Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Kuidas rakendada Airbnb viiest sammust koosnevat koristusmeetodit

  Siit leiad juhiseid viiest sammust koosneva koristusmeetodi rakendamiseks.
  Autor Airbnb, kuupäev 4. juuni 2020
  5 min lugemist
  Uuendatud 25. juuni 2021

  Luubi all

  • Koristusprotsess koosneb viiest etapist: ettevalmistus, puhastamine, desinfitseerimine, kontrollimine ja järgmiste külaliste jaoks valmisseadmine

  • Teame, et uute koristustoimingute kasutuselevõtmine võib olla keeruline, mistõttu leiad täiendavaid nõuandeid, kohandatud kontroll-loendeid ja muud vajalikku vahekaardi „Tulemused“ jaotisest „Koristamine“

   • Võid tutvuda ka Airbnb asjatundjate koostatud koristusjuhendiga, mis aitab rakendada viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit

   • Külaliste jaoks mugava majutuskoha loomise kohta saad lugeda meie põhjalikust juhendist

   Kuna puhtus on tähtsam kui kunagi varem, peavad majutajad järgima Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit – me aitame sul seda rakendada. See artikkel tutvustab viit sammu, lisaks leiad siit juhiseid, nõuandeid ja häid tavasid, mis aitavad sul alati koristusstandardist kinni pidada. Need parimad tavad põhinevad täiustatud koristusjuhendil, mille töötasime välja tervishoiu- ja majutusekspertidega, pidades silmas sinu heaolu.

   Enne koristamist on oluline, et sina või sinu professionaalsed koristajad konsulteeriksid kohaliku ametiasutusega, et saada juhiseid sobiva ooteaja kohta enne majutuskohta sisenemist. Näiteks soovitab USA Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus oodata majutuskohta sisenemisega pärast külalise lahkumist nii kaua kui võimalik (vähemalt mitu tundi), sest see võib aidata vähendada sinu kokkupuudet mikroobidega. Selleks, et jätta piisavalt aega koristamiseks, võid broneeringute vahele lisada ka broneeringupuhvri, uuendades ettevalmistusaja seadeid.

   Et sul oleks lihtsam alustada, jagame koristusmeetodi viie sammu kohta parimaid töövõtteid: ettevalmistus, koristamine, desinfitseerimine, kontrollimine ja järgmiste külaliste jaoks valmisseadmine.

   1. samm: valmistu ohutumaks koristamiseks

   • Õhuta ruume enne koristama hakkamist ja koristamise ajal. Mitmed ametiasutused, näiteks Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja USA Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (CDC), soovitavad enne koristama ja desinfitseerima hakkamist avada kõik uksed ja aknad ning lülitada sisse majutuskohas olevad ventilaatorid. Ruume tuleks õhutada võimalikult kaua enne koristama asumist ja koristamise ajal.
   • Varu õigeid puhastusvahendeid. Soovitame kasutada ainult vastava ametiasutuse (nt Euroopa Kemikaaliameti või USA Keskkonnaameti) poolt registreeritud desovahendeid ja -lahuseid.
   • Vaata kemikaalide ohutusjuhised üle. Vaata alati toote etiketilt, millised on selle toimeaineid ja kuidas seda kasutada.
   • Pese käsi vähemalt 20 sekundit seebi ja veega. Kui see ei ole võimalik, kasuta desovahendit, mis sisladab vähemalt 60% alkoholi ja küsi viimaseid koristusjuhiseid kohalikult omavalitsuselt.
   • Kanna kaitsevahendeid. Ruumi sisenedes võiksid kanda kaitsevahendeid, näiteks ühekorrakindaid ja maski või riidest näokatet.
   • Vii kogu prügi välja. Selle sammuga alustades tagad, et täis prügikastid ei saasta majutuskohta pärast selle koristamist. Pane kõikidesse prügikastidesse uued prügikotid, sest nii on lihtsam kõrvaldada paberrätikuid jms jäätmeid.
   • Kogu majutuskohast kokku kõik mustad voodilinad. Oleme majutajatelt kuulnud, et voodilinade vahetus ja pesemine on järgmise külalise tulekuks valmistumisel üks aeganõudvamaid tegevusi. Kogu must voodipesu kokku kohe pärast majutuskohta sisenemist ja ära seda raputa, sest võid niimoodi mikroobe levitada.
   • Enne seadmete puhastamist eemalda need vooluvõrgust. Oma ohutuse tagamiseks ja seadmete kaitsmiseks eemalda need enne puhastamist vooluvõrgust. Lihtsalt välja lülitatud seadmed on sellegipoolest vooluvõrguga ühendatud. Võid voolu ka peakilbist välja lülitada.

