Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.
Kogukonna põhimõtted

Suurõnnetuste põhimõtted

Neid põhimõtteid uuendatakse. Uued põhimõtted ilmuvad selle lehe ülaosas ja kehtivad kõigile broneeringutele, mis algavad 6. juunil 2024 või hiljem, välja arvatud juhul, kui Airbnb on kasutajatele teatanud teisiti. Senised põhimõtted kuvatakse lehe allosas ja need kehtivad varasematele broneeringutele.

Põhimõtete kehtivuse algus: 6. juuni 2024

Ülevaade

Üldiselt reguleerivad Airbnb broneeringute tühistamisi ja tagasimakseid kuulutuse tühistamise tingimused. Harvadel juhtudel, kui ulatuslikud sündmused takistavad broneeringu lõpuleviimist või muudavad selle õiguslikult võimatuks, võivad kehtida erakorraliste asjaolude põhimõtted (edaspidi „põhimõtted“). Käesolevate põhimõtete kohaldumisel võivad külalised oma broneeringu tühistada ja saada tagasimakse, reisikrediiti ja/või muud hüvitist, olenemata broneeringu tühistamise tingimustest, ning majutajad saavad tühistada trahvide ja muude negatiivsete tagajärgedeta, kuigi nende kuulutuse kalender blokeeritakse tühistatud broneeringu kuupäevadeks.

Põhimõtted kehtivad nii majutuskohtade kui ka elamuste broneeringutele. Põhimõtted kehtivad broneeringutele, mis on põhimõtete jõustumise kuupäeval pooleli või mille puhul saabumine toimub vastaval kuupäeval või hiljem, välja arvatud juhul, kui Airbnb on kasutajatele teatanud teisiti. Erakorraliste asjaolude põhimõtted ei ole kindlustuspoliis.

Millised sündmused on hõlmatud

Käesolevad põhimõtted kehtivad järgmistele sündmustele, juhul kui need mõjutavad sinu broneeritud majutuskoha asukohta, leiavad aset pärast broneeringu tegemist ja takistavad tulevase või käimasoleva broneeringu toimumist või muudavad selle õiguslikult lubamatuks.

Väljakuulutatud elanikkonna tervist ohustavad hädaolukorrad ja epideemiad. Valitsuse poolt välja kuulutatud epideemiaid, pandeemiad ja elanikkonna tervist ohustavad hädaolukorrad. See ei hõlma endeemilisi (nt gripp) või piirkonnas tavapäraselt levivaid haigusi (nt malaaria Tais). Käesolevad suurõnnetuste põhimõtted ei hõlma COVID-19 pandeemiat.

Riiklikud reisipiirangud. Valitsusasutuse poolt kehtestatud kohustuslikud reisipiirangud, näiteks evakueerimiskorraldus. See ei hõlma mittekohustuslikke reisisoovitusi jms riiklikke juhiseid.

Sõjaline ja muu vaenutegevus. Sõjategevus, konfliktid, sissetungid, kodusõda, terrorism, plahvatused, pommitamine, ülestõusud, rahvarahutused ja mässud.

Oluliste kommunaalteenuste ulatuslikud katkestused. Oluliste kommunaalteenuste nagu kütte, vee ja elektrivarustuse pikaajalised katkestused, mis mõjutavad valdavat enamikku elamuid vastavas asukohas.

Loodusõnnetused. Loodusõnnetused ja muud rasked ilmastikunähtused. Ilmastikutingimused või loodusnähtused, mis on vastavas asukohas piisavalt tavalised, et neid ette näha, nagu orkaanid orkaanihooajal Floridas, on hõlmatud ainult juhul, kui nendega kaasneb mõni muu käesolevate põhimõtetega hõlmatud sündmus, mis takistab broneeringu lõpuleviimist, nagu kohustuslik evakueerimiskorraldus või oluliste kommunaalteenuste ulatuslik katkestus.

Mis juhtub, kui broneeringut mõjutab põhimõtetega hõlmatud sündmus

Laiaulatusliku sündmuse korral hindame olukorda, et teha kindlaks, kas suurõnnetuste põhimõtted kehtivad. Kui nii, aktiveerime need põhimõtted mõjutatud piirkonna ja ajavahemiku jaoks, mil sündmus eeldatavalt takistab või muudab seaduslikult võimatuks broneeringute täideviimise. Broneeringud, mis jäävad väljapoole määratletud piirkonda ja ajavahemikku, ei pruugi olla põhimõtetega hõlmatud, kuid majutajatel võib siiski olla võimalik ilma negatiivsete tagajärgedeta tühistada, kui nad ei saa majutada. Jälgime selliseid olukordi pidevalt ja kohandame põhimõtete kehtivust vastavalt olukorra arengule. Kui usud, et käesolevad põhimõtted kehtivad ka sinu broneeringule, siis võta meiega ühendust ja küsi kehtivuse kohta üle.

