Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  COVID-19 eemaldamine kergendavate asjaolude loetelust

  Saa vastuseid levinumatele küsimustele meie 2022. aasta mai uuenduste kohta.
  Autor Airbnb, kuupäev 29. apr 2022
  4 min lugemist
  Uuendatud 29. apr 2022

  Luubi all

  • Alates 31. maist 2022 tehtud broneeringute puhul ei käsitleta kergendavate asjaolude põhimõtetes enam COVID-19-sse haigestumist
  • Kui külaline on nakatunud COVID-19-sse, kehtivad majutaja tühistamise tingimused

  COVID-19 pandeemia alguses töötasime selle nimel, et rahuldada oma kogukonna esmavajadusi. Meie kergendavate asjaolude põhimõtete kohaselt said külalised ja majutajad kogu raha tagasi, kui nad tühistasid broneeringu COVID-19-sse haigestumise tõttu.

  Saime majutajatelt tagasisidet, et selline lähenemine suurendas ettearvamatust ja viimase hetke tühistamisi. Eriti karmilt mõjus see majutajatele kõrghooajal, kui viimase hetke tühistamiste mõju on märkimisväärne.

  Nüüd, kui COVID-19 ei ole enam ettenägematu, on paljud riigid muutnud oma reageerimist ja pärast meditsiinispetsialistidega konsulteerimist uuendasime oma COVID-19-ga seotud tühistamise põhimõtteid.

  Alates 31. maist 2022 tehtud broneeringute puhul ei loeta COVID-19 enam kergendavaks asjaoluks (v.a Lõuna-Korea ja Mandri-Hiina kodumaiste broneeringute puhul). Kui külaline tühistab oma broneeringu, kuna ta on nakatunud COVID-19-sse, kehtivad majutaja tühistamise tingimused.

  Loodame, et see muudatus võimaldab majutajatel end kalendri täitmisel kindlamalt tunda, eriti enne kõrghooaega. Kui soovid selle muudatuse kohta lisateavet, siis siin on vastused majutajate peamistele küsimusele.

  Korduma kippuvad küsimused

  1. Mis on kergendavate asjaolude põhimõtted?
  Kergendavate asjaolude põhimõtteid kohaldatakse juhul, kui ettenägematud sündmused, nagu loodusõnnetused või rahvatervisealased hädaolukorrad, muudavad peatumise võimatuks või ebaseaduslikuks. Käesolevates põhimõtetes käsitletud sündmusest mõjutatud majutajatel ja külalistel võib olla õigus oma broneering negatiivsete tagajärgedeta tühistada.

  2. Mis muutub?
  Kergendavate asjaolude põhimõtted hõlmavad ettenägematuid asjaolusid, mille alla COVID-19 enam ei kuulu. Alates 31. maist 2022 tehtud broneeringute puhul ei loeta COVID-19-sse haigestumist enam kergendavaks asjaoluks.*

  See tähendab, et külalised ei saa enam kogu raha tagasi, kui nad tühistavad broneeringu COVID-19 tõttu, v.a juhul, kui sinu tühistamise tingimused seda lubavad. Loodame, et see muudatus aitab sul end kalendri täitmisel kindlamalt tunda.

  Enne 31. maid 2022 tehtud broneeringute puhul on teatud COVID-19-ga seotud asjaolud jätkuvalt kaetud.

  3. Millistes riikides see muudatus kehtib?
  See muudatus kehtib kogu maailmas, va Mandri-Hiina ja Lõuna-Korea kodumaised broneeringud. Lõuna-Korea kodumaiste broneeringute puhul on meie põhimõtetes kirjeldatud COVID-19-ga seotud asjaolusid jätkuvalt käsitletud. Mandri-Hiina kodumaiste broneeringute suhtes kehtivad teised tingimused.

  4. Mida see muudatus majutajatele tähendab?
  Enamik majutajaid tõenäoliselt ei taju muudatusi või saavad vähem viimase hetke tühistamisi, mille suhtes kehtivad kergendavate asjaolude põhimõtted. See muudatus võib siiski mõjutada eraldi tube pakkuvaid majutajaid, kes haigestuvad COVID-19-sse.

  Kui sul on vaja broneering oma haiguse tõttu tühistada, soovitame olukorra arutamiseks võtta esimesel võimalusel ühendust meie kogukonna toega. Kui tühistad, ei saa sa väljamakset, kuid täiendavaid meetmeid tühistamise suhtes ei rakendu.