   Ohutusalane meeldetuletus: majutuskohta sisenemisel võiksid kanda puhtaid kaitsevahendeid. Loe läbi puhastusvahendite etiketid, et mõista, kuidas neid õigesti kasutada.

   2. samm: eemalda tolm ja praht

   Koristamine tähendab mikroobide ja mustuse eemaldamist pindadelt – näiteks köögi tööpinna või pliidipinna puhastamine seebivees niisutatud lapiga. Oluline on lõpetada see etapp enne majutuskoha desinfitseerimist.

   • Pese voodipesu kõrgeimal tootja soovitatud temperatuuril. Enne puhta voodipesuga kokkupuutumist pese kindlasti käed.
   • Pese kõik nõud ja tühjenda nõudepesumasin. Hügieenilisuse huvides on oluline ära pesta kõik külaliste kasutatud nõud. Kui nõudepesumasinat pole, pese nõud kuuma vee ja antibakteriaalse nõudepesuvahendiga. Ristsaastumise vältimiseks käi kõigepealt kogu majutuskoht läbi ja korja igast ruumist nõud kokku.
   • Puhasta majutuskoht tolmust ja eemalda tolm põrandatelt. Tolmu pühkimisel liigu ülevalt alla. Enne iga järgmise pinna juurde liikumist vaata eelmine üle. Pühi puhtaks kõik põrandad. Vaibad puhasta tolmuimejaga.
   • Puhasta kõvad pinnad seebi ja veega. Mustuse ja pisikute eemaldamiseks pühi kõik pinnad puhtaks. Kõvad pinnad on näiteks kapipealsed, lauad jms tasapinnad, kraanikausid, kapid ja põrandad. Põrandate pesemisel liigu ruumi tagumisest nurgast ukseni. Kasutatud pesuvesi kalla kraanikaussi või WC-potti, mida sa pole veel puhastanud.

   • Puhasta pehmed pinnad tootja juhiste kohaselt. Pehmed pinnad on näiteks vaibad, tekid ja polsterdatud mööbel. Eemalda neilt ettevaatlikult kogu nähtav mustus ja seejärel puhasta need sobiva puhastusvahendiga. Võimaluse korral kasuta masinpesu, järgides tootja juhiseid.

   Ohutusalane meeldetuletus: mikroobide leviku vältimiseks ära puuduta koristamise ajal nägu.

   3. samm: desinfitseeri desovahendiga

   Desinfitseerimine tähendab kemikaalide kasutamist pisikute ja bakterite hulga vähendamiseks. Selles etapis tuleb majutajatel desinfitseerida kõik pinnad, mida sageli puudutatakse. Näiteks peaksid majutajad desinfitseerima ukselinke, lambilüliteid ja kappe, pihustades neid pindu keemilise desovahendiga.

   • Pihusta kõvadele pindadele pärast puhastamist desovahendit. Desinfitseerimisel keskendu kõige sagedamini puudutatavatele pindadele (nt ukselingid ja lambilülitid). Elektroonikaseadmed desinfitseeri tootja juhiste kohaselt.
   • Lase desovahendil määratud aja jooksul niiskel pinnal püsida. Toote etiketil on märgitud, kui kaua peab kemikaal tõhusa toime saavutamiseks pinnal püsima. Selle aja jooksul saab kemikaal tappa võimalikult palju mikroobe.
   • Lase pindadel õhu käes kuivada. Kui desovahendiga pihustatud pind kuivab ära varem kui vahendi etiketil näidatud, ei ole garanteeritud, et desovahend on hävitanud kõik haigustekitajad.

   Ohutusalane meeldetuletus: tutvu kõigi puhastusvahendite etikettidega, et kasutaksid kemikaale õigesti.


   4. samm: kontrolli tube kontroll-loendite alusel

   Pääsed lugema oma kuulutuse üksikasjade alusel kohandatud koristamise kontroll-loendeid. Rakenda kindlasti iga toa kontroll-loendis esitatud parimaid tavasid ja informeeri neist ka oma majutusmeeskonda või koristajaid.

   • Kontrolli kõik sageli puudutatavad pinnad üle, et veenduda, et kõik on desinfitseeritud. Tegele sellega, mis on jäänud võib-olla märkamata.
   • Märgi üles kõik korrashoiuprobleemid või puuduvad vahendid. Kontrollimise lõpus märgi üles kõik asendamist, uuesti täitmist või varude täiendamist vajavad vahendid.

   5. samm: sea tuba järgmise külalise jaoks valmis

   Ristsaastumise vältimiseks on oluline tuba enne järgmise külalise jaoks valmis seadmist põhjalikult koristada ja desinfitseerida.

