Airbnb × PICC (Hiina Rahvakindlustusselts)

Airbnb Hiina majutajate kindlustusprogramm

Mandri-Hiinas ei võimalda me Airbnb majutajatel ja elamuste korraldajatel ainult tõhusalt, iseseisvalt ja edukalt tegutseda, vaid pakume neile ka koostöös Hiina Rahvakindlustusseltsiga (PICC) võimalust osaleda Hiina majutajate kindlustusprogrammis. Programm koosneb kolmest osast : Hiina majutajate varakindlustus, Hiina majutajate kindlustus ja Hiina elamuste korraldajate kindlustus. Tänu sellele on kindlustusnõuete menetlemine lihtsam ja turvalisem. Kui tahad teada, millise kindlustuskatte sa saad, loe edasi.

Millised on programmi eelised?

Igakülgne kaitse

Kaitse oma majutuskohta ja seal olevat vara ning seal viibivaid külalisi ja kolmandaid isikuid.

Maksimumsumma

 • Hiina majutajate varakindlustus summas 1 000 000 CNY
 • Hiina majutajate kindlustus summas kuni 5 000 000 CNY
 • Hiina elamuste korraldajate kindlustus summas kuni 5 000 000 CNY

Professionaalne tugi

– PICC-i nõudekäsitlejad teevad koostööd Sedgwick China Co., Ltd-ga – Airbnb klienditeeninduskeskus pakub nutikaid vastuseid sinu küsimustele ja vajalikke isiklikke teenuseid

Hiina majutajate varakindlustus

Kindlustuskate:

 • Külaliste tekitatud kahju sinu majutuskohale
 • Külaliste tekitatud kahju sinu varale
 • Külalise looma (nt juhtkoera) tekitatud kahju sinu kodule või varale
 • Õnnetuse tõttu kõigi broneeringute pealt tulu kaotamine kuni 10 000 CNY ulatuses

Kindlustuskatte erandid

 • Raha ja väärtpaberite vargus (nt pangahoiused, aktsiad)
 • Normaalne kulum
 • Külalistele või kolmandatele isikutele tekkinud varakahju või kehavigastus (see võib olla kaetud Hiina majutaja kindlustusega)
 • Plekid, hallitus jms majutuskohas
 • Loodusõnnetused
 • Muu

Nõudeprotsess

1. Räägi külalisega

Omavaheliste läbirääkimiste ajal (60 päeva) võib majutaja kõigepealt külalise hooletuse tõttu tema majutuskohale tekitatud kahjust külalisega ressursikeskuse kaudu rääkida. Võid kahjusumma alusel külalise vastu nõude esitada.

Nõuete puhul, mis ületavad kokkulepitud perioodi, kuid jäävad siiski kohustusliku kindlustusperioodi (kaks aastat) piiresse, palun [klõpsa siin] (/insurance/create-claim?reservation_locale=cn&program_type=PICC_HOST_GUARANTEE) otse PICC-ile esitamiseks.

2. Esita kindlustusnõue

Kui majutajal ei õnnestu külalisega kokkuleppele jõuda, võib ta ressursikeskuse avalduste ajaloo kaudu esitada PICC-ile nõudetaotluse. Airbnb edastab samal ajal nõudetaotluse PICC-ile.

3. Suhtlemine PICC-iga

Pärast juhtumi läbivaatamist ja esitamist võtab PICC-i nimel majutajaga ühendust sõltumatu professionaalne nõudekäsitlusettevõte (Sedgwick China Co.,Ltd), kes lõpetab nõude menetluse.

Enne 1. augustit 2020 esitatud nõudeid, mille läbirääkimised ebaõnnestuvad, menetleb edasi Airbnb meeskond ja neid ei edastata PICC-le.

Hiina majutajate kindlustus

Kindlustuskate

 • Oled seaduslikult vastutav külalistele või kolmandatele isikutele tekkinud kehavigastuste eest ; - Oled seaduslikult vastutav külaliste või kolmandate isikute vara kahjustamise eest

Kindlustuskatte erandid

– Tahtlikult (mitte kogemata) tekitatud varakahju või kehavigastus – Sinu kodule või isiklikule omandile tekitatud kahju (mis võib olla kaetud Hiina majutajate varakindlustusega) – Muu (terviseprobleemid, nagu allergia, ekseem, epilepsia jms)

Nõudeprotsess

1. Esita kindlustusnõue

Täida ja esita nõue tegelikult tekkinud kahju põhjal (juhtum peab olema toimunud 1. augustil 2020 või hiljem). Airbnb salvestab nõudetaotluse ja edastab selle PICC-ile.

2. Võta ühendust sõltumatu nõudekäsitlusettevõttega (Sedgwick China Co., Ltd)

Pärast juhtumi läbivaatamist ja esitamist võtab PICC-i nimel sinuga ühendust sõltumatu professionaalne nõudekäsitlusettevõte (Sedgwick China Co., Ltd), kes lõpetab sinu nõude menetluse.