Mida käesolevad põhimõtted ei hõlma

Me mõistame, et ka muud sinust olenematud asjaolud võivad sinu plaanide täideviimist takistada. Kõigis muudes kui ülalnimetatud olukordades kehtivad sinu broneeringule majutaja poolt majutuskohale määratud tühistamise tingimused.

Järgnevad näited levinud sündmustest, mida käesolev eeskiri ei hõlma.

  • Sündmused, mis mõjutavad külalist või tema suutlikkust reisida, kuid mitte broneeringu asukohta
  • Ootamatu vigastus või haigus
  • Ametlikud kohustused, nagu tegevus vandekohtunikuna või kohtumenetluses osalemine
  • Soovitusliku iseloomuga reisiteated või muud riiklikud juhised, mis ei ole reisikeelud
  • Sellise sündmuse ära jätmine või toimumisaja muutmine, millel osalemiseks broneering tehti
  • Transpordihäired, mis ei ole hõlmatud sündmusega seotud, nagu lennufirma maksejõuetus, transporditööliste streigid ja teede sulgemine hooldustööde tõttu

Broneeringute puhul, mida käesolevad põhimõtted ei hõlma, soovitame külalistel ja majutajatel leida mõlemale poolele vastuvõetav lahendus, näiteks täielik või osaline tagasimakse või broneeringu kuupäevade muutmine. Pane tähele, et tagasimaksete tegemine olukordades, mida ei hõlma broneeringu tühistamise tingimused, on majutaja otsustada. Airbnb ei osale selliste tagasimaksete tegemises ega garanteeri seda.

Kuidas need põhimõtted majutajaid mõjutavad

Kui broneeringule rakenduvad erakorraliste asjaolude põhimõtted, saavad majutajad tühistada tasuta ja negatiivsete tagajärgedeta. Kui majutaja tühistab nende põhimõtete alusel, blokeeritakse tühistatud broneeringu kuupäevad tema majutuskoha kalendris. Kui broneering tühistatakse nende tingimuste alusel, ei saa majutaja väljamakset broneeringu tühistatud kuupäevade eest või kui väljamakse on juba tehtud, peetakse tagasimakstud summa kinni järgmis(t)est väljamakse(te)st.

Olenemata sellest, kas broneeringule rakenduvad käesolevad põhimõtted, saavad majutajad tühistada tasuta ja negatiivsete tagajärgedeta teatud mõjuvatel põhjustel, nagu majutuskohale tekkinud oluline kahju. Majutaja on kohustatud tühistama broneeringu, kui tema majutuskoht on elamiskõlbmatu või ei vasta broneerimise ajal esitatud kirjeldusele. Vastasel juhul võidakse majutuskoht eemaldada, olemasolevad broneeringud tühistada ja teha külalistele tagasimaksed, kuni majutuskoht on taas elamiskõlblik ja vastab majutuskoha kirjeldusele. Sellises olukorras tühistamata jätmine on vastuolus meie majutaja põhireeglitega ja sellega võivad kaasneda tagajärjed kuni konto eemaldamiseni.

Mida tuleks veel teada

Need tingimused ei piira sinu õigusi, mis tulenevad kohalikest eeskirjadest, ja Airbnb poolt nende tingimuste alusel tehtud otsused ei mõjuta sinu seaduslikke õigusi.

Kergendavate asjaolude põhimõtted

Kehtivad alates: 20. jaanuar 2021

Ülevaade

Käesolevates kergendavate asjaolude põhimõtetes selgitame, kuidas toimub tühistamine juhul, kui pärast broneerimist tekib sinust sõltumatult ootamatu olukord, kus sul ei ole võimalik oma broneeringut kasutada. Põhimõtted hõlmavad nii majutuskohtade kui ka elamuste broneeringuid.

Kui tühistamine on võimalik käesolevate põhimõtete alusel, asendavad need broneeringu suhtes kehtivaid tühistamistingimusi. Käesolevate põhimõtetega hõlmatud sündmusest mõjutatud külalised võivad oma broneeringu tühistada ning saada olenevalt olukorrast kas kogu raha tagasi, reisikrediiti ja/või muud hüvitist. Käesolevate põhimõtetega hõlmatud sündmusest mõjutatud majutajad ja elamuste korraldajad saavad tühistada trahvivabalt, kuid nende kalendris võidakse olenevalt olukorrast broneeringuga hõlmatud päevad blokeerida.