  5. Pakun majutuseks eraldi tuba. Mis siis, kui külaline ütleb, et tal on COVID-19, kuid soovib sellegipoolest reisida, aga ma ei tunne end majutajana turvaliselt? Kas ma saan tühistada?
  Jah. Kui külaline ei soovi broneeringut tühistada ja sa ei tunne end seetõttu turvaliselt, võid broneeringu tühistamiseks võtta ühendust kogukonna toega. Sa ei saa väljamakset, kuid täiendavaid meetmeid tühistamise suhtes ei rakendu.

  Soovitame kõigil külalistel reis ära jätta, kui nad on haiged. Airbnb põhimõtte kohaselt ei tohi meie kogukonna liikmed külalisena majutuskohta siseneda ega majutajana külalistega suhelda, kui nad on COVID-19-sse haigestunud või sellega kokku puutunud.

  6. Mida see muudatus külalise jaoks tähendab?
  Alates 31. maist 2022 tehtud broneeringute puhul rakenduvad COVID-19-sse nakatunud külalistele sinu tühistamise tingimused.* Kui külalised on mures võimaluse pärast tühistada reis COVID-19 tõttu, võivad nad valida paindlike tühistamise tingimustega majutuskoha või osta reisikindlustuse.

  7. Mis siis, kui tahan oma külalist aidata ja soovin maksta tagasi rohkem raha kui tühistamise tingimustes on näidatud?
  Alates 31. maist 2022 tehtud broneeringute suhtes kehtivad sinu praegused tühistamise tingimused. Kuid kui sinu külaline on nakatunud COVID-19-sse ja soovid talle raha tagasi maksta või temaga kokkuleppel pakkuda paindlikku lahendust, võid seda alati teha.

  Majutajad, kes soovivad pärast külalise tühistamist oma külalisele rohkem raha tagasi maksta, kui on sätestatud nende tühistamise tingimustes, saavad seda teha lahenduskeskuse kaudu. Võid kaaluda ka oma külalisele tühistamise ja uueks kuupäevaks broneerimise võimaluse andmist. Kui soovid pakkuda tulevastele külalistele rohkem paindlikkust ja meelerahu, kaalu paindlike tühistamise tingimuste rakendamist.

  Lisateave tagasimaksete kohta

  8. Kui külaline broneeris oma peatumise enne 31. maid 2022, siis millised tingimused kehtivad?
  Enne 31. maid 2022 broneeritud peatumiste puhul saavad COVID-19-sse nakatunud külalised broneeringu tühistamise korral siiski kogu raha tagasi. Kui see on seadusega lubatud, palutakse neil esitada vastav tõend (näiteks positiivne COVID-19 testi tulemus).

  9. Kui külaline broneerib oma peatumise alates 31. maist 2022, siis millised tingimused kehtivad?
  Kehtivad majutaja tühistamise tingimused. Kui külaline tühistab, kuna ta on COVID-19-sse nakatunud, siis see ei kuulu kergendavate asjaolude põhimõtete alla.*

  10. Aga teised COVID-19-ga seotud reisitõrked? Kas neid käsitletakse kergendavate asjaolude põhimõtetes?
  Ei. Kuigi COVID-19 pandeemia võib jätkuvalt vallandada selliseid sündmusi nagu piiride sulgemine või karantiininõuded, ei peeta neid 2022. aastal enam ettenägematuteks. Mandri-Hiina kodumaiste broneeringute suhtes kehtivad teised tingimused.

  11. Milliseid sündmusi on endiselt kergendavate asjaolude põhimõtetes käsitletud?
  Kergendavate asjaolude põhimõtetes on käsitletud ettenägematuid sündmusi (näiteks ulatuslikud loodusõnnetused või sõjategevus).

  Lisateave meie kergendavate asjaolude põhimõtete ja COVID-19 kohta

  *Välja arvatud Lõuna-Korea ja Mandri-Hiina kodumaised broneeringud.

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Luubi all

  • Alates 31. maist 2022 tehtud broneeringute puhul ei käsitleta kergendavate asjaolude põhimõtetes enam COVID-19-sse haigestumist
  • Kui külaline on nakatunud COVID-19-sse, kehtivad majutaja tühistamise tingimused

  Airbnb
  29. apr 2022
  Kas sellest oli abi?