Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.

Majutamise viisid

Supermajutajad

 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Kuidas saada Supermajutajaks

  Sa ei pea Supermajutajaks saamiseks avaldust esitama. Kui sa vastad kord kvartalis toimuva hindamise kuupäevaks programmis kehtivatele nõuet…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Sinu Supermajutaja staatuse jälgimine

  Kui soovid kontrollida, kui hästi sa kõigile Supermajutaja nõuetele vastad, ava oma majutaja töölaud.
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Supermajutaja staatuse säilitamine

  Majutajad võivad saada, säilitada või kaotada Supermajutaja staatuse sõltuvalt sellest, kas nad täidavad kõiki nõudeid.

Kaasmajutamine

 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Kaasmajutajad: sissejuhatus

  Kaasmajutajad aitavad majutuskoha omanikul majutuskoha ja külaliste eest hoolitseda. Tavaliselt on kaasmajutaja pereliige, naaber, hea sõber…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Mida kaasmajutajad teha saavad

  Kaasmajutaja saab aidata majutajat kas majutuskoha, külaliste või mõlemaga. Kaasmajutajad otsustavad kõigepealt koos majutuskoha omanikuga, …
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Peamised majutajad: sissejuhatus

  Peamine majutaja on broneeringus majutajana märgitud isik. Ta võib olla majutuskoha omanik, kaasmajutaja või majutusmeeskonna liige.
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Kaasmajutajate lisamine oma kuulutusele

  Saad lisada kuni kümme kaasmajutajat kuulutuse kohta. Vali kuulutus, mida soovid muuta, ja lisa kaasmajutajad.
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Kaasmajutaja eemaldamine oma kuulutusest

  Vali kuulutus, mida soovid muuta, ja eemalda kaasmajutaja. Kui oled ta eemaldanud, ei saa ta sinu kuulutust muuta, broneeringuid hallata ega…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Enda eemaldamine kaasmajutajana

  Vali kuulutus, mida soovid muuta, ja eemalda ennast. Sellega kaotad juurdepääsu kuulutusele.
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Kaasmajutamise nõuanded

  Majutajad ja kaasmajutajad püüavad üheskoos pakkuda külalistele meeldejäävaid kogemusi. Meil on soovitusi usalduse saavutamise, suhtlemisvii…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Kaasmajutajate ja majutusmeeskondade vahe

  Majutusmeeskond on tavaliselt ettevõte või inimestest koosnev meeskond, kellega majutuskoha omanikul on sõlmitud juriidiline leping. Kaasmaj…

Majutusmeeskonnad

 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Majutusmeeskonnad: sissejuhatus

  Majutusmeeskond võib olla mõni ettevõte või inimestest koosnev meeskond, kes haldab omaniku või üürniku eest majutuskoha pikaajalist või lüh…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Majutusmeeskonna load

  Meeskond saab Airbnb-s kuulutusi hallata ühiselt. Meeskonna konto omanik otsustab, kes saab meeskonna liikmeks ning milliseid tööriistu ja f…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Moodusta majutusmeeskond ja juhi seda

  Hakka kasutama professionaalseid majutustööriistasid, et luua meeskond, kes saab sinu majutuskoha üürimist hallata.
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Meeskonnaga liitumine või sealt lahkumine

  Konto omanik saadab sulle e-kirja teel lingi meeskonnaga liitumiseks. Konto omanik otsustab, millised õigused sa konto jaoks saad.
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Kaasmajutajate ja majutusmeeskondade vahe

  Majutusmeeskond on tavaliselt ettevõte või inimestest koosnev meeskond, kellega majutuskoha omanikul on sõlmitud juriidiline leping. Kaasmaj…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Kuulutuste haldamine API-ühendusega tarkvara abil

  Kui Airbnb kuulutuste haldamine käib API-ga ühendatud tarkvara abil meeskonna omaniku konto kaudu, saab selle tarkvaraga hallata majutusmees…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Majutusmeeskonna eemaldamine oma kuulutusest

  Juurdepääsu eemaldamiseks ava oma kuulutus. Pärast seda ei pääse nad enam sellele kuulutusele Airbnb-s ligi.

Majutaja tugi

 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Majutaja toe sissejuhatus

  Majutaja tugi on rakenduste kogum, mis võib hõlbustada majutuskoha jagamist. Neid rakendusi pakuvad ettevõtted, kes on Airbnb partnerid.
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Saa majutaja abirakendustega seoses abi

  Majutaja toe rakendusi ja tooteid pakuvad ettevõtted, kes ei ole Airbnb partnerid. Võta ühendust rakendust pakkuva ettevõtte klienditeenindu…
 • Üksikasjalikud juhtnöörid

  Majutaja abirakenduste eemaldamine

  Rakenduse seadeid saad muuta või rakenduse eemaldada oma kontolt.