Millised sündmused on hõlmatud

Käesolevate põhimõtete tähenduses on „sündmus“ olukord, mis tekib pärast broneeringu tegemist ja mida ei ole broneerimise ajal võimalik ette näha ning mille tõttu ei ole broneeringu kasutamine võimalik või seadusega kooskõlas.

Muudatused riiklikes reisieeskirjades. Ootamatud muutused viisa- või passinõuetes, mille tõttu on sihtkohta sõitmine võimatu. See ei hõlma reisidokumentide kaotamist või aegumist ega muid külalise reisimissuutlikkusega seotud isiklikke asjaolusid.

Väljakuulutatud hädaolukorrad ja epideemiad. Kohalikul tasandil või kogu riigis välja kuulutatud hädaolukorrad, epideemiad, pandeemiad ja rahvatervisega seotud hädaolukorrad. See ei hõlma piirkonnas tavaliselt levivaid haigusi nagu malaaria Tais või dengue palavik Hawaiil.

Riiklikud reisipiirangud. Riikides ametlikult kehtestatud reisipiirangud, mille tõttu on võimatu sõita majutuskoha asukohta või elamuse toimumiskohta, sealt tagasi või seal viibida. See ei hõlma mittekohustuslikke reisisoovitusi jms riiklikke juhiseid.

Sõda jms konfliktid. Sõda, konfliktid, sissetungid, kodusõda, terrorism, plahvatused, pommitamised, mässud, vastuhakud, tänavarahutused ja kodanikurahutused.

Looduskatastroofid. Loodusõnnetused, vääramatu jõud, põhikommunaalteenuste ulatuslikud katkestused, vulkaanipursked, tsunamid ning muud rasked ja erandlikud ilmastikunähtused. See ei hõlma piirkonnas piisavalt tõenäolisi ilmastiku- või loodusnähtusi, nagu näiteks orkaanihooajal Floridas levivad orkaanid.

Mida käesolevad põhimõtted ei hõlma

Kõik muu. Käesolevate põhimõtete alusel saab tühistada ainult eespool kirjeldatud sündmustest mõjutatud broneeringuid. Kõik muu on välistatud. Näiteid olukordadest, kus broneeringu tühistamine kergendavatel asjaoludel ei ole võimalik: ootamatu haigestumine, haigus või vigastus; riiklikud kohustused, nagu vandekohtunikuna tegutsemine, kohtumenetluses osalemine või sõjaväeteenistus; reisinõuanded või muud riiklikud juhised (mis ei ole reisikeelud); sellise sündmuse ärajätmine või edasilükkamine, mille jaoks broneering oli tehtud; ja transpordihäired, mis ei ole hõlmatud sündmusega seotud, nagu nt teesulud ning lennu-, rongi-, bussi- ja parvlaevasõitude tühistamised. Kui tühistad broneeringu eeltoodud põhjustel, määratakse tagasimaksmisele kuuluv summa kindlaks broneeringu suhtes kehtivate tühistamise tingimuste alusel.

Mida edasi teha

Kui me teatame sulle või avaldame teavet, mis kinnitab, et need põhimõtted hõlmavad sinu broneeringut, siis järgi meie antud tühistamise juhiseid. Kui me teatame sulle või avaldame teavet selle kohta, kuidas käesolevaid põhimõtteid kohaldatakse, peaksid saama oma broneeringu nende põhimõtete alusel tühistada nii, et avad oma reiside lehe ja tühistad seal vastava broneeringu. Kui leiad, et käesolevad põhimõtted peaksid kehtima ka sinu broneeringu suhtes, isegi kui me ei ole sulle sellest teatanud ega vastavat teavet avaldanud, siis võta meiega oma broneeringu tühistamiseks ühendust. Igal juhul peaksid olema valmis esitama tõendusmaterjali selle kohta, kuidas asjaomane sündmus on sind või sinu broneeringut mõjutanud.

Küsimuste korral võta meiega ühendust.

Mida tuleks veel teada

Need põhimõtted hõlmavad kõiki broneeringuid saabumiskuupäevaga alates põhimõtete jõustumise kuupäevast.

Kas sellest artiklist oli abi?

Seotud artiklid

Saa abi broneeringute, konto ja palju muuga seotud küsimustes.
Logi sisse või registreeru