AirCover majutajatele

Kaitse pealaest jalatallani.
Alati olemas ja alati tasuta.
Ainult Airbnb-s.

Külalise isiku tuvastamine

Meie ulatuslik kontrolliprotsessi käigus kontrollitakse Airbnb kaudu broneerivate külaliste isikusamasuse tuvastamiseks üksikasju nagu nimi, aadress, ametlik isikutunnistus ja muud.

Broneeringute eelkontroll

Kasutame oma välja töötatud tehnoloogiat, mis analüüsib kõikide broneeringute puhul sadu tegureid ja blokeerib broneeringud, millega kaasneb kõrgenenud oht häirivateks pidudeks ja varalise kahju tekkeks.

3 miljoni USA dollari suurune kahjukaitse

Airbnb hüvitab külaliste poolt sinu majutuskohale ja esemetele tekitatud kahju ning hõlmab järgmisi kaitse erikategooriaid.

Kunst ja väärisesemed

Airbnb taastab, asendab või kompenseerib sulle kahjustatud kunsti või väärisesemed.

Autod ja paadid

Kaitseme autosid, paate ja muid veesõidukeid, mida oma kodus pargid või hoiad.

Lemmikloomade põhjustatud kahjustused

Kompenseerime külalise lemmiklooma tekitatud kahjustuste parandamise.

Saamata jäänud sissetulek

Kui pead tühistama Airbnb broneeringu külalise tekitatud kahju tõttu, hüvitame sulle saamata jäänud tulu.

Sügavpuhastus

Hüvitame sulle pärast külalise peatumist vajaminevad lisakoristusteenused, nt professionaalse vaibapuhastuse maksumuse.

1 miljoni USA dollari suurune vastutuskindlustus

Oled kaitstud juhul, kui su külaline saab viga või tema vara saab kahjustada või varastatakse.

Ööpäevaringne ohutusliin

Kui sa ei tunne end turvaliselt, pakub meie rakendus vaid ühe puudutusega ööpäevaringset juurdepääsu eriväljaõppega ohutusspetsialistile.

Lisateave selle kohta, kuidas programm „AirCover majutajatele“ sind kaitseb ja millised on selle välistused.

AirCoveri saad ainult Airbnb-lt

Airbnb
Konkurendid
Külalise isiku tuvastamine
Broneeringute eelkontroll
3 miljoni USA dollari suurune kahjukaitse
Kunst ja väärisesemed
Autod ja paadid
Lemmikloomade põhjustatud kahjustused
Saamata jäänud sissetulek
Sügavpuhastus
1 miljoni USA dollari suurune vastutuskindlustus
Ööpäevaringne ohutusliin
Võrdlus põhineb avalikul teabel ja peamiste konkurentide tasuta pakkumistel seisuga oktoober 2022.

Vastused sinu küsimustele

Ei leia, mida otsid? Külasta abikeskust.

Ülilihtne viis endale Airbnb tegemiseks

Airbnb Start muudab majutuskoha Airbnb-sse lisamise lihtsamaks, sest võimaldab sul saada praktilist abi Supermajutajalt – alates esimesest küsimusest kuni esimese külalise saabumiseni.