Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Võitlus vihkamise, ahistamise ja diskrimineerimise vastu

  Soovime, et meie majutajad, korraldajad ja külalised saaksid peatumisi ja elamusi nautida ilma ahistamise ja diskrimineerimiseta.

  Mis ei ole Airbnb-s lubatud

  • Kiusamine ja ahistamine: mitte kellegi suhtes ei ole lubatud soovimatu käitumine nagu kiusamine, küberkiusamine, ahistamine või jälitamine.
  • Diskrimineeriv teenuse pakkumisest keeldumine: majutajad ja korraldajad ei tohi keelduda külalise teenindamisest, kui põhjuseks on külalise kuulumine mõnesse rühma või kategooriasse nagu rass või religioon, nagu on selgitatud meie mittediskrimineerimise põhimõttes.
  • Diskrimineeriv erinev kohtlemine: majutajad ega korraldajad ei tohiks külalist tolle seadusega kaitstud kategooriasse kuulumise tõttu teisiti kohelda, tema suhtes teistsuguseid reegleid rakendada või temaga teisiti käituda.
  • Ohtlik keelekasutus: Mitte kellegi suhtes ei ole lubatud keelekasutus, mis kutsub üles kellelegi liiga tegema, dehumaniseerib teda või väidab, et ta on kellelegi füüsiliselt või muul viisil ohtlik, kuna ta kuulub mõnesse seadusega kaitstud inimkategooriasse.
  • Solvangud, vihakõne või halvustav keelekasutus: mitte kellegi suhtes ei ole lubatud kasutada teise isiku seadusega kaitstud kategooriasse kuulumisega seoses eelarvamusi peegeldavat keelt, nagu põlguse või vastikuse väljendamine või füüsiliste, vaimsete või moraalsete puudustega seotud väited.
  • Soovahetuse-eelse nime või vale soo kasutamine: Transsoolisena identifitseeruvate inimeste puhul ei tohiks kasutada nende soovahetuse-eelset nime ega asesõnu, kui nad on teada andnud, et kasutavad soovahetuse järel teist nime ja/või teisi asesõnu.
  • Peidetud tähendusega keelekasutus ja mikroagressioon: mitte kellegi suhtes ei tohiks kasutada väljendeid, mis peegeldavad mõne seaduslikult kaitstud kategooria suhtes, kuhu nad kuuluvad, sügavalt juurdunud ühiskondlikke stereotüüpe.
  • Viha väljendavad, diskrimineerivad või solvavad pildid, sümbolid või esemed: mitte kellelegi ei tohi esitada religiooni või kultuuri halvustavaid pilte, halvustavat/peidetud tähendusega keelt sisaldavaid pilte ega äärmuslaste või sallimatusel põhinevate rühmadega seotud sümboleid, logosid ega loosungeid.

  Aitame hea meelega

  Kui märkad meie põhimõtete vastast käitumist, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonnas kehtivatest põhimõtetest.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid