Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  Koristusjuhised eraldi tuba pakkuvatele majutajatele

  Kui su majutuskohas on ühisruumid, siis uuri, mida koristada ja kuidas külalistega suhelda.
  Autor Airbnb, kuupäev 15. juuli 2020
  2 min lugemist
  Uuendatud 25. juuni 2021

  Luubi all

  • Piira külaliste koguarvu oma majutuskohas ja taga suhtlusdistantsi hoidmine kõigis ühisruumides

  • Asjatu kokkupuute vältimiseks kaalu külalistele mõeldud alade piiramist ainult hädavajalike ruumidega

  • Võimaluse korral õhuta ühisruumis viibimise ajal õhku

  • Tõhustatud koristusmeetodist saad lugeda lähemalt meie põhjalikust juhendist
  Me teame, et eraldi tubade või ühisruumidega majutajad vajavad rohkem juhiseid oma majutuskohtade koristamisest, eriti veel COVID-19 ajal. COVID-19 ohutusnõuete osana koostasime juhised majutajatele, kellel on ühis- või jagatud ruumid.

  Puhasta ja desinfitseeri kõik ühisruumid

  Piira külaliste arvu oma majutuskohas

  • Kui see on kohalike õigusaktide või juhistega ette nähtud, hoia külalistega suhtlemisel distantsi ja palu neil sama teha
  • Veendu, et su külalised saavad su majutuskoha ühisruumides suhtlusdistantsi hoida. Näiteks, kui ühiskasutatavas elutoas saab korraga üksteisest kahe meetri kaugusel viibida kolm inimest, siis soovitame korraga vastu võtta kuni kaks külalist, nii et sinul ja su külalistel oleks võimalik selles ruumis korraga viibida
  • Lisaks ei tohi su majutuskohas korraga viibida rohkem inimesi kui on ette nähtud sinu riigis/kohalikus omavalitsuses kehtivate eeskirjadega (kui on olemas)
  • Ära unusta lisada kuulutusele uusi piiranguid külaliste arvule

  Järgi tervishoiu- ja ohutusmeetmeid

  • Vastavalt meie COVID-19 ohutusnõuetele peavad majutajad ja külalised juhul, kui see on kohalike õigusnormide või juhistega ette nähtud, üksteisega suheldes kandma näomaski või näokatet
  • Ole eriti tähelepanelik suhtlusdistantsi hoidmisel ühiskasutatavates magamis- või elutubades, kui see on kohalike õigusnormide või juhistega ette nähtud
  • Pese tihti käsi ja püüa hoiduda näo puudutamisest
  • Kui oled COVID-19-ga hiljuti kokku puutunud või sul on sellega nakatumise sümptomid, siis ära reisi ega paku majutust
  • Lisateabe saamiseks loe Airbnb COVID-19 tervishoiu- ja ohutustavasid majutajatele ja külalistele

  Ühisruumis viibimise ajal õhuta seda

  • Võimaluse korral ava ühisruumis õhutamiseks selle aknad

  Pea meeles, et mõnes riigis võivad kehtida täiendavad nõuded või kohustused eraldi tubade pakkumise kohta majutuseks. Kui sinu riigi valitsus või terviseamet on kehtestanud täiendavaid koristusnõudeid, siis tutvu nendega ning järgi neid.

  JÄRGMINE: varu neid koristustarbeid

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud. Viiest sammust koosnev tõhustatud koristusmeetod hõlmab lihtsaid nõudeid sinu majutuskoha koristamiseks. Lisateabe saamiseks nõutavate koristustoimingute kohta loe Airbnb koristusjuhendit. Majutajana peaksid ehk võtma täiendavaid meetmeid enda, oma meeskondade ja külaliste kaitseks ning peaksid alati teadma ja järgima kõiki kohalikke asjakohaseid õigusnorme ja juhiseid. Airbnb ei vastuta selle koristusmeetodi kasutamisest tulenevate vigastuste või haiguste eest. Sinu piirkonnas kehtivate koristusjuhiste ja -reeglitega kursis püsimiseks lisa see abikeskuse artikkeloma järjehoidjatesse.

  Luubi all

  • Piira külaliste koguarvu oma majutuskohas ja taga suhtlusdistantsi hoidmine kõigis ühisruumides

  • Asjatu kokkupuute vältimiseks kaalu külalistele mõeldud alade piiramist ainult hädavajalike ruumidega

  • Võimaluse korral õhuta ühisruumis viibimise ajal õhku

  • Tõhustatud koristusmeetodist saad lugeda lähemalt meie põhjalikust juhendist
  Airbnb
  15. juuli 2020
  Kas sellest oli abi?