Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  Järjest kindlam pühendumus kogukonna standarditele

  Meie täiustatud nõuded külalistele selgitavad, mida neilt oodatakse.
  Autor Airbnb, kuupäev 22. nov 2019
  8 min lugemist
  Uuendatud 9. nov 2021

  Luubi all

  • Meie täiustatud nõuded külalistele on mõeldud külaliste käitumise parandamiseks ja kogukonna usalduse suurendamiseks

   • Need käsitlevad liigset müra, puhtuseprobleeme, loata kutsutud külalisi, parkimist ja suitsetamist

   • Korduvad rikkumised võivad põhjustada konto ajutise sulgemise või platvormilt eemaldamise

   Majutajad kogu maailmast on meile öelnud, kui palju tähendab majutamine neile nii isiklikult kui ka rahaliselt ja kui palju rahuldust võivad pakkuda suurepärased kogemused külalistega. Teisest küljest võib halb kogemus külalisega olla pahandav ja harvadel juhtudel ka reaalseid probleeme tekitada. Me mõistame, et sellised olukorrad võivad sind ja su aega, raha ja kohalikku kogukonda oluliselt mõjutada.

   Samuti andsid meile teada oma soovist, et seaksime kogu kogukonnale, nii majutajatele kui ka külalistele, ühesugused kõrged ootused. Me oleme sinuga nõus. Seepärast võtame 2020. aasta alguses kasutusele uued nõuded külalistele, mis seavad kogukonnale usaldusväärsuse tõstmiseks kõrgemad ootused.

   Rangemate nõuete kehtestamine külalistele

   Meie uued nõuded külalistele selgitavad, mida Airbnb külalistelt ootab. Nende eesmärk on pakkuda majutajatele järjepidevalt positiivsemaid kogemusi. Kui külaline eksib mõne eeskirjades kirjeldatud nõude vastu, saadame talle hoiatuse ühes nõuannetega selle kohta, kuidas parem külaline olla. Jälgime ja hindame rikkumisi vastavalt nende tõsidusele ning korduvad rikkumised võivad kaasa tuua külalise konto ajutise sulgemise või platvormilt eemaldamise.

   Need nõuded külalistele põhinevad olemasolevatel eeskirjadel, mis on mõeldud lahendama tõsisemaid usaldus- ja ohutusprobleeme, mille tagajärjeks on kasutaja viivitamatu eemaldamine platvormilt. Nüüd täiustame oma süsteemi, et saada parem ülevaade külaliste vähem tõsistest üleastumistest, et saaksime neid külalisi harida ja vajaduse korral sekkuda.

   Selgete nõuete kehtestamisega, vastavate meeskondade loomisega ja rikkumiste jälgimiseks tehnoloogiliste vahendite kasutamisega loodame parandada külaliste üldist käitumist ja suurendada kogukonna usaldust.

   Millised on nõuded?

   Uued nõuded külalistele puudutavad mõningaid meie majutajate kogukonna kõige levinumaid muresid ja toetavad meie laiemaid jõupingutusi loata korraldatud või kogukonda häirivate pidude probleemi lahendamiseks. Uued eeskirjad loodi 2020. aasta alguses ja hõlmavad viit stsenaariumi.

   1. Liigne müra: häiriv müratase, nagu vali muusika, pikaajaline karjumine või korduv kloppimine või trampimine. Selle alla ei kuulu kaebused väikeste või lühiajaliste häirete kohta (nt vali telefonikõne) ega müra kohta, mida ei saa vältida (nt trepist üles ja alla kõndimine).
   2. Olulised puhtusega seotud probleemid: kõik, mis nõuab pärast külalise lahkumist ülemäärast koristamist. See tähendab, et majutuskohta risustab suures koguses prügi, prahti või toitu. Selle alla ei kuulu väiksemad segadused (nagu külmkappi jäetud toit või prügikasti kõrvale jäetud täis prügikott) ega asjad, mida tuleks pidada tavapärase kulumise või ööbimise osaks (nagu pesemata voodipesu või kasutatud köök).
   3. Loata kutsutud külalised: kui majutuskohas peatub või seda külastab rohkem külalisi, kui majutaja on selle broneeringu puhul lubanud.
   4. Loata parkimine: kui külaline või mõni tema külastaja pargib kohas, kus see on majutaja poolt keelatud, või kui külaline või tema külastajad ületavad majutuskohas parkimiseks lubatud autode arvu, mis on sätestatud kuulutuse kirjelduses.
   5. Loata suitsetamine: kui külaline või mõni tema külastaja suitsetab majutuskohas, kuid majutuskoha kirjelduses on suitsetamise keelatud (sh tubaka, marihuaana, e-sigarettide jms kasutamine).

   Uued nõuded külalistele tulevad abiks, kui on kindlaks tehtud, et külaline on käitunud mõnel järgneval viisil. Majutajad saavad rikkumistest teatada ja samuti võtame vastu teateid ülemäärase müra kohta meie naabrite teavitamise tööriista kaudu ja kohalikelt õiguskaitseasutustelt.

   Mida sa teha saad

   Soovitame sul oma majutuskoha reeglites, kuulutuse kirjelduses ja külalistele saadetud sõnumites selgelt välja tuua, mida sa külalistelt ootad. Eriti oluline on lisada reeglid parkimise, lisakülaliste ja suitsetamise kohta, et teaksime, kas konkreetseid olukordi tuleks lugeda eeskirjade kohaselt lubamatuks. Kui külaline ei järgi neid nõudeid, on oluline probleemist talle endale märku anda – see on sageli kiireim viis lahenduse leidmiseks. Igal juhul ole valmis esitama tõendeid selle kohta, et reeglit on rikutud, olgu selleks siis fotod sinu majutuskohta jäetud liigsest prügist, naabri meiliga saadetud kaebus või mõni muu tõend.

