Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  Vastused sinu viimastele küsimustele majutamise kohta COVID-19 ajal

  Siin on Airbnb värskeim teave COVID-19 vaktsiinide, tühistamiste ja muu kohta.
  Autor Airbnb, kuupäev 5. märts 2020
  4 min lugemist
  Uuendatud 17. dets 2021

  Luubi all

  • Airbnb viiest sammust koosneva koristusmeetodi järgimine on endiselt majutajatele kohustuslik
  • Sinu majutuskoha reeglid võivad nõuda külaliste vaktsineerimist või hiljutist testimist COVID-19 suhtes, kui see on seadusega lubatud

  • Majutajad ja külalised peavad järgima maski kasutamist ja vahemaa hoidmist käsitlevaid kohalikke eeskirju

  Alates sellest, kui Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas 2020. aasta märtsis COVID-19 ülemaailmseks pandeemiaks, on meie kogukond toime tulnud enneolematute probleemide ja ebakindlusega. Soovime sind jätkuvalt toetada, vastates mõnele sagedasemale majutaja küsimusele vaktsiinide, COVID-19 tüvede, koristamise ja muu kohta.

  Milliseid juhiseid saad majutajatele pakkuda uute COVID-19-alaste murede kohta, nagu Omicroni tüvi?
  Kogu COVID-19 pandeemia vältel oleme konsulteerinud tippmeditsiini ekspertidega, et saaksime olukorrale paremini reageerida.

  „Kuna näeme kogu maailmas uute tüvede tekkimist, jätkame tihedat koostööd Airbnb-ga, et vajaduse korral jälgida ja ajakohastada oma soovitusi nende kogukonnale,“ ütleb Airbnb meditsiininõustaja Megan Coffee, nakkushaiguste arst, epidemioloog ja teadlane.

  „Airbnb nõuab endiselt, et kõik majutajad järgiksid kohustuslikku viiest sammust koosnevat koristusmeetodit, ning kutsume majutajaid ja külalisi üles järgima kõiki kohalikke tervishoiu- ja reisinõudeid,“ ütleb ta.

  Selleks et aidata reisijatel jälgida COVID-19-ga seotud reeglite muutumist, teeme koostööd ka veebipõhise tööriistaga Sherpa, mis pakub reisijatele reaalajas reisimisreegleid sihtkohtadele kogu maailmas. Majutajad ja külalised saavad Sherpa abil tutvuda testimis- ja karantiininõuete ning muude piirangutega.

  Kas ma saan nõuda oma külaliste vaktsineerimist või COVID-19 suhtes testimist?
  Majutajad saavad kehtestada oma majutuskoha reeglid, sealhulgas täpsustada, kas nad nõuavad külaliste vaktsineerimist või hiljutist COVID-19 suhtes testimist, kui kohalikud õigusnormid seda ei keela.

  Kui soovid, et külalised oleksid vaktsineeritud või hiljuti testitud, anna sellest selgelt ja nähtavalt teada oma kuulutuses ja majutuskoha reeglites, et see teave potentsiaalsete külalisteni jõuaks.

  Millised on viimased juhised koristamise, suhtlemisdistantsi ja maskide kohta?
  Kuna me jätkame jõupingutusi oma kogukondade kaitsmiseks ja COVID-19 leviku tõkestamiseks, peavad majutajad järgima majutuste vahel viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit. Üksikasjalikud juhised ja kontroll-loendi saad alla laadida meie koristusjuhendist, mis on välja töötatud koostöös meditsiiniekspertidega.

  Kuna Airbnb-s on majutuskohti kogu maailmas ja erinevad piirkonnad võivad olla COVID-19 vastu võitlemise eri etappides, palume majutajatel ja külalistel järgida maski kandmise ja suhtlusdistantsi hoidmise kohalikke eeskirju. Kui see on kohalike eeskirjadega ette nähtud, peavad majutajad ja külalised omavahel suheldes kandma maski ja hoidma kahe meetri pikkust vahemaad.

  Lisateave COVID-19 ohutusnõuete kohta

  Millised on kergendavate asjaolude põhimõtted ja kas need hõlmavad endiselt COVID-19-ga seotud tühistamisi?
  Kergendavate asjaolude põhimõtteid kohaldatakse juhul, kui ettenägematud sündmused, nagu loodusõnnetused või rahvatervisealased hädaolukorrad, muudavad peatumise võimatuks või ebaseaduslikuks. Käesolevate põhimõtetega hõlmatud sündmusest mõjutatud majutajatel ja külalistel võib olla õigus oma broneering trahvivabalt tühistada.

  Peatumiste ja Airbnb elamuste broneeringud, mis on tehtud pärast 14. märtsi 2020 ja mida mõjutavad COVID-19-ga seotud häired, ei vasta kergendavate asjaolude põhimõtete alusel tagasimaksete saamise tingimustele, välja arvatud juhul, kui külaline või majutaja on nakatunud COVID-19-sse.

  Kuigi COVID-19 pandeemia võib jätkuvalt vallandada selliseid sündmusi nagu piiride sulgemine või kohapealsed nõuded, ei peeta neid enam ettenägematuteks pärast seda, kui 2020. aasta märtsis kuulutati COVID-19 ülemaailmseks pandeemiaks.

