Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Külaliste põhireeglid

  Uus süsteem, mis nõuab külalistelt lugupidavat suhtumist sinu majutuskohta ja majutuskoha reeglite järgimist.
  Autor Airbnb, kuupäev 16. nov 2022
  2 min lugemist
  Uuendatud 16. nov 2022

  Luubi all

  • Põhireeglid panevad külalistele vastutuse kolmes valdkonnas: puhtus, suhtlus ja majutuskoha reeglid

  • Külaliste korduvad rikkumised toovad neile kaasa tagajärjed

  • Esita majutajatele mõeldud videosõnum tegevjuht Brian Cheskylt

  Selle aasta jaanuarist juunini toimunud Airbnb broneeringutest sai 84% viietärnihinnangu. Oled näinud külaliste eest hoolitsedes palju vaeva ja me soovime hoolitseda samamoodi ka sinu eest.

  Tagamaks, et külalised austavad sinu majutuskohti, võtame kasutusele põhireeglid – uued jõustatavad eeskirjad, mida kõik külalised peavad täitma. Need on lihtsad ja selged ning me tutvustame neid enne broneerimist igale külalisele.

  Selgete reeglite kehtestamine külalistele

  Põhireeglid nõuavad külalistelt lugupidavat suhtumist sinu majutuskohta, majutuskoha reeglite täitmist ja probleemide korral kiiret suhtlust.

  Ootused pole uued – küll aga see, kuidas me nende täitmist tagame. Põhireeglitele sekundeerib uuendatud hinnangute andmise süsteem, millega kogume pärast peatumisi majutajatelt ja külalistelt varasemast rohkem detaile.

  Näiteks kui külaline määrib ära su vaibad ja sa kas jätad uuendatud süsteemis hinnangu andmise käigus talle madala puhtusehinde või võtad ühendust kogukonna toega, võtame külalise suhtes meetmeid.

  Põhireeglite rikkumise puhul saab külaline esimesel korral hoiatuse. Probleemide jätkudes võime tema konto peatada või ta Airbnb-st eemaldada. Lisateave

  Majutuskoha reeglitest kinnipidamise tagamine

  Majutuskoha reeglid annavad sulle võimaluse kujundada külalistes algusest peale õigeid ootusi. Põhireeglitega tagame sinu poolt allolevast loendist valitud kõikide järgmisi aspekte puudutavate majutuskoha reeglite täitmist.

  • Lemmikloomad
  • Üritused
  • Suitsetamine
  • Veipimine ja e-sigaretid (uus)
  • Öörahu (uus)
  • Saabumise ja lahkumise aeg (uus)
  • Külaliste maksimaalne arv (uus)
  • Reklaamfotode tegemine ja filmimine (uus)

  Sinu majutuskoha reeglid on edaspidi nähtavamad, ilmudes neljas kohas: kuulutuse lehel, kinnitusekraanil, kui külalised sinu majutuskohta broneerivad, e-kirjas „Hakka asju pakkima“ ja saabumisjuhendis, mis saadetakse külalistele enne reisi algust.

  Kui teatad külalisele, et ta rikkus sinu majutuskoha reegleid ja ta jätab sulle seetõttu pahatahtliku hinnangu, saad selle meie uuendatud hinnangute andmise süsteemi raames vaidlustada.

  Rohkem rõhku puhtusele ja suhtlusele

  Põhireeglid aitavad tagada suhtluse ja puhtuse reeglite täitmist. Saad teatada puhtuse- ja suhtlusprobleemidest uue hinnangute süsteemi raames või võtta ühendust kogukonna toega.

  Kui lisad täiendavaid mõistlikke majutuskoha reegleid või lahkumisjuhendi, teavitame külalist nendest reeglitest enne peatumise broneerimist.

  Põhireeglid töötasime välja majutajatelt saadud tagasiside põhjal. Loodame, et jagad meiega oma ideid ka edaspidi.

  Tutvu Airbnb 2022. aasta talvise uuendusega

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Luubi all

  • Põhireeglid panevad külalistele vastutuse kolmes valdkonnas: puhtus, suhtlus ja majutuskoha reeglid

  • Külaliste korduvad rikkumised toovad neile kaasa tagajärjed

  • Esita majutajatele mõeldud videosõnum tegevjuht Brian Cheskylt
  Airbnb
  16. nov 2022
  Kas sellest oli abi?