Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Airbnb viiest sammust koosnev tõhustatud koristusmeetod

  Viiest sammust koosnev koristusmeetod on koristusnorm, mida kõik majutajad peavad järgima enne iga külalise saabumist lisaks kohalike õigusnormide ja juhistega sätestatud toimingute tegemisele.

  1  samm: valmistu

  Õige ettevalmistus aitab sinul ja su meeskonnal tõhusamalt ning ohutumalt koristada. Tee kindlasti järgmist.

  • Võimaluse korral õhuta ruumi enne koristamist ja selle ajal
  • Kasuta kohalike ametiasutuste poolt seoses COVID-19-ga soovitatud desovahendeid
  • Loe alati puhastusvahendite kasutusjuhiseid ja hoiatusi
  • Pese või desinfitseeri käed

  2. samm: puhasta

  Puhastamine tähendab tolmu ja mustuse eemaldamist pindadelt, näiteks põrandatelt ja tööpindadelt. Tee kindlasti järgmist.

  • Enne desinfitseerimist pühi ja/või ime igast piirkonnast tolm ja/või pese põrandad
  • Pese nõud ja voodipesu võimalikult kõrgel temperatuuril
  • Pese kõvad pinnad pesuvahendi ja veega

  3. samm: desinfitseeri

  Desinfitseerimine tähendab kemikaalide kasutamist bakterite hulga vähendamiseks pindadel, nagu ukselingid ja teleri kaugjuhtimispult. Tee kindlasti järgmist.

  • Pihusta heakskiidetud pihustatavat desinfitseerimisvahendit kõikidele pindadele, mida sageli puudutatakse
  • Lase desinfitseerimisvahendil mõjuda toote etiketile märgitud aja jooksul
  • Lase pindadel õhu käes kuivada

  4. samm: kontrolli

  Kohandatud koristamise kontroll-loendid leiad jaotisest „Ülevaated“ > „Koristamine“. Tee kindlasti järgmist.

  • Kontrolli iga toa kontroll-loendi abil, kas kõik ruumid on pärast iga külalist korralikult puhastatud ja desinfitseeritud
  • Õpeta loendis esitatud parimaid tavasid ka oma majutusmeeskonnale ja koristajatele

  5. samm: sea valmis

  Ristsaastumise vältimiseks on oluline tuba enne uute asjade järgmise külalise jaoks valmis seadmist põhjalikult koristada ja desinfitseerida. Tee kindlasti järgmist.

  • Enne külaliste jaoks esemete, voodipesu ja koristuskomplektide väljapanekut pese käed
  • Kõrvalda puhastus- ja kaitsevahendid ohutult või pese need puhtaks
  • Desinfitseeritud tubadesse ära enam sisene
  • Puhasta oma töövahendid iga kord enne järgmise külalise saabumist

  Meetod põhineb Airbnb koristusjuhendil, mille töötasime välja koostöös hügieeni- ja meditsiiniekspertidega.

  Ava oma konto jaotis „Ülevaated“ > „Koristamine“, kust saad koristusjuhendi alla laadida ja leiad teisigi ressursse, õppematerjale ning kohandatud koristuse kontroll-loendeid.

  Koristusmeetodile pühendumist nõutakse kõigi majutuskohtade puhul

  Majutajad, kes ei nõustu COVID-19 ohutustavadega, sealhulgas viiest sammust koosneva tõhustatud koristusmeetodiga, võivad kaotada õiguse uusi broneeringuid vastu võtta.

  Need nõuded näevad ette maski kandmist ja vahemaa hoidmist, kui see on kohalike seaduste või eeskirjadega ette nähtud, ning viiest sammust koosneva tõhustatud koristusmeetodi järgimist. Majutajad, kes rikuvad korduvalt või tõsiselt koristusnõudeid, võivad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt sulgeda ja mõnel juhul ka Airbnb-st eemaldada.

  Kinnita külalistele, et pühendud tõhustatud koristamisele

  Kui sina või mõni sinu majutusmeeskonna liikmetest on tõhustatud koristusmeetodile pühendumist kinnitanud, kuvatakse see teave külalistele teadmiseks sinu kuulutusel.

  Seotud artiklid