Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  Vastused sinu küsimustele majutamise kohta COVID-19 ajal

  Siin on Airbnb värskeim teave COVID-19 vaktsiinide, tühistamiste ja muu kohta.
  Autor Airbnb, kuupäev 5. märts 2020
  4 min lugemist
  Uuendatud 31. mai 2022

  Luubi all

  • Airbnb viiest sammust koosneva koristusmeetodi järgimine on majutajatele endiselt kohustuslik
  • Sinu majutuskoha reeglid võivad nõuda külaliste vaktsineerimist või hiljutist testimist COVID-19 suhtes, kui see on seadusega lubatud

  • Majutajad ja külalised peavad järgima maski kasutamist ja vahemaa hoidmist käsitlevaid kohalikke eeskirju

  Alates sellest, kui Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas 2020. aasta märtsis COVID-19 ülemaailmseks pandeemiaks, on meie kogukonnal tulnud tegutseda enneolematu ebakindluse tingimustes ja seista silmitsi seninägematute probleemidega. Soovime sind jätkuvalt toetada ja vastame sellepärast majutajate poolt sageli esitatavatele küsimustele vaktsiinide, COVID-19 tüvede, koristamise ja muu kohta.

  Millist nõu saate praegu majutajatele COVID-19-ga seotud murede, nt uute tüvede ilmnemisel pakkuda?
  Oleme kogu COVID-19 pandeemia ajal konsulteerinud parimate meditsiiniekspertidega, et olukorrale paremini reageerida.

  „Kuna kogu maailmas tekib juurde uusi tüvesid, jätkame tihedat koostööd Airbnb-ga, et jälgida ja vajadusel ajakohastada oma soovitusi nende kogukonnale,“ ütleb Airbnb meditsiininõustaja ja nakkushaiguste arst, epidemioloog ja teadlane Megan Coffee.

  „Airbnb nõuab endiselt, et kõik majutajad järgiksid kohustuslikku viiest sammust koosnevat koristusmeetodit ning samuti palume majutajatel ja külalistel järgida kõiki kohalikke tervishoiu- ja reisinõudeid,“ ütleb ta.

  Selleks, et aidata külalistel orienteeruda pidevalt muutuvates COVID-19-ga seotud reeglites, kasutame ka veebipõhist tööriista Sherpa, mis pakub reisijatele reaalajas kõikjal maailma sihtkohtades kehtivaid reisieeskirju. Majutajad ja külalised saavad Sherpa abil tutvuda testimis- ja karantiininõuete ning muude piirangutega.

  Mida ma peaksin tegema, kui ma ei saa oma piirkonnas COVID-19 piirangute tõttu majutada?
  Sherpa abil saad tutvuda oma piirkonna testimis- ja karantiininõuete ning muude piirangutega. Kui arvad, et pead valitsuse kehtestatud piirangute tõttu tulevase broneeringu tühistama, soovitame oma külalisele sellest võimalikult vara teada anda.

  Kogenud majutajad on meile öelnud, et nad soovitavad külalistel oma broneeringu edasi lükata ja pakuvad mõnikord lisapäevi või muid allahindlusi, et suurendada külaliste soovi oma reisikuupäevi muuta.

  Kui sul on vaja broneering tühistada valitsuse kehtestatud reisi- või majutuspiirangu tõttu, soovitame sul olukorra arutamiseks võtta esimesel võimalusel ühendust meie kogukonna toega. Kui tühistad, ei saa sa väljamakset, kuid sinu puhul võib olla võimalik vältida teatud tagajärgi, nagu näiteks Supermajutaja staatuse äravõtmist.

  Kas ma saan nõuda, et mu külalised oleksid vaktsineeritud või COVID-19 suhtes testitud?
  Majutajad saavad kehtestada oma majutuskoha reeglid, sealhulgas täpsustada, kas nad nõuavad külaliste vaktsineerimist või hiljutist COVID-19 suhtes testimist juhul, kui kohalikud õigusnormid seda ei keela.

  Kui soovid, et külalised oleksid vaktsineeritud või hiljuti testitud, anna sellest selgelt ja nähtavalt teada oma kuulutuses ja majutuskoha reeglites, et see teave jõuaks potentsiaalsete külalisteni.

  Millised on viimased juhised koristamise, suhtlemisdistantsi ja maskide kohta?
  Teeme jätkuvalt jõupingutusi oma kogukondade kaitsmiseks ja COVID-19 leviku tõkestamiseks, mistõttu peavad majutajad järgima endiselt majutuste vahel viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit. Üksikasjalikud juhised ja kontroll-loendi saad alla laadida meie koristusjuhendist, mis on välja töötatud koostöös meditsiiniekspertidega.

