Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Kellel tohib olla Airbnb konto

  Inimestel, kes teisi ohustavad, ei ole meie kogukonnas kohta.

  Mis on Airbnb-s lubatud

  • Alternatiivne kinnitamine: Mõistame, et mõned kogukonnaliikmed ei saa mitmel põhjusel pakkuda oma isikutunnistusele vastavaid selfisid. Sellisel juhul palume sul meiega ühendust võtta, et saaksime aidata sul alternatiivse kinnitamise lõpule viia.

  Mis ei ole Airbnb-s lubatud

  • Identiteedi vääresitus või mittevastavus: kontod peaksid täpselt vastama konto looja andmetele ja seal esitatud teave, fotod ja dokumendid peavad vastama selle isiku identiteedile.
  • Alaealised kasutajad: Alla 18-aastastel inimestel ei ole lubatud Airbnb kontot luua ega broneeringuid teha. Peatumisel või elamusel peab nendega kaasas olema täiskasvanu.
  • Taustakontrolliga ilmnevad teatud kuriteod (ainult USA): varasemate kohtulike karistuste tuvastamiseks võib teha kasutajate taustakontrolli. Me vaatame läbi teatavate, meie kogukonda rohkem ohustada võivate kuritegude menetlemisel tehtud süüdimõistvad kohtuotsused ja otsustame nende põhjal, kas lubame inimesel meie platvormi kasutada.

  Ohtlik organisatsiooniline kuuluvus: äärmusrühmituste, vihagruppide ja organiseeritud kuritegelike rühmitustega seotud isikutel ei ole lubatud Airbnb-s kontot omada.

  Aitame hea meelega

  Kui märkad meie põhimõtete vastast käitumist, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonnas kehtivatest põhimõtetest.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid