Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Majutajate, elamuste korraldajate ja külaliste senisest parem kaitse

  Laiendame AirCoveri kaitset kogu oma kogukonnale.
  Autor Airbnb, kuupäev 11. mai 2022
  4 min lugemist
  Uuendatud 16. nov 2022

  Luubi all

  • „AirCover majutajatele“ ja AirCover kaitsevad majutajaid ja külalisi

  • Külalistele antakse teada, et nende makseviisilt võidakse võtta tasu, kui nad kahjustavad sinu majutuskohta või esemeid*

  Airbnb tugevus rajaneb sinu võetud kohustusel võimaldada külalistele suurepäraseid peatumisi. Neil harvadel kordadel, kui sa ei saa tekkinud probleemi lahendada, tahame, et su külalised teaksid, et Airbnb on valmis aitama.

  2021. aasta novembris tutvustasime programmi „AirCover majutajatele“. Lisasime nüüd programmi „AirCover külalistele“, et pakkuda tasuta kaitset tervele kogukonnale. See annab kõigile vajaliku kindlustunde majutada ja peatuda Airbnb-s.

  Meil on uut teavet ka programmi „AirCover majutajatele“ kohta, mis võimaldab sul nüüd tagasimaksetaotlust kiiremini eskaleerida, samuti uudiseid tagatisraha ja COVID-19 eemaldamise kohta külalistele mõeldud kergendavate asjaolude loetelust.

  AirCoveri uue külaliste kaitse üksikasjad

  Majutaja on külalise murede lahendamiseks alati parim inimene. Aga kui peatumise ajal tekib tõsine probleem (näited allpool), mida sa ei suuda lahendada, on külalised nüüd iga Airbnb peatumise ajal kaetud järgmise nelja kaitsega.

  1. Broneeringu garantii: sellisel ebatõenäolisel juhul, kui pead külalise broneeringu tühistama 30 päeva jooksul enne saabumist, leiame sinu külalisele Airbnb kulul sarnase või parema majutuskoha või maksame talle raha tagasi.
  2. Sisseregistreerimise garantii: kui külalisel pole end võimalik sinu majutuskohta sisse registreerida ja sina ei saa probleemi lahendada – ütleme, et sinu külaline ei pääse majutuskohta sisse ega saa sinuga ühendust – leiame talle Airbnb kulul sarnase või parema majutuskoha kogu plaanitud peatumise ajaks või maksame talle raha tagasi.
  3. Kuulutuse vastavuse garantii: kui külaline leiab peatumise ajal, et sinu majutuskoht ei ole selline, nagu reklaamitud – näiteks külmik ei tööta ja sa ei saa seda parandada, või majutuskohas on kuulutuses lubatust vähem magamistube – on külalisel sellest teatamiseks kolm päeva ja me leiame talle Airbnb kulul sarnase või parema majutuskoha või maksame talle raha tagasi.
  4. Ööpäevaringne ohutusliin: kui külaline ei tunne end turvaliselt, saab ta vastava väljaõppe saanud ohutusspetsialistidelt ööpäevaringselt kiiret abi.

  Loe, kuidas AirCover kaitseb kõikide külaliste broneeringuid ja millised on kehtivad välistused.

  Vastused sinu küsimustele uue külaliste kaitse kohta

  Mis annab külalisele õiguse ümberbroneerimiseks või tagasimakse saamiseks?
  AirCover kaitseb külalisi tõsiste probleemide eest, mis võivad peatumise ajal ilmneda ega hõlma väiksemaid probleeme.

  Järgnevalt mõned näited madala prioriteediga probleemidest, mis üldjuhul ei kvalifitseeru ümberbroneerimiseks või tagasimakse saamiseks.

  • Kraanikaussi jäetud mustad nõud
  • Tavalised putukad väliterrassil (nt sipelgad)
  • Puuduv ebaoluline mugavus (nt katkine röster)

  Ja mõned näited kõrge prioriteediga probleemidest, mille puhul võime uurida ümberbroneerimise või tagasimakse vajalikkust.

  • Suur ebatäpsus majutuskoha kirjelduses (nt puudub reklaamitud ookeanivaade)
  • Puudub tähtis või vajalik mugavus (nt küte, wifi või vesi)
  • Puuduvad saabumisjuhised või vale võti saabumisel ja majutajaga ei ole võimalik ühendust saada (ja see võib ohustada külaliste turvalisust)

  Kas külalised peavad minuga probleemi korral ühendust võtma?
  Kui külalise peatumise ajal ilmneb probleem, soovitab meie kogukonna tugimeeskond külalisele tungivat pöörduda probleemi lahendamiseks esmalt alati majutaja poole. Majutajad on külaliste murede lahendamiseks parimad inimesed.

