Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Asjakohaste ja erapooletute hinnangute kirjutamine

  Soovime, et Airbnb-s avaldatud hinnangud oleksid täpsed ja välistest mõjutustest vabad. Hinnangutest on kasu ainult siis, kui seal on täpselt ja tõetruult kirjeldatud isiklikku kogemust ja väljendatud ausalt oma arvamust.

  Mis Airbnb-s lubatud ei ole

  • Hinnangute manipuleerimine: katsetel külaliste või majutajate hinnanguid meelituste või ähvardustega mõjutada ei ole meie kogukonnas kohta.
  • Konkurentide hinnangud: majutaja või korraldaja teadaolevad konkurendid ei tohi sellele anda negatiivseid hinnanguid eesmärgiga külalisi selle juurest eemale tõrjuda.
  • Huvide konflikt: broneeringud, mis on tehtud ainult eesmärgiga hindamissüsteemi valehinnangutega manipuleerida, ei ole lubatud.
  • Ebaolulised või kallutatud hinnangud: hinnangud, mis on kallutatud või ei sisalda asjakohast või kasulikku teavet, võidakse eemaldada. Näiteks kui külaline teeb midagi lubamatut, peaks majutaja oma hinnangus kirjutama ainult sellest, mis on kasulik ka teistele külalistele, mitte sellest, kuidas ta end selle rikkumise pärast tundis.
  • Keelatud sisu: sisul, mis ei vasta Airbnb sisueeskirjadele, ei ole meie kogukonnas kohta.

  LisateaveAirbnb hindamispõhimõtete kohta.

  Aitame hea meelega

  Kui märkad meie põhimõtete vastast käitumist, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonnas kehtivatest põhimõtetest.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid