Usaldus ja ohutus

Sinu ohutus on meie prioriteet

Kõik majutuskohad peavad olema ohutud ja turvalised. Lisaks sammudele, mida Airbnb teeb meie kogukonna kaitsmiseks, julgustame tungivalt nii majutajaid kui ka külalisi olema teadlikud ja rakendama ohutusabinõusid, kui nad majutavad või reisivad. Kui soovid lisateavet vingugaasianduri tähtsusest majutamisel, loe meie ressursikeskuse artiklit.

Majutajatel on võimalus saada tasuta vingugaasiandur

Suitsu- ja vingugaasiandurid (CO) päästavad elusid. Seetõttu soovime, et need andurid oleksid võimalikult paljudes majutuskohtades. Kui majutuskohas on kütusepõletusseadmeid, tuleb sinna paigaldada suitsu- ja vingugaasiandurid. Lisateavet leiad meie ohutusartiklist. Aktiivsetele Airbnb majutajatele, kes ei saa endale vingugaasiandureid ise osta, katab Airbnb anduri soetamise kulu ja saadab sulle ühe tasuta anduri (kohalduva tollimaksu tasuvad majutajad).
Kui oled anduri kätte saanud ja paigaldanud, uuenda oma kuulutust, et see kajastuks ka kuulutuse lehel. Soovime tunnustada majutajate igapäevaseid pingutusi külaliste ohutuse ja turvalisuse tagamisel ja hindame sinu poolt Airbnb kogukonna ohutuse suurendamiseks osutatavat abi.
Kõikidel aktiivse kuulutusega Airbnb majutajatel on võimalus saada tasuta suitsu- ja vingugaasiandur. Igale majutajale on ette nähtud üks tasuta andur, kuid soovitame tungivalt paigaldada oma majutuskohta veel vingugaasiandureid ja osta need ka oma teistesse majutuskohtadesse. Majutajatel on vaja anduri tellimiseks sisestada ülaltoodud tellimisvormi oma kohaletoimetamise aadress. Majutajad, kes vajavad rohkem andureid või soovivad neid kiiremini kätte saada, võiksid osta neid tuntud saitidelt nagu Amazon.com, Walmart.com või kohalikust ehitustarvete poest. Programmi tingimused
Lisateavet tasuta vingugaasiandurite programmist leiad meie abikeskuse artiklist.

Näita külalistele, et hoolid nende turvalisusest

Teavet ohutusfunktsioonide kohta, sh selle kohta, kas majutuskohas on suitsu- ja vingugaasiandurid, esitatakse külalisele kogu broneerimise vältel ja pärast broneerimist. Kuulutuste puhul, mis kas näitavad, et majutuskohas puudub andur, või ei anna alarmi olemasolu kohta teavet, teavitatakse külalisi järgmiselt.
Majutuskoha leht: mugavus on mugavuste loetelus läbi kriipsutatud ja märgitud ära jaotises „Mida on vaja teada“.
Broneeringu kinnituse leht: jaotises „Asjad, mida on vaja teada” näidatakse, et ohutusseadmete olemasolu pole märgitud.
Broneeringut kinnitav e-kiri: jaotises „Ohutus ja majutuskoha teave“ märgitakse, et vingugaasi- ja suitsuanduri olemasolu pole märgitud.
Broneeringu meeldetuletuse e-kiri: jaotises „Pea meeles“ öeldakse, et majutaja ei ole märkinud suitsu- ega vingugaasianduri olemasolu.

Kui andurid on paigaldatud, uuenda ka oma kuulutuse lehekülge

Veendu, et see teave on kuulutuses kirjas ja lase oma seadmeid regulaarselt kontrollida. Nende üksikasjade lisamiseks või uuendamiseks järgi allpool kirjeldatud samme.
 1. Veendu, et oled Airbnb kontole sisse logitud, seejärel mine oma kuulutuste haldamise lehele.
 2. Vali kuulutus, mida soovid uuendada
 3. Vali vasakust menüüst „Kuulutuse üksikasjad“ ja klõpsa „Külalise ohutus“
 4. Jaotises „Külalise ohutus“ klõpsa nuppu „Muuda“ ja keri alla jaotisesse „Ohutusseadmed“
 5. Kinnita, kas majutuskohas on andur, või ei ole.
 6. Salvesta muudatused
Meie mobiilirakenduses
 1. Ava rakenduses majutaja vaade ja vali kuulutus, mida soovid uuendada
 2. Keri alla ja vali jaotis „Asjad, mida külalised peaksid teadma“
 3. Keri alla jaotisesse „Ohutusseadmed“ ja kinnita, kas majutuskohas on andur
 4. Salvesta muudatused
USA Riikliku Tuletõrjeühingu (NFPA) nõuanded vedelgaasi ohutuks kasutamiseks
Veeldatud naftagaas (LPG) on üldnimetus erinavatele lenduvate ja tuleohtlike gaaside vedelsegudele nagu propaan, buteen ja butaan. USA Riikliku Tuletõrjeühingu (NFPA) andmetel kasutatakse vedelgaasi tavaliselt kuivatite, pliitide, grillide ja kütteseadmete toiteks, kuid gaasiballoon võib muutuda kiiresti ohtlikuks, kui seda ei hoita ega kasutata nõuetekohaselt. Järgnevalt anname nõu, kuidas vedelgaasilekkest ja -plahvatusest tingitud ohuolukordi vältida.
 • Vähenda vedelgaasi lekete või plahvatuse ohtu ja hoiusta gaasiballoone nõuetekohaselt. Ära hoia balloone katusel ega mujal, kus neid on võimalik omavoliliselt rikkuda või kahjustada. Kaitse gaasiballooni liigse kuumuse eest.
 • LPG-gaasil töötavaid seadmeid peab paigaldama ja hooldama kvalifitseeritud torulukksepp või spetsialist. Ära paigalda ega hoolda LPG-gaasil töötavat seadet, selle ühendusi ega gaasiballooni kunagi iseseisvalt.
 • Siseruumis töötavaid gaasiseadmeid (pliidid, kütteseadmed, kuivatid jne) toitvad vedelgaasiballoonid tuleb paigutada õue, mitte kunagi tuppa ega garaaži.
 • Ära proovi ise parandada ballooni ventiile, regulaatoreid, konnektoreid või juhtelemente ega ballooni.
 • Lase kontrollida vanemate gaasiseadmete konnektoreid võimalike pragude ja purunemiste avastamiseks, mis võivad põhjustada gaasileket.
 • Teisaldatavaid seadmeid tohib kasutada ainult siseruumides ja vastavalt tootja juhistele.
Erinevalt lõhnata süsinikmonooksiidist on vedelgaasil tavaliselt iseloomulik lõhn. Kui tunned kodus gaasi lõhna, lahku kiiresti kodunt ja helista tuletõrjesse või päästeteenistusse. Ära mine koju tagasi enne, kui sulle öeldakse, et see on ohutu.