Hiina elamuste korraldajate kindlustus

Kindlustuskate

– Sinu seaduslik vastutus külaliste või kolmandate isikute kehavigastuste eest – Sinu seaduslik vastutus külaliste või kolmandate isikute varakahju eest

Kindlustuskatte erandid

– Tahtlikult (mitte kogemata) tekitatud varaline kahju või kehavigastus – Elamuse ajal korraldaja isiklikule varale tekitatud kahju, asjade kaotamine või vargus – Õhusõidukite ja transpordivahenditega seotud elamuse osa (see osa on kaetud transpordivahendi, näiteks autokindlustusega) – Suurt pingutust nõudvad või ekstreemspordialad, näiteks kaljuronimine ja benji-hüpped – Muu

Nõudeprotsess

1. Esita kindlustusnõue

Täida ja esita nõue vastavalt tegelikult tekkinud kahjule (juhtum peab olema toimunud 1. augustil 2020 või hiljem). Airbnb salvestab nõude ja edastab selle PICC-le.

2. Võta ühendust sõltumatu nõudekäsitlusettevõttega (Sedgwick China Co., Ltd)

Pärast juhtumi läbivaatamist ja esitamist võtab PICC-i nimel sinuga ühendust sõltumatu professionaalne nõudekäsitlusettevõte (Sedgwick China Co., Ltd), kes lõpetab sinu nõude menetluse.

Korduma kippuvad küsimused

Milleks loodi Airbnb Hiina majutajate kindlustusprogramm?

Ülemaailmse majutusjagamise kogukonnana hindame kõigi riikide ja piirkondade kasutajate kogemusi ja majutajate arvamusi. Mandri-Hiinas, kus pakutakse sadu tuhandeid majutuskohti ja korraldatakse tuhandeid elamusi, peame enda kohustuseks pakkuda oma klientidest majutajatele ja elamuste korraldajatele parimat kohalikku kindlustust.

Mis on selle programmiga hõlmatud?

Airbnb China majutajate kindlustusprogramm hõlmab Mandri-Hiina (v.a Hongkong (Hiina erihalduspiirkond), Macau (Hiina erihalduspiirkond) ja Taiwan) broneeringuid ja elamusi. Hiina majutaja varakindlustus kehtib broneeringutele Mandri-Hiinas, mida ei ole tühistatud ja mille kestus on rohkem kui üks öö. Kõik kindlustusjuhtumid, mis on seotud külalise viibimisega broneeritud majutuskohas või osalemisega broneeritud elamusel, võivad olla kaetud Hiina majutaja kindlustuse ja Hiina elamuse korraldaja kindlustusega (alates 1. augustist 2021).

Kuidas saavad majutajad ja elamuste korraldajad kindlustusnõudeid esitada?
 1. Esita külalise vastu nõue kas Airbnb kaudu [esita nõue] (/insurance/create-claim?reservation_locale=cn) või PICC-le võimalikult kiiresti pärast juhtumit. Palu külalisel kohe pärast juhtumit sinuga rääkida.
 2. Kui kahjustatud on su kodu sisustus, vaata see kohapeal kohe üle.
 3. Oluline on koguda kokku võimalikult kiiresti võimalikult palju tõendeid, nagu näiteks fotod, videod või politseraportid, et saaksid need oma nõudele lisada.
 4. Ole pärast juhtumit aktiivne: helista kohalikule hädaabinumbrile ja palu abi.
Kuidas anda teada kindlustusnõuetega seotud probleemidest?

Kui sul on kindlustuskatte kohta küsimusi, võid pöörduda nõudekäsitlusettevõtte Marsh poole e-posti teel CN.Airbnb@marsh.com või tööpäeviti kell 9.30–17.30 telefoninumbril [400 622 8012]. PICC vaatab iga juhtumi eraldi läbi ja teeb selle põhjal otsuse kindlustuskatte võimaldamise kohta. PICC-i e-posti aadress on airbnbclaim@piccsh.com. Ööpäev läbi avatud klienditeeninduse telefon on 0219 5518 (väljastpoolt Shanghaid helistades vali ette suunakood 021. Ütle klienditeenindajale, et oled Airbnb majutaja või külaline). Pühade ajal saadab klienditeenindus laekunud juhtumid edasi spetsiaalsele juhtumikäsitlusmeeskonnale, kes võtab sinuga ise ühendust.

Milline kindlustusselts on PICC?

Hiina majutajate kindlustusprogrammi partner PICC on pika ajalooga ja kogu Hiinas esindatud riiklik kindlustusselts. Ta on tegev paljudes valdkondades ja tema kindlustusmaksed on maailma ühed parimad.