   • Kõrvalda koristustarbed või pese need puhtaks. Viska minema ühekorratooted, nagu näiteks desolapid. Puhasta ka kõik muud koristamisel kasutatud vahendid. Pese kõik lapid puhtaks kõrgeimal lapi materjalile sobival temperatuuril.
   • Pärast koristamist pane kõik puhastusvahendid kindlasse kohta. Kõrvalda kõik kasutatud kaitsevahendid või pese need nende kasutusjuhiseid järgides puhtaks.
   • Pese käsi vähemalt 20 sekundit seebi ja veega. Kui see ei ole võimalik, kasuta desovahendit, mis sisaldab vähemalt 60% alkoholi, ja uuri kohalikult omavalitsuselt, millised on hetkel kehtivad suunised.
   • Vaata iga ruum üle ja veendu, et see on järgmise külalise jaoks valmis. Kujuta ette, et oled külaline, kes siseneb majutuskohta esimest korda.
   • Pane külaliste jaoks valmis puhastusvahendid. Oleme külalistelt kuulnud, et nad tahavad majutuskohas viibides ka ise koristada. Pane oma külaliste jaoks valmis puhastusvahendid, mida nad võivad kasutada, näiteks käte desovahend, paberrätikud, desovahendid või -lapid ja lisavaru käteseepi.
   • Täienda oma puhastusvahendite varu. Kontrolli aegumiskuupäevi ja täienda varusid, et oleksid järgmiseks korraks valmis.

   Ohutusalane meeldetuletus: hoia kemikaale alati lastele kättesaamatus kohas.

   Võta oma kohuseks järgida rangemaid koristusstandardeid

   Nüüd, kui tead, milline on viiest sammust koosnev koristusmeetod, on aeg oma seniseid tavasid kohandada ja hakata neid meetodeid rakendama oma majutuskoha igas toas. Me teame, et uute koristustoimingute rakendamine võib raske olla. Seepärast oleme koostanud põhjaliku koristusjuhendi, mis sisaldab asjatundjate nõuandeid ja kontroll-loendeid, mis aitavad sul Airbnb viiest sammust koosnevat täiustatud koristusmeetodit rakendada. Nõuame, et majutajad järgiksid enne ja pärast iga külalist Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit.

   Majutajad, kes on võtnud oma kohuseks järgida viiest sammust koosnevat koristusmeetodit, saavad oma kuulutusele märke, et nad on nõustunud järgima kindlat koristusstandardit.

   Pane tähele, et koristusnõudeid võidakse aja jooksul uuendada, kui ekspertide juhised muutuvad. Arenevale teaduspõhisele teadmisele tuginedes on Airbnb viiest sammust koosneva tõhustatud koristusmeetodi ja üksikasjaliku koristusjuhendi eesmärk seada esikohale majutajate ja külaliste tervis ning heaolu.

   Me teame, et uue meetodiga harjumine võtab aega. Seepärast koostame praegu õppematerjale, mis aitavad sul neid koristusnõudeid tõhusalt ja täpselt täita. Teavet, nõuandeid ja kohandatud kontroll-loendid leiad vahekaardi Ülevaated koristamise jaotisest. Üksikasjalike juhiste saamiseks võid alla laadida ka koristusjuhendi.
   Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud. Viiest sammust koosnev tõhustatud koristusmeetod hõlmab lihtsaid nõudeid sinu majutuskoha koristamiseks. Lisateabe saamiseks nõutavate koristustoimingute kohta loe Airbnb koristusjuhendit. Majutajana pead ehk võtma täiendavaid meetmeid enda, oma meeskondade ja külaliste kaitseks ning teadma ja järgima kõiki asjakohaseid kohalikke õigusnorme ja eeskirju. Airbnb ei vastuta selle koristusmeetodi kasutamisest tuleneda võivate vigastuste ega haiguste eest. Sinu piirkonnas kehtivate koristusjuhiste ja -eeskirjadega kursis püsimiseks lisa see abikeskuse artikkel oma järjehoidjatesse.

   Luubi all

   • Koristusprotsess koosneb viiest etapist: ettevalmistus, puhastamine, desinfitseerimine, kontrollimine ja järgmiste külaliste jaoks valmisseadmine

   • Teame, et uute koristustoimingute kasutuselevõtmine võib olla keeruline, mistõttu leiad täiendavaid nõuandeid, kohandatud kontroll-loendeid ja muud vajalikku vahekaardi „Tulemused“ jaotisest „Koristamine“

    • Võid tutvuda ka Airbnb asjatundjate koostatud koristusjuhendiga, mis aitab rakendada viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit

    • Külaliste jaoks mugava majutuskoha loomise kohta saad lugeda meie põhjalikust juhendist
    Airbnb
    4. juuni 2020
    Kas sellest oli abi?