Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  Rassismivastased materjalid Airbnb kogukonnale

  Mõned näited, kuidas saada paremaks liitlaseks.
  Autor Airbnb, kuupäev 1. juuni 2020
  2 min lugemist
  Uuendatud 28. apr 2021

  Luubi all

  Mullu algas George Floydi, Breonna Taylori, Ahmaud Arbery ja arvutu hulga paljude teiste mustade traagilise surmaga paljude, kaasa arvatud majutajate ja külaliste jaoks eriti raske aeg. Kasvanud on ka asiaatidevastane vägivald.

  Airbnb Black@ töötajate rühm koostas aktivismi ja liitluse juhendi, mida oleme USAs oma kogukonnaga jaganud. Eesmärk oli toetada majutajaid ja külalisi, kes olid solvunud, pahased või hirmunud või ei teadnud, kuidas muuta, ning jagada kogukonna liikmetele materjale selle kohta, kuidas paremateks liitlasteks saada.

  Diskrimineerimine on kuuluvustundele ja sallivusele rajatud kogukonnale suur oht. See on vastuolus kõige sellega, kes me oleme ja millesse me usume. Airbnb ei salli mitte mingisugust rassismi, eelarvamuslikkust ega vihkamist. Kuigi me oleme George Floydi surma asjus toimunud kohtuprotsessis tehtud otsusega rahul, teame ka seda, et see ei too tagasi ühtki traagiliselt kaotatud elu ega lõpeta sajandeid kestnud võitlust õiglasema ja kaasavama ühiskonna nimel.
  Airbnb ei salli mitte mingisugust rassismi, eelarvamuslikkust ega vihkamist.

  Hiljutistest sündmustest rääkides ei saa mainimata jätta valusat tõde, et maailmas on endiselt külalisi ja majutajaid, kes puutavad kokku diskrimineerimisega, mis on otseses vastuolus meie eesmärgiga luua kuuluvustunnet. 2016. aastal kehtestas Airbnb oma diskrimineerimiskeelu ja kogukonna lubaduse. Sellest ajast peale ei ole nendega nõustunud 1,3 miljonit inimest, kes on seepärast meie platvormilt eemaldatud. Töö aga jätkub ja me kavatseme ka edaspidi diskrimineerimise vastu võidelda.

  Hiljuti avaldasime materjalid, mis tutvustavad Aasia ja Vaikse ookeani saareriikide majutajate toetamise võimalusi, ning täiendasime eespool nimetatud aktivismi ja liitluse juhendit.

  Täiendatud aktivismi ja liitluse juhend sisaldab lugemismaterjale ja soovitusi rassismivastase võitluse aktivistidelt ja asjatundjatelt USA-st, Ühendkuningriigist, EList, Iirimaalt LAVist, Kanadast ja mujalt. Mõtlesime, et need uued materjalid võiksid kasulikud olla, kui me kõik üheskoos teeme tööd, et saada paremateks ja aktiivsemateks liitlasteks.

  Palun hoolitse enda eest ja hoia end.

  Solidaarselt

  Airbnb meeskond

  Selles artiklis sisalduv teave võib avaldamisest saadik muutunud olla.

  Luubi all

  Airbnb
  1. juuni 2020
  Kas sellest oli abi?