JAAPANI KINDLUSTUSE KOKKUVÕTE

Elamuse korraldaja kindlustus

Mis on elamuse korraldaja kindlustus?

Meie elamuse korraldaja kindlustusprogramm pakub elamuse korraldajatele vastutuskindlustust külalistele või kolmandatele isikutele tekkinud kehavigastuste või varakahju suhtes, mis on põhjustatud elamuse korraldaja korraldatud elamuse käigus toimunud õnnetusjuhtumist. Meie elamuse korraldaja kindlustusprogramm ei kata elamuse korraldaja oma vara kahjustumist või hävimist.

Meie Jaapani elamuse korraldaja kindlustusprogramm pakub korraldajatele lisatasuta kindlustust kindlustusseltsi Sompo Japan Insurance Inc. väljastatud poliisi alusel.

Lisateabe saamiseks elamuse korraldaja kindlustusprogrammi raames maksetaotluse esitamise kohta tutvu järgneva teabega.

Hõlmatud riigid

Meie elamuse korraldaja kindlustusprogramm hõlmab korraldajaid kogu maailmas, va jurisdiktsioonides, mille suhtes kohaldatakse USA riiklikke sanktsioone.

Jaapanis pakume elamuse korraldaja kindlustust kindlustusseltsi Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. eraldi poliisi alusel.

Kehtida võivad teistsugused kindlustuskaitse piirangud ja tingimused.

Millal kindlustuskate algab ja lõpeb?

Elamuse korraldaja kindlustusprogrammi aluseks oleva poliisi kehtivusperiood algas 31. juulil 2021 ja lõpeb 31. juulil 2022.

Kellel on õigus kindlustuskattele?

Elamuse korraldajad on elamuse korraldaja kindlustusprogrammiga kaetud, kui juhtum, mis toob kaasa juriidilise vastutuse kas kehavigastuse või varakahju nõude eest, tekib elamuse korraldaja korraldatud elamuse käigus kindlustuspoliisi kehtivusajal.

Elamust defineeritakse kui elamuse korraldaja(te) pakutavat tegevust, mida pakutakse Airbnb veebisaidi või rakenduse kaudu.

Elamuse korraldaja on isik või üksus, kes on saanud loa elamuse kuulutuse avaldamiseks Airbnb veebisaidil või rakenduses.

Selle definitsiooni alusel hõlmab mõiste elamuse korraldaja ka:

i) kolmandat isikut, kes koostab reisiplaani või korraldab Airbnb külalistele ühe või mitu elamust, isegi kui ta ise vahetult elamust ei paku; ja

ii) kaaskorraldajat, kes osutab elamusega seotud teenuseid, ning teatavaid kolmandaid isikuid, kes sõlmivad elamuse korraldajaga lepingu elamusega seotud toimumiskoha pakkumiseks.

Vastutuse piirmäärad

Meie elamuse korraldaja kindlustusprogramm pakub kindlustuskaitset kuni 100 000 000 jeeni ulatuses iga juhtumi kohta.

Mida elamuse korraldaja kindlustus ei kata?

Elamuse korraldaja kindlustus ei hõlma peamiselt järgmist:

  • Vastutus, mis tekib korraldaja tahtlikust tegevusest;
  • sõjast, sõjalise jõu kasutamisest välisriigi poolt, revolutsioonist, ülestõusust, rahvarahutustest või relvastatud mässust tekkiv vastutus;
  • vastutus korraldaja leibkonna sugulaste eest;
  • vastutus, mis tekib korraldaja töötaja poolt korraldaja töö käigus omandatud füüsilisest puudest;
  • vastutus, mis tekib heitveest või -gaasidest;
  • vastutus, mida on suurendatud korraldaja ja teiste vahel kahjude suhtes sõlmitud erikokkuleppega;
  • tuumarisk ja asbestist ning reostusest tulenevad riskid; -kutsealase tegevusega seotud risk;
  • vastutus, mis tekib õhusõiduki või auto omamisest, käitamisest ja hooldamisest või väljaspool majutuskohta asuva veesõiduki või sõiduki omamisest, käitamisest ja hooldamisest;
  • vastutus kaupade, toiduainete ja jookide eest, mis ei ole enam majutaja valduses, või muude varade eest, mis ei ole enam tema valduses ja asuvad väljaspool majutuskohta;
  • vastutus, mis tekib tarnitavate materjalide kahjustumisest; jne.

Kindlustuse kahjunõuded

Kui saad teada kehavigastustest või varakahjust, mida antud kindlustuspoliis võib katta, teavita sellest kohe Airbnb-d.

Käesolev elamuse korraldaja kindlustuse ülevaade ei sisalda kõiki kindlustuspoliisi tingimusi. Kindlustuspoliisi täisteksti tellimiseks võta ühendust kindlustusseltsiga Marsh Japan, Inc. ja lisa oma Airbnb konto andmed.