Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Külaliste ootuste seadmine täpse asukohaga

  Saad valida, kas näitad Airbnb kaardil oma majutuskoha üldist või täpset asukohta.
  Autor Airbnb, kuupäev 1. märts 2022
  2 min lugemist
  Uuendatud 1. märts 2022

  Luubi all

  • Täpne asukoht julgustab külalisi su majutuskohta broneerima

  • Saad valida, kas otsingutulemustes näidatakse sinu majutuskoha üldist või täpset asukohta

  Majutuskoha asukohal võib olla määrav tähtsus külalise broneerimisotsuse tegemisel. Enne broneerimist võib ta kontrollida, kui kaugel on sinu majutuskohast paigad, mida ta tahab külastada.

  Saad valida, kas Airbnb otsingutulemustes näidatakse sinu majutuskoha üldist või täpset asukohta. Igal juhul saavad külalised sinu täpse aadressi alles pärast broneerimist.

  Valikute kaalumine

  Kogu su kuulutusel olev info koos su majutuskoha asukohaga aitab seada külaliste ootusi ja neil välja selgitada, kas su majutuskoht neile sobib. See julgustab neid su majutuskohta broneerima ja aitab vältida negatiivseid hinnanguid.

  Inimesed tahavad näiteks teada, kui kaugel on lähim bussipeatus, või kas su rannamaja ka tegelikult ranna ääres asub. Oma majutuskoha täpset asukohta avaldades võid selle külalistele meeldivamaks muuta.

  Üldise asukoha juurde jäädes on jällegi vähem muretsemist privaatsuse ja turvalisuse pärast. Kui otsustad selle kasuks, et otsingutulemustes näidatakse ainult su majutuskoha üldist asukohta, võid sa ise ja võivad ka su külalised rahulikumad olla.
  Külalised saavad sinu täpse aadressi alles pärast broneerimist.

  Asukohaseadistuse valimine

  Uue kuulutuse koostamisel on tähtis lisada majutuskoha aadress ja seda kontrollida. Aadressi saab muuta ainult kuni esimese broneeringu kinnitamiseni. Pärast seda tuleb aadressi muutmiseks pöörduda kogukonna toe poole.

  Olenemata sellest, kas sa alles koostad kuulutust või tahad juba olemasolevat muuta, saad valida, kuidas su majutuskoha asukohta Airbnb otsingutulemustes näidatakse:

  • Üldine asukoht: kaardil on majutuskoha asukohaks näidatud alla kilomeetrine ala majutuskoha aadressist
  • Täpne asukoht: kaardil on nõel pandud lähimale ristmikule, mitte majutuskoha täpsesse asukohta; sina võid nõela õigesse kohta lohistada
  Airbnb otsingutulemustes näidatakse üldist asukohta (vasakul) ja täpset asukohta (paremal) järgmiselt.

  Vaikimisi kehtib üldine asukoht. Täpset asukohta saad näidata kaarti seadistades.

  Soovi korral võid kuulutusel anda rohkem infot näiteks ümbruskonna ja parkimise kohta. Koos kaardiga annab see külalistele teavet, mida oodata, ja julgustab neid su majutuskohta broneerima.

  Luubi all

  • Täpne asukoht julgustab külalisi su majutuskohta broneerima

  • Saad valida, kas otsingutulemustes näidatakse sinu majutuskoha üldist või täpset asukohta

  Airbnb
  1. märts 2022
  Kas sellest oli abi?