Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  Vastused levinumatele küsimustele viiest sammust koosneva koristusmeetodi kohta

  Viiest sammust koosneva tõhustatud koristusmeetodi kohta pead teadma järgmist.
  Autor Airbnb, kuupäev 24. apr 2020
  5 min lugemist
  Uuendatud 25. juuni 2021

  Luubi all

  Puhtus on külalistele tähtis. Nad tahavad teada, mida sa nende ohutuse tagamiseks teed alates vahenditest, mida sa kasutad, kuni täiendavate sammudeni oma majutuskoha koristamisel. Ja puhtusest ei huvitu ainult külalised. Puhtuse ja koristamisega seotud teemadega tegelevad ka ametnikud ja poliitikud, kes püüavad seeläbi reisimise taastudes oma kohalikke kogukondi kaitsta.

  Pandeemia alguses küsisid paljud meilt, kuidas oleks õige majutuskohti koristada ja desinfitseerida. Koristamine oli suur teema ka hiljuti maailmas toimunud kohtumistel majutajatega. Lisaks on koristamine populaarne teema kogukonnakeskuse aruteludes ja ka siin, ressursikeskuses.

  Seepärast olemegi koostanud Airbnb viiest sammust koosneva koristusmeetodi, mis aitab Airbnb majutajatel COVID-19 ajal ja hiljemgi tõhusalt koristada. See meetod põhineb Airbnb koristusjuhendil, mis on koostatud koostöös asjatundjatega. Me teame, et koristusharjumuste muutmine võib olla raske. Seepärast oleme Airbnb põhjalikku koristusjuhendisse lisanud asjatundjate nõuandeid ja kontroll-loendeid.

  Sul on meie koristusmeetodi kohti arvatavasti veel küsimusi. Püüame neile siin vastata.

  Kust saab teavet tõhustatud koristusmeetodi kohta?
  Airbnb viiest sammust koosnev koristusmeetod põhineb Airbnb koristusjuhendil, mis on koostatud koostöös asjatundjatega. See koristusjuhend on põhjalik ja sisaldab asjatundjate nõuandeid, vajalike vahendite ja tarvete loetelu, ohutusnõuandeid ning kontroll-loendeid. Rohkem nõuandeid, kontroll-loendeid jpm võid leida oma Ülevaadete vahekaardi koristamise osast.

  Mis vahe on Airbnb tõhustatud koristusmeetodil ja COVID-19 ohutusnõuetel?
  Airbnb viiest sammust koosnev koristusmeetod on kõigest COVID-19 ohutusnõuete osa. Kui kohalikud eeskirjad seda ette näevad, peavad majutajad ja külalised üksteisega vahetult suheldes lisaks maski kandma ja distantsi hoidma.

  Kas COVID-19 ohutusnõuded kehtivad ka külalistele?
  Jah. Kui kohalikud eeskirjad seda ette näevad, peavad külalised järgima Airbnb tervishoiu- ja ohutusnõudeid ning majutajaga ja võõrastega vahetult suheldes maski kandma ja vähemalt kahemeetrist distantsi hoidma.

  Miks peavad kõik Airbnbmajutajad nüüd Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit järgima?
  Pandeemia kestab edasi ja meil kõigil tuleb anda panus COVID-19 leviku piiramisse. Me teame, et järjepidev koristamine võib olla raske. Seepärast oleme koostanud põhjaliku koristusjuhendi, mis sisaldab asjatundjate nõuandeid ja kontroll-loendeid.

  Kuidas saavad külalised aru, et ma olen andnud nõusoleku Airbnb tõhustatud koristusmeetodi järgimiseks?
  Majutajad, kes on nõustunud Airbnb tõhustatud koristusmeetodit järgima, saavad oma kuulutusele spetsiaale märgi, mis näitab külalistele, et nad on koristamisel tõhusad ja järjekindlad. Paar asja, mida peaksid teadma:

  • Majutajad peavad selleks, et saada oma kuulutusele tõhustatud koristuse märki, nõustuma kõigis oma majutuskohades pärast iga külalist järgima Airbnb tõhustatud koristusmeetodit
  • Eraldi tube pakkuvad majutajad peavad lisaks järgima täiendavaid juhiseid
  • Tõhustatud koristuse märk ilmub su kuulutusele 24 tunni jooksul pärast nõusoleku andmist

  Kuidas Airbnb koristusmeetodi järgimist kontrollib?
  Airbnb tõhustatud koristusmeetod on majutajatele kohustuslik. Täiendava kontrollisüsteemi moodustavad meie külaliste hinnangud. Kui majutaja Airbnb nõudeid ei täida, võib iga külaline seda oma hinnangus mainida. Lisaks võivad külalised külalise tagasimakse tingimuste alusel klienditoe kaudu raha tagasi nõuda.

  Mis siis, kui ma ei nõustu COVID-19 ohutusnõudeid täitma?
  Majutajad leiavad oma rakenduses või töölaual akna, kus on Airbnb tõhustatud koristusmeetod ja link lehele, kus saab anda nõusoleku COVID-19 ohutusnõuete järgimiseks. Kontod, millelt nende nõuete järgimiseks nõusolekut antud ei ole, võivad saada hoiatuse, need võidakse ajutiselt sulgeda ja mõnel juhul isegi Airbnb-st eemaldada.

