Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Airbnb külalistele mõeldud reisikindlustuse sisu

  Poliisid on saadaval külalistele Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriigist ja mõnest Euroopa riigist.
  Autor Airbnb, kuupäev 1. juuni 2022
  3 min lugemist
  Uuendatud 22. sept 2022

  Luubi all

  • Reisikindlustus maksab külalisele kinni kuni 100% tema Airbnb broneeringu kuludest, kui ta tühistab kaetud põhjusel

  • Külalised USA-st, Ühendkuningriigist ja kaheksast Euroopa riigist saavad majutust broneerides lisada ka reisikindlustuse

  Hädaolukordi ja ootamatuid reisikatkestusi tuleb ikka ette ning külalise tagasimaksetaotluse tagasilükkamine võib olla emotsionaalselt keeruline. Majutajana soovid käituda osavõtlikult, aga samas pead teenima ka elatist ja vältima halbu hinnanguid.

  Külaliste ja majutajate paremaks toetamiseks teeme nüüd külalistele reisikindlustuse pakkumiseks koostööd AON-i ja Europ Assistance Groupi ning selle USA tütarettevõttega Generali Global Assistance. Pakume üheksast riigist pärit külalistele broneerimisprotsessi käigus võimalust kindlustada oma Airbnb broneering teatud riskide vastu.

  Kui poliisi ostnud külaline tühistab oma broneeringu kaetud põhjusel, saab ta esitada kahjunõude ja taotleda kindlustushüvitist kuni 100% ulatuses oma tagastamata Airbnb broneeringu maksumusest. See võib vähendada nende külaliste arvu, kes paluvad majutajalt tagasimakset väljaspool majutaja kehtivaid tühistamise tingimusi.

  Kuidas reisikindlustus toimib?

  Külalised USAst,* Ühendkuningriigist,** ja Euroopast*** (Saksamaalt, Hispaaniast, Itaaliast, Iirimaalt, Madalmaadest, Austriast ja Portugalist) saavad osta endale Airbnb kaudu reisi broneerides ka reisikindlustuse. Tulevikus plaanime teha reisikindlustuse kättesaadavaks ka külalistele teistest riikidest.

  Lisasime oma broneerimisprotsessi võimaluse osta reisikindlustust, mis võib asukohtade lõikes veidi erineda. See käib nii.

  • Broneerimise ajal antakse külalisele võimalus lisada broneeringule ka reisikindlustus.
  • Spetsiaalsed ekraanivaated annavad üksikasjalikku teavet poliisi katvusest ja peamistest välistustest.
  • Kui külaline soovib osta reisikindlustust, lisab ta selle enne maksma siirdumist oma broneeringule.

  Külalise reisikindlustusmakse on konkreetne protsent tema reisi kogumaksumusest ja kuvatakse ostukorvis eraldi reana.

  Sõltuvalt külalise asukohast väljastab poliisi kas Europ Assistance S.A. või Generali USA filiaal, kes on mõlemad juhtiva rahvusvahelise kindlustusandja Generali Group tütarettevõtted. Pärast broneeringu lõpuleviimist saavad reisikindlustuse lisanud külalised e-kirjaga kinnituse koos kindlustuspoliisi üksikasjade ja teabega, kuidas kahjunõuet esitada.

  Külaliste võimalus osta reisikindlustus on teretulnud uudis majutajatele nagu mina, kes kasutavad rangeid tühistamise tingimusi.
  Superhost Alexandra,
  Chicago

  Mida reisikindlustus katab?

  Võtsime hiljuti kasutusele programmi „AirCover külalistele“, et pakkuda kaitset ootamatute probleemide vastu nagu majutuskoha kuulutusele mittevastavus ja põhimugavuste puudumine majutuskohas.

  Reisikindlustus annab külalisele täiendava kindlustuskatte, sh maksab kinni kuni 100% külalise tagastamata Airbnb broneeringu kuludest, kui tema reisi mõjutavad konkreetsed sündmused nagu halb ilm, varastatud reisidokumendid või tõsine haigestumine.

  Näiteks kui majutaja tagastab vastavalt oma tühistamise tingimustele 50% Airbnb broneeringu maksumusest, võib reisikindlustus hüvitada ülejäänud 50%, kui külaline tühistab poliisiga kaetud põhjusel. Kui külaline esitab kindlustusele kahjunõude, ei nõua kindlustusandja külalisele makstud summat majutajalt tagasi.