  Meie tingimuste kohaselt tagasimakse saamiseks peavad külalised, kes on 14 päeva jooksul enne broneeringu algust COVID-19-sse haigestunud, esitama Airbnb-le tõendavad dokumendid (kui see on seadusega lubatud).

  Mandri-Hiina kodumaiste broneeringute ja Luxe'i või Luxury Retreatsi broneeringute kohta kehtivad teised tingimused.

  Lisateave meie kergendavate asjaolude põhimõtete ja COVID-19 kohta

  Mis saab siis, kui mu külalised või mina saame COVID-19?
  Kui majutaja või külaline on viimase 14 päeva jooksul COVID-19 suhtes positiivne olnud või puutunud kokku COVID-19-ga või kui tal esinevad COVID-19 sümptomid, ei tohiAirbnb reegli kohaselt külalised saabuda ega majutajad siseneda oma majutuskohta ega külalistega isiklikult suhelda.

  Kui külaline on juba saabunud ja sina või tema saate COVID-19, võta meiega ühendust ja anna sellest teada, et saaksime aidata. Külalised ja majutajad, kes haigestuvad COVID-19-sse, saavad meie kergendavate asjaolude põhimõtete kohaselt trahvivaba tühistamise õiguse tingimusel, et nad esitavad Airbnb-le tõendavad dokumendid (kui see on seadusega lubatud), näiteks positiivse testitulemuse 14 päeva jooksul pärast saabumist.

  Mida teha, kui sul või külalisel on COVID-19

  Kas see mõjutab minu Supermajutaja staatust, kui broneeringu tühistan, kuna mul on COVID-19?
  COVID-19-sse haigestunud majutaja, kes kuulub meie kergendavate asjaolude põhimõtte alla, tühistamised ei mõjuta kuidagi 1% suurust tühistamismäära, mida on vaja Supermajutaja staatuse säilitamiseks, kuigi Supermajutajaks jäämiseks on ka muid nõudeid.

  Mida ma veel pean teadma oma Supermajutaja staatuse säilitamisest?
  Alates 2020. aasta aprillist loobusime oma tavalistest kriteeriumidest seoses praeguste Supermajutaja peatumiste arvu ja tühistamismääraga. Samuti pikendasime praeguste supermajutajate staatust seni, kuni nad jätkavad 90% või kõrgema vastamisportsendi ja vähemalt 4,8 üldhinnanguga.

  Pärast 1. jaanuari 2022 toimuvat Supermajutaja hindamist naaseme oma tavaliste Supermajutajale esitatavate nõuete juurde. Supermajutaja staatuse saamiseks või säilitamiseks peavad majutajad 1. aprillil 2022 vastama kõigile neljale kriteeriumile, hindamisele ja tulevastele hindamistele.

  Lisateave Supermajutaja hindamise uuenduste kohta

  Kuidas ma saan oma majutusstrateegiat praegu reisijate vajadustele paremini kohandada?
  Hiljutised Airbnb andmed* näitavad, et peamised mugavused, mida külalised soovivad, on lemmikloomasõbralik majutuskoht, köök ja wifi.

  Kuna paljud inimesed jätkavad kaugtööd, kaalu kiire wifi-ühendusega ja sülearvuti jaoks töölauaga tööruumi loomist. Et näidata wifi ühendust potentsiaalsetele külalistele, proovi kasutada wifi kiiruse testi, mis võimaldab majutajatel wifi kiirust kontrollida ja kuvada.

  Lisateave parimate mugavuste kohta, mida just praegu pakkuda

  Kuidas toetab Airbnb majutajaid, kes pakuvad paindlikumaid peatumisi?
  Paindlikumate tühistamise tingimuste valimine on veel üks viis, kuidas saada broneeringuid ebakindlatel aegadel. Oleme kasutusele võtnud filtri, mis muudab paindlike tühistamistingimustega majutuskohtade leidmise külalise jaoks lihtsamaks, ning oleme hakanud katsetama ka uusi tühistamise tingimusi, et aidata majutajaid, kes soovivad pikemaid peatumisi.

  Lisateave paindlike tühistamistingimuste kohta

  Mul on veel küsimusi. Kellega ma peaksin ühendust võtma?
  Lisateabe saamiseks soovitame sul tutvuda meie COVID-19 ohutusalase teabega või külastada abikeskust. Kui sul on pakiline küsimus, võta palun ühendust meie kogukonna tugimeeskonnaga.

  *Vastavalt Airbnb siseandmetele kõige rohkem otsitud mugavuste kohta ajavahemikus 1. september 2020 kuni 1. september 2021.

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Luubi all

  • Airbnb viiest sammust koosneva koristusmeetodi järgimine on endiselt majutajatele kohustuslik
  • Sinu majutuskoha reeglid võivad nõuda külaliste vaktsineerimist või hiljutist testimist COVID-19 suhtes, kui see on seadusega lubatud

  • Majutajad ja külalised peavad järgima maski kasutamist ja vahemaa hoidmist käsitlevaid kohalikke eeskirju

  Airbnb
  5. märts 2020
  Kas sellest oli abi?