Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  Ettevalmistused pagulastest külaliste majutamiseks Airbnb.org-i kaudu

  Leia juhised, kuidas võtta vastu inimesi, kes alustavad uut elu sinu kogukonnas.
  Autor Airbnb, kuupäev 29. aug 2019
  4 min lugemist
  Uuendatud 31. märts 2022

  Luubi all

  • Airbnb loobub Airbnb.org-is peatumiste puhul kõigist tasudest

  • Suhtlemine oma külaliste ja (vajaduse korral) Airbnb.org-i partnerorganisatsioonidega aitab tagada majutajatele ja külalistele sujuvama protsessi

  • Enne majutamist vaata üle Airbnb COVID-19 tervishoiu- ja ohutusnõuded

  Pagulased ja varjupaigataotlejad puutuvad uude riiki kolides kokku teistsuguse kultuuriga, samal ajal tuleb neil tegeleda ka paljude muude probleemidega, näiteks vormistada dokumente ja otsida tööd. Sageli aitavad Airbnb.org-i mittetulunduslike partnerite juhtumikorraldajad lahendada pagulastest klientidel neid olulisi probleeme ja leida püsiv eluase. Mõnikord peavad pagulased ja varjupaigataotlejad neid probleeme ise lahendama.

  Majutajana saad olla kellelegi toeks tema elu pöördelisel ajal, pakkudes talle turvalist ja mugavat peatumiskohta ajal, mil ta seab end ajutiselt sisse uude keskkonda, et panna paika oma tulevikuplaan ja taastada turvatunne.

  Sellest artiklist leiad nõuandeid, kuidas valmistuda selliste külaliste majutamiseks, kellel tuleb oma elu taas ülesehitada. Nende soovituste aluseks on pagulasi vastu võtnud majutajate ja pagulastest kliente abistavate mittetulundusühingute töötajate nõuanded.

  1. Anna selge ülevaade oma majutuskohta puudutavatest üksikasjadest

  Enne broneerimist võib Airbnb.org-i mittetulundusliku partneri (nt IRC ja HIAS) juhtumikorraldaja või potentsiaalne külaline võtta sinuga ühendust, et täpsustada sinu majutuskoha üksikasju. Selle hõlbustamiseks veendu, et sinu kuulutus on täielik ja ajakohane ning vasta kiiresti kõikidele päringutele.

  Oluline on teadvustada, et praegu Ukraina rahvast mõjutava pagulaskriisi ajal on vajadus eluaseme järele kiireloomuline. Mõnel juhul võivad Airbnb.org-i broneeringutaotlused hõlmata vähemalt 30-päevaseid peatumisi, mis algavad vaid päev või kaks pärast esmast suhtlust külalisega.

  Broneerimisprotsessi ajal saad esitada külalisele või juhtumikorraldajale küsimusi ja vajaduse korral saad pöörduda ka Airbnb.org-i spetsiaalse väljaõppega tugimeeskonna poole.

  2. Sul tuleb mõista, et pagulaskülalised võivad lisatuge vajada

  Mittetulunduslikud partnerid pakuvad oma klientidele sageli põhivajadusi, nagu toit ja transport, ning juurdepääsu olulistele teenustele, nagu tervishoid, tööotsimine ja pikaajaline majutusabi.

  Ulatuslike jõupingutuste tõttu, mida tehakse Ukraina pagulaste ümberasustamiseks, on nõudlus nende tugiteenuste järele väga suur. Külalisi julgustatakse astuma kõigepealt ise samme oma põhivajaduste rahuldamiseks, et abi saaks pakkuda just neile, kelle vajadus on kõige suurem.

  Majutajana võid anda juhiseid kohalike ressursside kohta, et aidata külalistel uue kogukonnaga kohaneda, kuid see ei ole kindlasti kohustuslik.

  „Näitasin üles praktilist emalikku hoolt,“ ütleb Vancouveri (Kanada) majutaja Sarah. „Kas nad vajavad riideid? Kas peaksime jätma külmikusse toitu? Kas nad vajavad abi toidu ostmisel?” Ta saatis need küsimused oma külaliste mittetulunduslikule juhtumikorraldajale, kes vastas, et tema hallatav perekond vajaks laste jaoks lisatekke ja väikseid mänguasju.

  Tänu oma Ukraina juurtele ja varasemale kogemusele pagulaste majutamisel Airbnb.org-i kaudu pakkus Ontario (Kanada) majutaja Adam kiiresti eluaset Ukraina sõja eest põgenevatele inimestele. Lisaks omas kodus ja hallatavates majutuskohtades majutamisele on Adamil hea meel aidata külalistel oma elu uuesti üles ehitada, tutvustades neile oma piirkonnas Ukraina kultuuri ja kogukonnaga seotud kohti, nagu poed, kirikud ja professionaalsed toimetulekukursused kohalikus Ukraina kogukonnakeskuses. „Ma küsin neilt: „Millega sa kodumaal tegelesid?“ ja püüan neid juhatada õiges suunas,” ütleb ta.

  3. Ole privaatsuse kohapealt tähelepanelik

  Privaatsuse tase, mida iga isik, perekond või muu Airbnb külaline eelistab, on erinev. Oma majutuskohas nende alade määratlemine, kus külalised saavad omaette lõõgastuda või pereringis suhelda (nt aiamaja, tagahoov või muu ruum) võib lihtsustada sisseelamist ja aidata neil end paremini tunda.

