Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Tutvustame: AirCover

  Kaitse pealaest jalatallani. Tasuta kõikidele majutajatele. Ainult Airbnb-s.
  Autor Airbnb, kuupäev 9. nov 2021
  5 min video
  Uuendatud 10. nov 2021

  Luubi all

  • AirCover sisaldab 1 miljoni USA dollari suurust majutaja kahjukaitset ja 1 miljoni USA dollari suurust majutaja vastutuskindlustust

  • Kahjukaitse laieneb ka saamata jäänud tulule ning uuendusena lemmikloomade tekitatud kahjule, sügavpuhastuskuludele jpm

  • AirCover on majutajatel alati olemas ja alati tasuta – ainult Airbnb-s

  Meie majutajad on Airbnb süda ja hing. Teie arvamused on meile väga tähtsad ja tänu neile olemegi uuendanud majutajate kaitseprogramme ja loonud AirCoveri – kaitse pealaest jalatallani, tasuta kõikidele majutajatele, ainult Airbnb-s.

  Te olete meile kohtumistel, töötubades, kogukonnakeskuses ja majutajate nõuandekogu kaudu öelnud, et vajate paremat kaitset: mis siis, kui külaline suitsetab majutuskohas ja sa vajad seetõttu erikoristust? Mis siis, kui külalise koer närib su diivanit ja pead selle ära parandama?

  Samuti olete meile öelnud, et hüvitamise kord ei ole alati lihtne ja tekitab stressi, kui hüvitistaotlus tuleb esitada enne järgmise külalise saabumist.

  Võtsime teid kuulda ja tutvustame nüüd AirCoverit. Lisaks 1 miljoni dollari suurusele vastutuskindlustusele laiendab AirCover oma majutajate kuni 1 miljoni dollari suuruse kahjukaitse nüüd ka lemmikloomade tekitatud kahjule, sügavpuhastuskuludele jpm.

  1 miljoni USA dollari suurune kahjukaitse

  Kui külaline on su majutuskohta või vara Airbnb kaudu sinu juures viibides kahjustanud, tagab AirCover sulle ühe miljoni USA dollari suuruse kahjukaitse. Seni olid sa kaitstud juba juhul, kui külaline pillas su vaibale punast veini, ja nüüd, laiendatud kattega, kaitseme sind ka juhul, kui külalise kass su kardinaid lõhub.

  Laiendatud kate hõlmab järgmist.

  • Lemmikloomade tekitatud kahju kaitseMuretsemiseks pole põhjust – neljajalgsete külaliste tekitatud kahju on kaetud
  • Sügavkoristuskulud Hüvitame erakorraliste koristustööde kulud, näiteks sinu majutuskohas suitsetanud külalise tekitatud suitsuhaisu eemaldamine
  • Saamata jäänud tulu kaitse AirCover hüvitab saamata jäänud tulu juhul, kui tühistad kinnitatud Airbnb broneeringu külalise tekitatud kahju tõttu
  • Nõude esitamine 14 päeva jooksul Külalise tekitatud kahju korral on sul nõude esitamiseks aega 14 päeva pärast tema lahkumist. Seejuures pole isegi oluline, et vahepeal on saabunud juba uus külaline
  • Hüvitiste kiirem väljamaksmine Hüvitised külaliste tekitatud kahju eest makstakse majutajatele välja kiiremini (keskmiselt 9 päeva jooksul)
  • Supermajutajate kiirem teenindamine Sind teenindatakse nüüd eelisjärjekorras ja sa saad oma hüvitised kätte kiiremini

  Hüvitise taotlemiseks tuleb vaid esitada AirCoveri nõue lahenduskeskuse kaudu. Kui oled taotluse esitanud, anname külalisele teada, mis täpselt rikutud või kadunud on. Seejärel on külalisel sinu taotletava summa maksmiseks aega 72 tundi. Kui ta keeldub kogu summat maksmast või ei vasta, on sul võimalus kaasata Airbnb tugi.

  Lisateave majutaja kahjukaitse kohta

  1 miljoni USA dollari suurune majutaja vastutuskindlustus

  Vastutuskindlustus kaitseb majutajat siis, kui külaline saab tema majutuskohas viibimise ajal viga või tema vara saab kahjustada või varastatakse. See hõlmab ka abilisi, nagu kaasmajutajad ja koristajad, et saaksid julgelt Airbnb kaudu majutust pakkuda.

  Majutaja vastutuskindlustus kaitseb sind juhul, kui sind mõistetakse õiguslikult vastutavaks järgmise eest.

  • Külalise (või kellegi teise) kehavigastus
  • Külalise (või kellegi teise) vara kahju või vargus
  • Külalise (või kellegi teise) poolt ühiskasutatavatel aladel, nagu hoone fuajee ja ümbruskond, tekitatud kahju

  Nõude esitamiseks tuleb vaid täita vastutuskindlustuse registreerimisvorm. Selle edastame sõltumatule kindlustusandjale, keda me usaldame ja kes määrab sinu nõuet menetlema oma kahjukäsitleja. Tema lahendab sinu nõude vastavalt kindlustuse tingimustele.

  Kui korraldad elamusi, oled kaitstud meie elamuste vastutuskindlustusega.

  Lisateave majutaja vastutuskindlustuse kohta

  AirCover on sündinud tänu teie mõtetele – aga see on alles algus. Me tahame ka edaspidi teie arvamusi kuulda ning palume meiega oma mõtteid jagada.

  Majutaja kahjukaitse, majutaja vastutuskindlustus ja elamuste vastutuskindlustus ei hõlma majutajaid, kes pakuvad majutust Airbnb Travel, LLC kaudu või Mandri-Hiinas ja Jaapanis, kus kehtib Hiina majutajate kindlustusprogramm, Jaapani majutajate kindlustus ja Jaapani elamuse korraldaja kindlustus. Majutaja kahjukaitse ei ole seotud majutaja vastutuskindlustusega.

  Juhime tähelepanu, et kõik kindlustuskatte limiidid on USA dollarites ning kehtivad tingimused, piirangud ja välistused.

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Luubi all

  • AirCover sisaldab 1 miljoni USA dollari suurust majutaja kahjukaitset ja 1 miljoni USA dollari suurust majutaja vastutuskindlustust

  • Kahjukaitse laieneb ka saamata jäänud tulule ning uuendusena lemmikloomade tekitatud kahjule, sügavpuhastuskuludele jpm

  • AirCover on majutajatel alati olemas ja alati tasuta – ainult Airbnb-s

  Airbnb
  9. nov 2021
  Kas sellest oli abi?