Usaldus ja ohutus

Sinu ohutus on meie prioriteet

Et luua maailm, kuhu igaüks võib kuuluda, nõuab usaldust, mis põhineb majutaja ja külalise käitumisega seotud ootustel. Oleme kehtestanud need kogukonna standardid, et aidata juhtida käitumist ja kinnistada väärtusi, mis toetavad meie globaalset kogukonda.

Uuendame dokumenti aeg-ajalt, kuna arvestame pidevalt oma kogukonna vajadustega. Kuid need viis standardit – ohutus, turvalisus, õiglus, autentsus ja usaldusväärsus – jäävad meie jõupingutuste keskseteks sammasteks, et aidata tagada ohutust ja süvendada kuuluvustunnet. Me töötame alati selle nimel, et neid järgitaks ja au sees hoitaks.

Ohutus

Sinu Airbnb kogemus algab hetkest, kui sa seikluse vastu võtad. See on võimalik ainult siis, kui sa usaldad seda kogukonda ja tunned end turvaliselt. Seepärast nõuame, et sa ei ohustaks ega ähvardaks kedagi.

Enda või teiste vigastamine

Sa ei tohi sooritada füüsilist või seksuaalset kallaletungi, seksuaalset kuritarvitamist, seksuaalset ahistamist, koduvägivalda, röövimist, inimkaubandust, muid vägivallaakte ega hoida kedagi kinni vastu tema tahtmist. Ohtlike organisatsioonide, sealhulgas terroristide, organiseeritud kuritegelike ja vägivaldsete rassistlike rühmituste liikmed ei ole selles kogukonnas teretulnud. Airbnb teeb koostööd õiguskaitseorganitega ja reageerib õiguskaitseorganite põhjendatud järelpäringutele.

Me võtame enesetappe, enesevigastusi, söömishäireid ja tugevat uimastite kuritarvitamist äärmiselt tõsiselt ning töötame selle nimel, et aidata kriisis olevaid inimesi.

Ähvardamine

Sa ei tohi oma sõnade või füüsiliste tegudega kellelegi kahju teha. Samuti võtame enesevigastamise ähvardusi sama tõsiselt kui tegusid ja võime sekkuda, kui saame ohust teadlikuks.

Ohtlike olukordade loomine

Sa ei tohi oma majutuskohas hoida kättesaadavaid relvi, haigusriske ega ohtlikke loomi, samuti ei tohi sa luua tingimusi, mis suurendavad tulekahju tõenäosust või takistavad hädaolukorras põgenemist.

Turvalisus

Meie Airbnb kogukonna liikmed jagavad oma kodusid, naabruskonda ja elamusi. Ükskõik, kas avad oma kodu majutajana või koged külalisena majutaja külalislahkust, pead tundma end turvaliselt. Palume austada teiste vara, teavet ja isiklikke asju.

Vargus, vandalism või väljapressimine

Sa ei tohi võtta võõrast vara, kasutada kellegi vara ilma tema loata, kopeerida teiste võtmeid või isikut tõendavaid dokumente, kahjustada teiste vara, jääda majutuskohta pärast peatumise lõppu ega ähvardada kedagi halbade hinnete või mis tahes muu karistuse või kahjuga hüvitise või muude soodustuste saamiseks.

Rämpspost, andmepüük või pettus

Sa ei tohi teha tehinguid väljaspool Airbnb maksesüsteemi, saata korda broneeringu- või krediitkaardipettust ega pesta raha, püüda juhtida liiklust teistele saitidele või turustada mitteseotud tooteid, suunata teistele mõeldud makseid kõrvale, kuritarvitada meie soovituste süsteemi ega esitada valenõudeid teiste kogukonna liikmete vastu.

Teiste eraelu puutumatuse või intellektuaalomandi õiguste rikkumine

Sa ei tohi teiste inimeste järele luurata; kaamerad ei ole sinu majutuskohas lubatud, välja arvatud juhul, kui need on avalikustatud ja nähtavad, ning neid ei lubata kunagi privaatsetes ruumides (nt vannitoas või magamistoas). Sa ei tohi ilma loata teiste kontodele juurde pääseda ega rikkuda teiste privaatsust, autoriõigusi ega kaubamärke.