   Mis edasi saab

   Nõuete uuendamise teine etapp sisaldab teisigi sinu jaoks olulisi olukordi, nagu hiline lahkumine, hiline saabumine ja loata kaasa võetud lemmikloomad. Meil on plaanis viia need täiendavad nõuded sisse 2020. aasta lõpupoole. Loodame sinu tagasiside abil aja jooksul katta veelgi rohkem sinu jaoks olulisi olukordi.

   Sinu küsimused ei jää vastuseta

   Oleme viimaste nädalate jooksul kulutanud palju aega, et rääkida majutajatega ja koguda tagasisidet uute eeskirjade kohta. Käsitleme allpool mõnda peamist küsimust.

   Miks võetakse Airbnb nõuded külalistele kasutusele etapiviisiliselt?
   Uued nõuded toovad kogukonnale (nii majutajatele kui ka külalistele) kaasa olulised muutused ja me tahame olla kindlad, et need toimivad nii, nagu kavatsetud, enne kui me neid laiendame. Eeskirjade järkjärguline kehtestamine võimaldab meil nõuded, teavitus- ja hoiatussüsteemid, protsessid ja tehnoloogia hoolikalt läbi katsetada. Meie eesmärk on eeskirju järk-järgult laiendada ja täiustada, et lahendada muid probleeme, mis on eriomased teatud majutajate rühmadele ja konkreetsetele majutuskoha tüüpidele. See on pikem teekond ja me hindame sinu panust.

   Mis juhtub, kui ma teatan pakilisest ohutusega seotud juhtumist selle toimumise ajal?
   Kui sina või sinu majutuskoht on ohus, peaksid alati esmalt kohalike ametiasutustega ühendust võtma. Meil on juba olemas eeskirjad tõsiste ohutusprobleemidega tegelemiseks, nagu rünnakud ja vägivallaga ähvardamine. Nende eeskirjade rikkujad oleme alati platvormilt viivitamata eemaldanud ja teeme seda ka tulevikus. Samuti võtame kasutusele kiireloomulise toe liini, mis suunab majutajate kõned otse selliste kõnedega tegelemiseks spetsiaalselt koolitatud agentidele. Eesmärk on tagada, et sinu probleemiga tegeletakse kiiresti ja järjepidevalt, nii et tunneksid alati, et pakume sulle tuge.

   Kuidas Airbnb mind toetab, kui helistan probleemiga, mis on seotud mõne sellise olukorraga?
   Uute eeskirjade raames saavad majutajad taotleda broneeringu ülejäänud ööde trahvivaba tühistamist, kui külaline on neid nõudeid rikkunud ja olukorda ei õnnestu lahendada. Lisaks on olemas ka AirCover, mis pakub majutaja kahjukaitset ühe miljoni USA dollari ulatuses nendel harvadel juhtudel, kui külaline on majutaja majutuskohta või asju Airbnb kaudu broneeritud peatumise käigus kahjustanud.

   Miks Airbnb ei jõusta kõiki mu majutuskoha reegleid?
   Esialgu keskendutakse uutes nõuetes külalistele majutuskoha reeglitele, mis majutajate sõnul neile kõige enam korda lähevad. Me teame, et on ka palju muid olukordi, mida majutajad puudutavad oma majutuskoha reeglites ja kuulutuse üksikasjades. Kuigi need nõuded on sinu jaoks olulised, ei pruugi need olla kõigi majutajate jaoks asjakohased (nt eeskirjad selle kohta, kas majutuskohas jalanõude kandmine või teatud tüüpi toidu tarbimine on lubatud). Kuigi need isiklikumad reeglid ei kuulu meie uute nõuete alla, saad aidata luua õigeid ootusi selge suhtluse abil – mõnikord piisab probleemi lahendamiseks viisakast meeldetuletusest.

   Jätka tagasiside andmist

   Sa oled meile öelnud, et meie kogukonna edasiseks arenguks on vaja rangemaid nõudeid külalistele. Usume, et aja jooksul parandavad need muudatused külaliste käitumist ja pakuvad sulle paremaid kogemusi majutajana. Meil on hea meel astuda see oluline samm, et parandada meie kaudu majutamise ohutust ja usaldusväärsust. Tööd on veel palju ja sinu jätkuv panus läheb meile korda.

   Meie kogukonna kasv ja loodud usaldus ei oleks saanud tekkida ilma sinu koostööta. Aitäh kõige eest, mida teed.

   Majutaja kahjukaitse ei ole kindlustuspoliis. See ei hõlma majutajaid, kes pakuvad majutust ettevõtte Airbnb Travel, LLC kaudu, ega Mandri-Hiinas või Jaapanis tegutsevaid majutajaid.

   Pane tähele, et kõik kindlustussummade piirangud on USA dollarites ning neile kehtivad tingimused ja välistused.

   Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

   Luubi all

   • Meie täiustatud nõuded külalistele on mõeldud külaliste käitumise parandamiseks ja kogukonna usalduse suurendamiseks

    • Need käsitlevad liigset müra, puhtuseprobleeme, loata kutsutud külalisi, parkimist ja suitsetamist

    • Korduvad rikkumised võivad põhjustada konto ajutise sulgemise või platvormilt eemaldamise

    Airbnb
    22. nov 2019
    Kas sellest oli abi?