Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi
  See sisu pole sinu valitud keeles saadaval, seepärast tegime selle praegu lähimas olemasolevas keeles kättesaadavaks.

  Airbnb viiesammuline koristusmeetod

  Õpi selgeks meetodi kõik viis sammu ja loe juhiseid, näpunäiteid ja infot headest tavadest.
  Autor Airbnb, kuupäev 19. okt 2020
  5 min video
  Uuendatud 13. mai 2021

  Luubi all

  See video tutvustab sulle Airbnb viiesammulist tõhustatud koristusmeetodit ja juhiseid, nõuandeid ja häid tavasid, mille abil külalistele tõhustatud puhtust pakkuda. Meie COVID-19 ohutusmeetmete kohaseltpeavad kõik majutajad lisaks kohalike õigusnormide ja juhistega sätestatud toimingutele järgima ka seda koristusmeetodit.

  Meetod põhineb Airbnb koristusjuhendil, mille töötasime välja koostöös spetsialistidega COVID-19 leviku piiramiseks.

  Selles artiklis sisalduv teave võib olla vahepeal muutunud. Viiesammuline tõhustatud koristusmeetod esitab lihtsad nõuded sinu majutuskoha koristamiseks. Lisateabe saamiseks nõutavate koristustoimingute kohta loe Airbnb koristamise käsiraamatut. Majutajana peaksid ehk võtma täiendavaid meetmeid enda, oma meeskondade ja külaliste kaitseks ning peaksid alati teadma ja järgima kõiki kohalduvaid kohalikke õigusnorme ja juhiseid. Airbnb ei vastuta selle koristusmeetodi kasutamisest tulenevate vigastuste või haiguste eest. Sinu piirkonnas kehtivate koristusjuhiste ja -reeglitega kursis püsimiseks lisa see abikeskuse artikkel oma järjehoidjatesse.

  Luubi all

  Airbnb
  19. okt 2020
  Kas sellest oli abi?