Õiglus

Ülemaailmne Airbnb kogukond on sama mitmekesine, ainulaadne ja elujõuline kui meid ümbritsev maailm. Õiglus on see, mis hoiab meid koos, mis võimaldab meil üksteist usaldada, kogukondadesse sujuvalt integreeruda ja tunda, nagu saaksime tõeliselt kuhugi kuuluda.

Diskrimineeriv käitumine või vihakõne

Iga suhtlemisviisi korral pead kohtlema kõiki austusega. Seega pead järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja mitte kohtlema inimesi teisiti nende rassi, rahvuse, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, soo, sooidentiteedi, puude või tõsiste haiguste tõttu. Samuti ei ole lubatud teisi inimesi sellest lähtuvalt solvata.

Teiste kiusamine või ahistamine

Sa ei tohi jagada isiklikku teavet, et häbistada või šantažeerida teisi, käituda teistega soovimatul viisil, laimata teisi ega rikkuda meie hinnangu- ja sisustandardeid.

Ümbritseva kogukonna häirimine

Sa pead hoidma korda üldkasutatavates ruumides, sa ei tohi kohelda naabreid kui “valvelaua töötajaid", sind ümbritsevaid inimesi häirida ega järjekindlalt ignoreerida naabrite või kogukonna muresid.

Autentsus

Sinu Airbnb kogemused peaksid olema täis meeldivaid hetki ja üllatavaid seiklusi. Kuna meie kogukond on rajatud usaldusele, on autentsus hädavajalik — selle eelduseks on tasakaal ühiste ootuste, ausa suhtluse ja täpsete üksikasjade vahel.

Valeteabe esitamine enda kohta

Sa ei tohi sisestada vale nime ega sünnikuupäeva, kasutada majutuskohti ärilistel eesmärkidel ilma oma majutaja loata, korraldada sündmusi või pidusid ilma oma majutaja nõusolekuta, omada duplikaatkontosid ega luua kontot, kui oled alla 18-aastane.

Ruumide vääresitus

Sa ei tohi anda ebaõiget asukoha- ja kättesaadavusteavet, valet infot oma majutuskoha tüübi, olemuse või üksikasjade kohta, asendada ühte majutuskohta teisega, luua võltsitud või petturlikke kirjeid, jätta petturlikke arvustusi, tegeleda petliku hinnakujundusega ega jätta avalikustamata ohte ja elamiskõlblikkuse probleeme.

Elamused, mis on ainult tehingud

Airbnb alustas kohana, kus inimesed said oma majutuskohti jagada. Kuigi Airbnb on algusaegadega võrreldes kasvanud ja kodu jagamine on laienenud üle kogu maailma, ootame siiski, et iga majutuskoht ei oleks ainult tehing, vaid koht, kuhu teised tulla saaksid.

Töökindlus

Iga Airbnb elamus on ainulaadne ja iga üksikasi on seotud konkreetse majutuskoha, naabruskonna ja majutajaga. Kuna meie kogukond võtab nende üksikasjade põhjal kohustusi, peame olema kindlad üksteise usaldusväärsuses — olgu see siis õigeaegne suhtlemine, majutuskoha seisund või meie seatud ootused.

Elamiskõlbmatute ruumide pakkumine

Sa ei tohi pakkuda ruume, mis ei ole piisavalt puhtad või milles on probleeme jooksva vee või elektriga. Sa ei tohi pakkuda ruume, mis ei ole seaduslikud magamisruumid (nt matkavarustus), mis ei ole viibimise ajal paigal (nt liikuvad paadid) või millel puudub juurdepääs tualettruumidele (nt külaliste saatmine avalikke tualette kasutama).

Kohustuste rikkumine

Kui puuduvad kergendavad asjaolud, ei tohi sa tühistada pärast vastavas tühistamise tingimustes määratud tähtaega. Samuti pead võimaldama sisseregistreerimise, maksma ja täitma majutuskoha reegleid.

Ei reageeri

Sul ei tohi olla püsivalt ja läbivalt halbu hinnanguid, sa ei tohi broneerimise või viibimise ajal reageerimata jätta, sa pead pakkuma majutamiseks piisavat kontaktivõimalust ega tohi keelduda meie lahendusprotsessis osalemisest.