Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Kõik oluline programmist „AirCover majutajatele“

  Kaitse pealaest jalatallani. Alati olemas ja alati tasuta. Ainult Airbnb-s.
  Autor Airbnb, kuupäev 11. mai 2022
  4 min video
  Uuendatud 7. juuni 2022

  Luubi all

  • AirCover majutajatele sisaldab 1 miljoni USA dollari suurust majutaja kahjukaitset ja 1 miljoni USA dollari suurust majutaja vastutuskindlustust

  • Kahjukaitse laieneb ka saamata jäänud tulule ning uuendusena lemmikloomade tekitatud kahjule, sügavpuhastuskuludele jpm

  Majutajad on Airbnb hing ja süda. Sinu arvamus on meile väga tähtis ja just tänu majutajatelt saadud tagasisidele lõime teenuse „AirCover majutajatele“.

  Andsid teada, et vajad rohkem kaitset ning kiiret ja lihtsat hüvitamisprotsessi. Mis siis, kui külaline suitsetab sinu majutuskohas ja see vajab eripuhastust? Mis siis, kui külalise koer närib sinu diivanit? 

  Teenusega „Aircover majutajatele“ majutad rahuliku südamega. Lisaks 1 miljoni dollari suurusele vastutuskindlustusele hõlmab programmi „AirCover majutajatele“ 1 miljoni dollari suurune kahjukaitse nüüd ka lemmikloomade tekitatud kahju, sügavpuhastuskulusid ja muud.

  1 miljoni USA dollari suurune kahjukaitse

  Kui külaline on su majutuskohta või vara Airbnb peatumise ajal kahjustanud, tagab „AirCover majutajatele“ sulle ühe miljoni USA dollari suuruse kahjukaitse. Seni olid kaitstud juhul, kui külaline pillas su vaibale punast veini. Uue, laiendatud kattega kaitseme sind ka siis, kui külalise kass tõmbab su kardinad ribadeks.

  Laiendatud kate hõlmab järgmist.

  • Lemmikloomade tekitatud kahju kaitse: muretsemiseks pole põhjust – neljajalgsete külaliste tekitatud kahju on kaetud
  • Sügavkoristuskulud: hüvitame ootamatud koristuskulud, nagu näiteks majutuskohas suitsetanud külalise jäetud suitsulõhna eemaldamine
  • Saamata jäänud tulu kaitse: „Aircover majutajatele“ hüvitab saamata jäänud tulu juhul, kui tühistad kinnitatud Airbnb broneeringu külalise tekitatud kahju tõttu
  • Nõude esitamine 14 päeva jooksul: külalise tekitatud kahju korral on sul nõude esitamiseks aega 14 päeva pärast tema lahkumist. Seejuures ei loe, kui vahepeal on saabunud juba uus külaline
  • Kiire hüvitamine: hüvitame külaliste tekitatud kahju tavaliselt kahe nädala jooksul
  • Supermajutajate kiirem teenindamine: sind teenindatakse nüüd eelisjärjekorras ja saad oma hüvitise rutem kätte

  Hüvitise taotlemiseks alusta programmi „AirCover majutajatele“ kaudu menetlust meie lahenduskeskuses. Kui oled taotluse esitanud, anname külalisele teada, mis täpselt rikutud või kadunud on. Seejärel on külalisel sinu küsitud summa maksmiseks aega 24 tundi. Kui ta keeldub kogu summat maksmast või ei vasta, saad kaasata Airbnb toe.

  Lisateave majutaja kahjukaitse kohta

  1 miljoni USA dollari suurune majutaja vastutuskindlustus

  Vastutuskindlustus kaitseb majutajat olukorras, kus külaline saab tema majutuskohas viibimise ajal viga või saab kahjustada majutaja vara või midagi varastatakse. See puudutab ka abilisi, nagu kaasmajutajad ja koristajad, et saaksid julgelt Airbnb kaudu majutust pakkuda.

  Majutaja vastutuskindlustus kaitseb sind juhul, kui sind mõistetakse õiguslikult vastutavaks järgmistel juhtudel:

  • külalise (või kellegi teise) kehavigastus;
  • külalise (või kellegi teise) vara kahjustus või vargus;
  • külalise (või kellegi teise) poolt ühiskasutatavates piirkondades, näiteks hoone fuajees ja ümbruskonnas, tekitatud kahju.

  Nõude esitamiseks täida lihtsalt vastutuskindlustuse registreerimisvorm. Edastame teabe sõltumatule kindlustusandjale, keda me usaldame ja kes määrab sinu nõuet menetlema oma kahjukäsitleja. Tema lahendab sinu nõude, juhindudes kindlustuslepingu tingimustest.

  Kui korraldad elamusi, oled kaitstud meie elamuste vastutuskindlustusega.

  Lisateave majutaja vastutuskindlustuse kohta

  AirCoveri majutajate teenus on loodud meie majutajate tagasisidest lähtudes. Me tahame ka edaspidi sinu arvamust kuulda ning palume meiega oma mõtteid jagada.

  Majutaja kahjukaitse, majutaja vastutuskindlustus ja elamuse vastutuskindlustus ei kehti majutajatele ega elamuse korraldajatele, kes pakuvad majutust Airbnb Travel, LLC kaudu ega Mandri-Hiinas ja Jaapanis tegutsevatele majutajatele ja elamuse korraldajatele, kellele kehtivad vastavalt Hiina majutaja kindlustus ,Jaapani majutaja kindlustus ning Jaapani elamuse korraldaja kindlustus. Majutaja kahjukaitse ei ole seotud majutaja vastutuskindlustusega.

  Pea meeles, et kõik kindlustuskatte piirangud on esitatud USA dollarites ning kehtivad ka teised tingimused ja välistused.

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  Luubi all

  • AirCover majutajatele sisaldab 1 miljoni USA dollari suurust majutaja kahjukaitset ja 1 miljoni USA dollari suurust majutaja vastutuskindlustust

  • Kahjukaitse laieneb ka saamata jäänud tulule ning uuendusena lemmikloomade tekitatud kahjule, sügavpuhastuskuludele jpm

  Airbnb
  11. mai 2022
  Kas sellest oli abi?