  Kuna Airbnb-l on majutuskohti kogu maailmas ja erinevad piirkonnad võivad olla COVID-19 vastu võitlemise eri etappides, palume majutajatel ja külalistel järgida kohalikke maski kandmise ja suhtlusdistantsi hoidmise eeskirju. Kui see on kohalike eeskirjadega ette nähtud, peavad majutajad ja külalised omavahel suheldes kandma maski ja hoidma kahe meetri pikkust vahemaad.

  Lisateave COVID-19 ohutusnõuete kohta

  Millised on kergendavate asjaolude põhimõtted ja kas need hõlmavad endiselt COVID-19-ga seotud tühistamisi?
  Kergendavate asjaolude põhimõtteid kohaldatakse juhul, kui ettenägematud sündmused nagu loodusõnnetused või rahvatervisealased hädaolukorrad muudavad peatumise võimatuks või ebaseaduslikuks. Käesolevate põhimõtetega hõlmatud sündmusest mõjutatud majutajatel ja külalistel võib olla õigus oma broneering trahvivabalt tühistada.

  Kergendavate asjaolude põhimõtted hõlmavad ettenägematuid asjaolusid, mille alla COVID-19 enam ei kuulu. Alates 31. maist 2022 (k.a) tehtud broneeringute puhul ei ole COVID-19-ga seotud asjaolud enam meie kergendavate asjaolude põhimõtetega kaetud. See tähendab, et külalised ei saa kogu raha tagasi, kui nad tühistavad broneeringu COVID-19 tõttu, v.a juhul, kui sinu tühistamise tingimused seda lubavad.

  Enne 31. maid 2022 tehtud broneeringute ning Lõuna-Koreas ja Mandri-Hiinas tehtud riigisiseste broneeringute puhul on teatud COVID-19-ga seotud asjaolud jätkuvalt kaetud.

  Lisateave COVID-19 eemaldamisest kergendavate asjaolude hulgast

  Mis saab siis, kui mu külaline või mina haigestume COVID-19-sse?
  Kui majutaja või külaline on viimase 14 päeva jooksul andnud positiivse tulemusega COVID-19 proovi või puutunud kokku COVID-19-ga või kui tal esinevad COVID-19 sümptomid, ei tohi Airbnb eeskirjade kohaselt külalised majutuskohta saabuda ega majutajad oma majutuskohta siseneda ega külalistega vahetult suhelda.

  Kui külaline haigestub COVID-19-sse ja soovib tühistada, kehtivad broneeringute suhtes, mis on tehtud alates 31. maist 2022 (k.a) majutaja tühistamise tingimused.* Kui külaline on juba saabunud ja sina või tema haigestute COVID-19-sse, võta Airbnb-ga ühendust ja anna teada, et saaksime sind aidata.

  Kas see mõjutab minu Supermajutaja staatust, kui broneeringu tühistan, kuna mul on COVID-19?
  Kui sul on vaja broneering oma haiguse tõttu tühistada, soovitame olukorra arutamiseks võtta esimesel võimalusel ühendust meie kogukonna toega. Kui tühistad, ei saa sa väljamakset, kuid sinu puhul võib olla võimalik vältida teatud tagajärgi, nagu näiteks Supermajutaja staatuse äravõtmist.

  Mida ma veel pean teadma Supermajutaja staatuse säilitamisest COVID-19 ajal?
  Kui COVID-19 pandeemia 2020. aastal algas, loobusime ajutiselt olemasolevate Supermajutajate puhul mõnest kriteeriumist. Rakendame nüüd taas tavapäraseid nõudeid Supermajutajatele, mille kohaselt peavad majutajad Supermajutaja staatuse saamiseks või säilitamiseks vastama kõigile neljale kriteeriumile.

  Lisateave Supermajutaja uuendatud hindamisnõuete kohta

  Mul on veel küsimusi. Kellega ma peaksin ühendust võtma?
  Lisateabe saamiseks soovitame sul tutvuda meie COVID-19 ohutusalase teabega või külastada abikeskust. Kui sul on pakiline küsimus, võta palun ühendust meie kogukonna toega.

  *Enne 31. maid 2022 tehtud broneeringute ning Lõuna-Koreas ja Mandri-Hiinas tehtud riigisiseste broneeringute puhul on teatud COVID-19-ga seotud asjaolud meie kergendavate asjaolude põhimõtetega jätkuvalt kaetud.

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Luubi all

  • Airbnb viiest sammust koosneva koristusmeetodi järgimine on majutajatele endiselt kohustuslik
  • Sinu majutuskoha reeglid võivad nõuda külaliste vaktsineerimist või hiljutist testimist COVID-19 suhtes, kui see on seadusega lubatud

  • Majutajad ja külalised peavad järgima maski kasutamist ja vahemaa hoidmist käsitlevaid kohalikke eeskirju

  Airbnb
  5. märts 2020
  Kas sellest oli abi?