  Mis siis, kui külaline teatab majutajast, kes on andnud nõusoleku Airbnb tõhustatud koristusmeetodi järgimiseks, aga tegelikult ei tee seda?
  Me usume, et enamiku probleeme saab lahendada majutajatega vahetult suheldes. Majutajad, kes rikuvad korduvalt või tõsiselt koristusnõudeid, võivad saada hoiatuse, nende konto võidakse ajutiselt sulgeda ja mõnel juhul ka Airbnb-st eemaldada

  Airbnb tõhustatud koristusmeetodi järgimine on tavalisest koristamisest kulukam. Kuidas ma neid kulusid katma pean?
  Sul on võimalus lisada oma majutuskoha hinnale koristustasu*. Lisaks on täielikult su enda otsustada, kui palju raha sa oma majutuskoha üürimise eest küsid. Koristustasu lisades või korrigeerides saad nende nõuete järgimisest tulenevaid lisakulusid katta.

  Pakun majutuseks eraldi tuba. Kas ka mina pean Airbnb tõhustatud koristusmeetodit järgima?
  Jah, Airbnb tõhustatud koristusmeetodit peavad järgima kõik Airbnb majutajad. Pärast seda, kui majutaja on andnud koristusmeetodi järgimiseks nõusoleku, ilmub tema kuulutusele tõhustatud koristamist tähistav märk. Me teame, et ühisruumidega majutuskohti pakkuvatel majutajatel on koristamise ja suhtlusdistantsi hoidmisega erilisi probleeme. Seepärast oleme nende jaoks lisanud täiendavad juhised.

  Mul käib koristaja. Kuidas tagada, et ka tema neid nõudeid täidab?
  Sa peaksid talle ressursikeskuse kaudu edasi saatma koristusmeetodi tutvustuse, koristusjuhendi ja muud materjalid ning paluma tal neid nõudeid täita. Meetodi järgimisega nõustud sa oma koristaja eest ise ja vastutad selle eest, et ta seda järgib.

  Kui ma nõustun järgima Airbnb tõhustatud koristusmeetodit, siis kas ma pean broneeringute vahele aega jätma??
  Airbnb tõhustatud koristusmeetodit järgima nõustudes annad sa lubaduse täita kohalikke eeskirju. Nende hulka kuuluvad kohaliku pädeva ametiasutuse täiendavad koristus- ja ohutusjuhised, näiteks kui kaua tuleb enne majutuskohta sisenemist oodata. USA Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse soovitus on oodata pärast külalise lahkumist võimalikult kaua (vähemalt mitu tundi). Kui tahad broneeringute vahele aega jätta, saad seda teha seadetes. Broneeringute vahele aega jättes ei vähenda sa ainult pisikutega kokkupuutumise ohtu, vaid saad ka rahulikumalt iga külalise järel koristada, desinfitseerida ja majutuskohta järgmise külalise jaoks valmis seada.

  Korraldan Airbnb elamust. Kas teil on koristamise kohta nõudeid ka mulle?
  Jah. Konkreetselt korraldajate jaoks nagu sina, kes korraldavad elamusi riikides või piirkondades, kus on vahetud elamused taas lubatud, oleme koostanud mitu koristusjuhendit ning hulga tervishoiu ja ohutusega seotud soovitusi ja nõudeid.

  Kas teil on COVID-19 ajal reisimise ja majutamise kohta peale nõuete veel juhiseid?
  Lisaks COVID-19 ohutusnõuetele peavad majutajad ja külalised sellel ajal reisides ja majutades arvestama järgmisega.

  • Pese tihti käsi ja püüa hoiduda näo puudutamisest
  • Kui oled COVID-19-ga hiljuti kokku puutunud või sul on sellega nakatumise sümptomid, siis ära reisi ega paku majutust
  • Kui tahad rohkem teavet, loe Airbnb tervishoiu- ja ohutusjuhiseid majutajatele ja külalistele ning järgi kohalikke eeskirju

  Kust ma saan teada, millised kohalikud eeskirjad on?
  Olukord muutub ning teatavad eeskirjad ja nõuded (näiteks kui kaua tuleb enne majutuskohta sisenemist oodata) võivad olenevalt asukohast erineda. Pane oma järjehoidjatesse meie abikeskuse artikkel, kus on rohkem teavet sinu kandis kehtivate seaduste ja eeskirjade kohta. Lisaks võid lugeda seda lehte, kus on ajakohased reisinõuanded ja -piirangud ning sinu kandis kehtivad maski kandmise ja suhtlusdistantsi hoidmise nõuded.

  Loodame, et need materjalid aitavad sul oma koristusharjumusi muuta. Me teame kui hoolikad on majutajad oma külaliste ohutuse ja mugavuse tagamisel sellel keerulisel ajal ning oleme neile selle eest väga tänulikud.


  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud.

  * V.a Mandri-Hiinas tegutsevad majutajad. Lisateave

  Luubi all

  Airbnb
  24. apr 2020
  Kas sellest oli abi?