Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  Majutuskoha pakkumine kriisiajal Airbnb.org-i kaudu

  Toeta kogukonda ja teeni erimärk majutamise või annetamisega.
  Autor Airbnb, kuupäev 7. dets 2020
  2 min lugemist
  Uuendatud 7. dets 2021

  Luubi all

  • Airbnb.org on sõltumatu mittetulundusühing, mis on inspireeritud majutajate suuremeelsusest

  • Majutajad, kes pakuvad tasuta või soodushinnaga majutust või teevad korduvaid annetusi, saavad Airbnb.org-i toetaja erimärgi

  Sinu võime majutajana panna inimesi tundma end sinu majutuskohas teretulnuna inspireerib meid iga päev. Oleme eriti uhked selle üle, kuidas meie majutajate kogukond on toetanud Airbnb.org-i—mittetulundusühingut, mis loodi 2020. aastal programmide Open Homes ja majutus eesliinil raames alustatud töö edasiarendamiseks.

  Alates 2012. aastast olete avanud oma uksed enam kui 100 000 inimesele, sh pagulastele, varjupaigataotlejatele, COVID-19 pandeemiaga võitlevatele eesliini töötajatele ja inimestele, kes põgenevad looduskatastroofide eest kõikjal maailmas.

  Airbnb.org-i tegevus on võimalik tänu majutust pakkuvate majutajate ja rahalist abi pakkuvate annetajate suuremeelsusele, kes aitavad toetada kriisiolukorda sattunud inimesi.

  Airbnb.org-i toetaja erimärgi teenimine

  Tunnustame majutajate kogukonna suuremeelsust Airbnb.org-i toetaja erimärgiga. Majutajad saavad Airbnb.org-i toetada ja erimärgi välja teenida, kui teevad järgmist:

  • registreerumine hädamajutuse pakkumiseks tasuta või soodushinnaga;

  • korduvaks annetajaks hakkamine.

  Hädamajutuse pakkumine

  Airbnb.org-i toetaja erimärgiga tunnustame majutajaid, kellel on Airbnb.org-is vähemalt üks aktiivne kuulutus, mis pakub tasuta või soodustusega hädamajutust. Majutuskoha pakkumine Airbnb.org-i kaudu tähendab evakueeritute, pagulaste või teiste abivajajate majutamist kriisiolukorras.

  Lisateave heategevuslikust majutamisest

  Korduv annetamine

  Saad Airbnb.org-i toetaja erimärgi ka siis, kui registreerud, et annetada pidevalt osa oma väljamaksetest Airbnb.org-ile. Soovi korral võid teha ühekordse annetuse ilma erimärgi saamise õiguseta.

  Lisateave annetamise kohta oma väljamaksetest.

  Vastused korduma kippuvatele küsimustele

  Milline on Airbnb.org-i suhe programmiga Open Homes ja eesliini majutusega?
  2020. aastal sai Airbnb programmist Open Homes ja eesliini majutuse programmist Airbnb.org, artikli 501 punkti c alapunkti 3 kohaselt asutatud mittetulundusühing. Kuigi Airbnb jagab kogukonna liikmeid Airbnb.org-iga, on mittetulundusühing oma juhatusega iseseisev organisatsioon.

  Kus kuvatakse Airbnb.org-i toetaja erimärk?
  See erimärk on näha nii sinu majutaja profiilil kui ka sinu kuulutuse lehtedel. Kui soovid oma erimärgi peita, võta ühendust meie tugimeeskonnaga.

  Kas erimärk mõjutab minu kuulutuse ilmumist otsingutes?
  Erimärgiga tähistatakse sinu suuremeelset toetust Airbnb.org-ile. See ei mõjuta kuulutuste kuvamist Airbnb otsingutulemustes ja külalised ei saa praegu oma otsinguid Airbnb.org-i märkide alusel filtreerida.

  Kas erimärk mõjutab minu Supermajutaja erimärki või staatust?
  Airbnb.org-i toetaja erimärk ei mõjuta sinu Supermajutaja erimärki ega staatust. Märk kuvatakse sinu Supermajutaja märgi kõrval.

  Kas ma kaotan Airbnb.org-i toetaja erimärgi, kui loobun Airbnb.org-i kaudu majutamisest või annetamisest?
  Jah, kuid märk ilmub uuesti, kui jätkad majutamist Airbnb.org-i kaudu või teed neile annetuse. Saad alati oma majutuskoha Airbnb.org-is peita või oma korduva annetuseajutiselt või jäädavalt peatada.

  Millega aitab Airbnb?
  Airbnb on pühendunud Airbnb.org-i tegevuskulude rahastamisele, et kõik annetused saaksid minna otse mittetulundusühingutest partneritele ja inimestele, keda Airbnb.org teenib.

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Luubi all

  • Airbnb.org on sõltumatu mittetulundusühing, mis on inspireeritud majutajate suuremeelsusest

  • Majutajad, kes pakuvad tasuta või soodushinnaga majutust või teevad korduvaid annetusi, saavad Airbnb.org-i toetaja erimärgi

  Airbnb
  7. dets 2020
  Kas sellest oli abi?