  Alates 31. maist 2022 tehtud broneeringute puhul ei loeta COVID-19-sse nakatumist enam kergendavaks asjaoluks. (Lõuna-Korea kodumaiste ja Luxe'i broneeringute suhtes kehtivad teised tingimused.) Kui külaline tühistab broneeringu, sest on haigestunud COVID-19-sse, kehtivad majutaja tühistamise tingimused.

  Külalised, kes ostavad reisikindlustuse, võivad olla COVID-19-sse haigestumise vastu kindlustatud (diagnoos litsentseeritud arstilt), kui täidetud on ka muud poliisi tingimused.
  *Külalistele Ameerika Ühendriikidest pakub reisikindlustusplaani Airbnb Insurance Agency LLC, aadressil 222 Broadway, Floor 26, New York, N.Y. 10038 (California litsents nr 6001912), mis on litsentseeritud kindlustusasutusena kõigis Ameerika Ühendriikide osariikides ja Columbia ringkonnas ning mida tagab Generali USA filiaal (NAIC #11231) New York Citys. Kindlustushüvitisi ja teenuseid kirjeldatakse üldiselt ning nende suhtes kehtivad teatud tingimused ja välistused.

  ** Ühendkuningriigist pärit külalistele tagab reisikindlustuse Europ Assistance SA. Europ Assistance SA-le on väljastanud tegevusloa ja seda reguleerib Ministere de l'Economie et des Finances Direction du Tresor Service des Affaire Prantsusmaal. Asutusel on Ühendkuningriigi finantsteenuste järelevalveameti (Prudential Reguation Authority) luba. Asutuse tegevust Ühendkuningriigis reguleerib finantsinspektsioon (Financial Conduct Authority) ja piiratud järelevalvet teostab finantsteenuste järelevalveamet. Pakutava tarbijakaitse iseloom ja ulatus võib Ühendkuningriigis registreeritud ettevõtete poolt pakutavast erineda. Lisateave ajutisest lubade korrast, mis võimaldab EMPs registreeritud ettevõtetel, kes taotlevad samal ajal täielikku luba, tegutseda piiratud aja jooksul Ühendkuningriigis, on kättesaadav Ühendkuningriigi finantsinspektsiooni veebisaidil. Reisikindlustuse teeb kättesaadavaks Airbnb UK Services Limited. Airbnb UK Services Limited on ettevõtte Aon UK Limited volitatud esindaja, kellele on tegevusloa andnud ja kelle tegevust reguleerib finantsinspektsioon. Aon UK Limitedi FCA registrinumber on 310451. Seda saab kontrollida
  finantsteenuste registris või helistades numbril 0800 111 6768. Reisikindlustus on saadaval vähemalt 18-aastastele külalistele. Kehtivad kõik tingimused. FPAFF319LC

  ***ELis elavate külaliste reisikindlustust garanteerib Europ Assistance S.A. oma Iirimaal registreeritud filiaali kaudu. Europ Assistance S.A. tegevusloa on väljastanud Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) Prantsusmaal ja selle äritegevuse eeskirjade täitmist reguleerib Iirimaa Keskpank. Reisikindlustust pakub kindlustusvahendaja Aon Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros S.A.U. , keda abistab Airbnb Marketing Services S.L.U. kui väline koostööpartner. Aoni registreeritud asukoht on C/ Rosario Pino, no. 14-16, C.P. 28020 Madrid, Hispaania. Aon on registreeritud Madridi äriregistris lehel M-19857, köide 1577, lk 122, maksukohustuslasena registreerimise number A-28109247 ning kindlustus- ja pensionifondide peadirektoraadi kindlustus- ja edasikindlustusandjate registris numbri all J-0107. AON-i finantssuutlikkus ja tsiviilvastutuskindlustus on kehtestatud Hispaania kuningliku dekreetseadusega nr 3/2020. Kindlustuspoliisi hüvitisi ja teenuseid kirjeldatakse üldistel alustel ning nende suhtes kehtivad teatud tingimused ja välistused.

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Luubi all

  • Reisikindlustus maksab külalisele kinni kuni 100% tema Airbnb broneeringu kuludest, kui ta tühistab kaetud põhjusel

  • Külalised USA-st, Ühendkuningriigist ja kaheksast Euroopa riigist saavad majutust broneerides lisada ka reisikindlustuse

  Airbnb
  1. juuni 2022
  Kas sellest oli abi?