  „Perekond [keda me majutasime] sai võimaluse olla täpselt nii omaette hoidev või seltskondlik, nagu nad ise soovisid,“ ütleb Sarah. „Olime sõbralikud, kui nägime neid aias või köögis, kuid andsime neile võimaluse ka omaette toimetada.“

  4. Järgi COVID-19 tervishoiu- ja ohutusalaseid ettekirjutusi

  Airbnb koostas juhised ja programmid, mis aitavad majutajatel pakkuda ohutumat majutust. Siin on mõned olulised nõuanded.

  • Kanna suhtlemisel maski ja hoia sotsiaalset distantsi, kui see on kohalike seaduste ja eeskirjadega ette nähtud
  • Täida oma majutuskohas iga peatumise järel Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit
  • Kui oled COVID-19-ga hiljuti kokku puutunud või sul on sellega nakatumise sümptomid, siis ära reisi ega paku majutust
  Lisateave Airbnb COVID-19 tervishoiu- ja ohutusnõuetest

  5. Hangi lisateavet

  Pagulastest külalised võisid kogeda oma teekonnal tõsiseid raskusi. Kui soovid pagulaste poolt kogetu kohta lisateavet, tutvu meie mittetulunduslike partnerite soovitatud materjalidega:

  • Lisateave pagulastega töötamise kohta
  • Saa teavet praeguse Ukraina pagulaskriisi kohta Airbnb.org-i partnerilt, Rahvusvaheliselt Rändeorganisatsioonilt
  • Lisateavet kriisi kohta, millega puutuvad kokku Afganistani inimesed, leiad Airbnb.org-i partnerilt, Rahvusvaheliselt Päästekomiteelt (IRC)

  Korduma kippuvad küsimused

  Kuidas Ukraina põgenikud oma ajutist majutust broneerivad?
  Kui on kindlaks tehtud, et isik või perekond vajab ajutist majutust, võib mittetulundusühingu juhtumikorraldaja aidata tal majutust broneerida või ta võib saada broneeringu kupongi, mis võimaldab tal ajutise majutuse ise broneerida.

  Majutajaid võidakse broneerimisprotsessi käigus teavitada, kui broneeringutaotlus on sobilik hädamajutuse saamiseks Airbnb.org-i kaudu.

  Kui kaua peaksin pagulaskülalistele eeldatavalt majutust pakkuma?
  Airbnb.org-i majutused broneeritakse tavaliselt mõnest päevast kuni mõne nädalani. Kuna aga miljonid inimesed põgenevad Ukrainast, tegelevad mittetulundusühingud ja ametiasutused suure hulga abitaotlustega, mistõttu mõnel külalisel tuleb peatuda vähemalt 30 päeva.

  Mõned linnad on pagulaste majutamisel loobunud majutuse kestuse ülempiirist. Selleks et teada saada, millised eeskirjad sinu piirkonnas kehtivad, võta ühendust asjaomaste kohalike ametiasutustega.

  Mis juhtub pärast pagulaskülalise peatumise lõppu?
  Pagulaskülalised võivad oma ajutise peatumise ajal kavandada järgmisi samme oma elu korraldamiseks uues asukohas, sealhulgas pikemaajalise majutuse leidmiseks.

  Külalistel on otsene juurdepääs Airbnb.org-i spetsiaalsele tugimeeskonnale, kes teeb vajaduse korral täiendava abi saamiseks tihedat koostööd kohalike mittetulundusühingutega.

  Ukraina kriisi enneolematu ulatuse tõttu peavad mittetulundusühingud pakkuma esmajoones täiendavat abi üksikisikutele, kellel nende hinnangul on kõige suurem vajadus. Praegu on võimatu tagada, et iga külaline saaks pikemaajalist abi.

  Kui külaline vajab peatumise lõpus täiendavat ajutist majutust, võib ta võtta ühendust Airbnb.org-iga, et taotleda kuni kahe nädala pikkust lisamajutust.

  Kellel on õigus saada hädamajutust?
  Airbnb.org teeb sageli koostööd mittetulundusühingute ja ümberasustamisagentuuridega, mis on spetsialiseerunud kriisiabile ja pagulaste ümberasustamisele, sh potentsiaalsete külaliste vajaduste ja sobivuse hindamine, et hõlbustada kohapealset abi.

  Airbnb.org-i külalised, kes broneerivad ise ajutise majutuse, peavad looma Airbnb konto, mis võib hõlmata isikutuvastuse kontrolli.

  Kuidas mõjutab Airbnb.org-i majutamine minu Supermajutaja staatust?
  1. aprilli 2022. aasta Supermajutaja hindamisel (sh andmed 1. aprillist 2021 kuni 31. märtsini 2022) arvestatakse järgmist.

  • Airbnb.org-i broneeringud lisatakse sinu pakutud peatumiste koguarvule.
  • Airbnb.org-i broneeringud ei mõjuta muid kvartaalseSupermajutaja hindamise käigus arvesse võetud tegureid nagu hinnanguid, tühistamisi ja vastamisprotsenti.

  Kas oled valmis alustama? Liitu kasvava kogukonnaga, kes pakub Airbnb.org-i kaudu abi hädaolukorras viibivatele inimestele.

  Luubi all

  • Airbnb loobub Airbnb.org-is peatumiste puhul kõigist tasudest

  • Suhtlemine oma külaliste ja (vajaduse korral) Airbnb.org-i partnerorganisatsioonidega aitab tagada majutajatele ja külalistele sujuvama protsessi

  • Enne majutamist vaata üle Airbnb COVID-19 tervishoiu- ja ohutusnõuded

  Airbnb
  29. aug 2019
  Kas sellest oli abi?