  Kui külaline ei saa probleemi otse majutajaga lahendada, on tal probleemi avastamisest alates aega 72 tundi, et võtta Airbnb-ga abi saamiseks ühendust. Meie spetsialistidest koosnev kogukonna tugimeeskond kaalub lahenduse otsimiseks majutaja ja külalisega koostööd tehes alati reisiprobleemi tõsidust.

  Kui kogukonna tugi kinnitab, et külalisel on tõsine reisiprobleem, võib AirCover teda kaitsta.

  Kas külalistel on õigus raha tagasi saada, kui nad majutuskohta edasi jäävad?
  Tavaliselt on külalistel õigus saada täielik tagasimakse ainult nende ööde eest, mida nad majutuskohas ei veeda. Kui külalised otsustavad siiski majutuskohas peatuda, on neil üldjuhul õigus ainult osalisele tagasimaksele ööde eest, mida tõsine reisiprobleem mõjutab. Näiteks võib külalisel olla õigus osalisele tagasimaksele, kui ta jääb majutuskohta, kus kuumaveesoojendi on peatumise ajal kaks ööd katki.

  Juhul, kui külaline võtab ühendust kogukonna toega, palume tal alati suhelda otse majutajaga, kui ta pole seda teinud. Kui tegemist pole just kiireloomulise ohutusprobleemiga, võtab kogukonna tugimeeskond samuti majutajaga ühendust.

  Lisateave ümberbroneerimise ja tagasimakse tingimuste toimimisest

  Majutajate parem kaitse

  Eskaleeritud hüvitamistaotlustele kiirem tugi
  Majutajatelt saadud tagasiside põhjal oleme eelmise aasta novembris välja toodud „AirCover majutajatele“ majutaja kahjukaitset vahepeal edasi arendanud. Kui käivitasime programmi „AirCover majutajatele“, pidid majutajad ootama 72 tundi külalise vastust oma hüvitistaotlusele, enne kui võisid kogukonna toega ühendust võtta.

  Uuendasime programmi majutajatelt saadud tagasiside põhjal ja nüüd võid abi saamiseks võtta ühendust kogukonna toega, kui sa pole külaliselt 24 tunni jooksul vastust saanud. Muutsime seda eeskirja majutajatelt saadud konkreetsete kommentaaride tõttu.

  Külalise vastutusele võtmine kahju eest
  Et majutajate kogukonda paremini toetada, siis alates mai lõpust, kui külaline, tema külaline või lemmikloom põhjustab peatumise ajal majutuskohas kahju, võidakse külalise registreeritud makseviisi debiteerida.*

  Kahju tekkides esita meie lahenduskeskuses majutaja kahjukaitse hüvitise taotlus, mis on osa programmist „AirCover majutajatele“.

  Kui külaline ei vasta 24 tunni jooksul, võid saata oma taotluse edasi kogukonna toele. Vaatame üle kõik asitõendid ja võime külalise makseviisilt tasu võtta, kui leiame, et ta vastutab tekkinud kahju eest.

  Osana sellest uuendusest eemaldame kuulutuse seadete lehelt tagatisraha. Kui küsisid varem tagatisraha, siis enam see sinu majutuskontol ei kehti. Lisateave

  COVID-19 eemaldamine külaliste kergendavate asjaolude loetelust
  Nüüd, kui COVID-19 on muutunud meie igapäevaelu osaks, on paljud riigid muutnud oma COVID-19-le reageerimise meetmeid. Pärast meditsiiniekspertidega konsulteerimist otsustasime uuendada oma lähenemist COVID-19-ga seotud tühistamistele.

  Alates 31. maist 2022 tehtud broneeringute puhul ei loeta COVID-19 enam kergendavaks asjaoluks (v.a kodumaised broneeringud Lõuna-Koreas ja Mandri-Hiinas). Kui külaline tühistab oma broneeringu, sest on nakatunud COVID-19-sse, kehtivad majutaja tühistamise tingimused.

  Loodame, et see muudatus võimaldab sul kõrghooaja eel kalendrit täites end kindlamalt tunda.

  *Külalise registreeritud makseviisi debiteerimine ei kehti peatumistele Hiinas, Jaapanis ega Indias.

  Majutaja kahjukaitse ei ole kindlustuspoliis. See ei kaitse majutajaid, kes pakuvad majutust Jaapanis, kus kehtib Jaapani majutaja kindlustus, ega majutajaid, kes pakuvad majutust ettevõtte Airbnb Travel LLC kaudu. Mandri-Hiinas majutust pakkunutele kehtib Hiina majutajate kindlustusprogramm. Pea meeles, et kehtivad ka muud tingimused ja välistused.

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Luubi all

  • „AirCover majutajatele“ ja AirCover kaitsevad majutajaid ja külalisi

  • Külalistele antakse teada, et nende makseviisilt võidakse võtta tasu, kui nad kahjustavad sinu majutuskohta või esemeid*

  Airbnb
  11. mai 2022
  Kas sellest oli abi?