Soovitused kuvatakse pärast otsingu sisestamist. Sirvimiseks kasuta üles- ja allanoolt. Valimiseks vajuta sisestusklahvi („Enter“). Kui valisid fraasi, otsime seda. Kui valisid soovitustest lingi, avab brauser selle lehe.
Kogukonna põhimõtted

Airbnb hinnangutega seotud vaidluste lahendamine

Airbnb kogukond ja tootevalik kasvavad pidevalt ning seepärast kavatseme neid reegleid vajaduse korral muuta, et hinnangud kirjeldaksid majutajate ja külaliste ausaid ja isiklikke kogemusi.

Me usume, et hästi toimib hindamissüsteem, mis austab ja kaitseb meie kogukonna siirast tagasisidet. Sel põhjusel suhtume iga hinnangu eemaldamisse väga tõsiselt. Sa võid lugeda kõiki Airbnb hinnangute eeskirju, kuid kokkuvõtlikult võidakse hinnang eemaldada, kui:

Kallutatusega seotud vaidluste lahendamine

Meie kogukonnale on kõige kasulikumad hinnangud, mis annavad liikme kogemusest erapooletu ja objektiivse pildi. Airbnb eemaldab hinnangud, mis on kohatult kallutatud, näiteks kui hinnangu autor püüab arvustatavat isikut survestada, tal on huvide konflikt või ta konkureerib arvustatava isikuga.

Survestamine

Hinnangute või nende vastuste abil teiste survestamine on meie hinnangute reeglitega vastuolus ja keelatud.

Airbnb kasutajad ei tohi positiivseid hinnanguid anda tasu eest ega ähvardada soovitud tulemuse ärajäämise korral negatiivse hinnanguga. Nende reeglite rikkumine võib viia sinu Airbnb konto piiramise, peatamise või sulgemiseni.

Nende reeglite kohaselt on keelatud järgmine.

  • Majutaja ähvardamine hinnangute või hinnetega selleks, et saada temalt raha tagasi või juurde või positiivset hinnangut enda kohta.
  • Positiivse hinnangu või hinde andmise või olemasoleva hinnangu muutmise nõudmine vastutasuks osa või kogu raha tagastamise või omapoolse positiivse hinnangu eest. Majutajad ei tohi olemasoleva hinnangu muutmise eest pakkuda ka tasuta või soodushinnaga majutust.
  • Kellelgi teisel konkreetse hinnangu suhtes millegi tegemise palumine vastutasuks vaidluse lahendamise eest.

Nende reeglite kohaselt ei ole keelatud järgmine.

  • Külaline võib enne hinnangu andmist võtta majutajaga mingi probleemi asjus ühendust.
  • Majutaja või külaline võib taotleda raha tagasi või juurde ja kirjutada hinnangu, kui ta ei püüa sellega mõjutada oma taotluse lahendamise tulemust.
  • Majutaja võib paluda külaliselt positiivset hinnangut ka tegelikult positiivse kogemuse kohta.
  • Majutaja või külaline võib selleks ette nähtud aja jooksul oma hinnangut muuta.

Huvikonfliktid

Me eemaldame hinnangud, mille puhul meil on alust arvata, et need on kirjutatud ainult selleks, et tõsta asjaomase inimese üldhinnangut, või et hinnatavat majutust ei ole tegelikult toimunud.

Valebroneeringute vastuvõtmine vastutasuks positiivse hinnagu eest, teise konto kaudu endale positiivse hinnangu andmine või positiivse hinnangu eest millegagi tasumine ei ole lubatud. Nende reeglite rikkumine võib viia sinu Airbnb konto piiramise, peatamise või sulgemiseni.

Konkurentide hinnangud

Konkurentidel (nt konkureerivad ettevõtted, majutuskohad, elamused) ei ole lubatud kirjutada hinnanguid, mille ainus eesmärk on oma konkurente maha teha või neilt kliente üle lüüa. Nende reeglite rikkumine võib viia sinu Airbnb konto piiramise, peatamise või sulgemiseni.

Peokeelu rikkumised

Me võime teatavates olukordades eemaldada hinnangud, kui külaline ei ole kohalviibimise ajal pidanud kinni meie pidude ja muude ürituste korraldamise põhimõtetest. Me arvestame sellega, et majutajad püüavad ise pidutsemisele lõpu teha, enne kui see ohtlikuks või naabritele tülikaks muutub. Sellegipoolest saame aru, et peo laialisaatmine võib viia selleni, et külaline kirjutab majutaja kohta negatiivse hinnangu. Sekkumise julgustamiseks ja kallutatud hinnangute vähendamiseks võime külalise hinnangu eemaldada siis, kui majutaja on esitanud piisavalt tõendeid selle kohta, et külaline on oluliselt rikkunud meie pidude ja muude ürituste korraldamise põhimõtteid. Selliseid hinnanguid ei eemaldata aga siis, kui need sisaldavad teavet, mis võib tulevastele külalistele väga tähtis olla.

Asjakohasusega seotud vaidluste lahendamine

Hinnangud annavad meie kogukonna liikmetele teavet, mille abil saavad nad teha paremaid broneerimisotsuseid. Hinnangutest on kõige rohkem kasu siis, kui neis on täpselt ja tõetruult kirjeldatud isiklikku kogemust ja väljendatud ausalt oma arvamust.

Kui hinnang ei ole hinnatava majutaja, elamuse korraldaja või külalisega seotud või see on kirjutatud millegi kohta, mis on väljaspool tema kontrolli, kaalub meie vaidluste lahendamise meeskond selle hinnangu asjakohasust, võttes arvesse järgmist.

  1. Kas hinnangu kirjutaja kirjeldab oma isiklikku kogemust oma isiklikust perspektiivist?
  2. Kas hinnang on teistele Airbnb kogukonna liikmetele kasulik? Kas hinnang sisaldab majutaja, korraldaja, külalise, majutuskoha või elamuse kohta olulist teavet, mille abil saaksid teised teha paremini broneerimisotsuseid?

Kui Airbnb leiab, et hinnang ei sisalda majutaja, külalise, kuulutuse või elamuse kohta mingit olulist teavet, võib ta selle hinnangu eemaldada. Eemaldada võidakse ka hinnangud, mis sisaldavad valdavalt ebaolulist teavet, kuid ainult juhul, kui hinnangus sisalduva muu, olulise teabe puhul ei ole oodata, et see aitab teistel kogukonna liikmetele paremaid broneerimisotsuseid teha.

Näiteid asjakohasuse ja kohatuse kohta

Kohatu: „Ärge usaldage selle linna taksojuhte, need valivad sõitmiseks kõige halvemaid teid!“

Asjakohane: „Ärge usaldage selle linna taksojuhte, need valivad sõitmiseks kõige halvemaid teid! Nagu sellest vähe oleks, oli majutuskoht kohale jõudes täiesti lagunenud ja majutaja ei vastanudki lõpuks mu kaebustele.“

Kohatu:„See külaline oli täielik valevorst. Ei olnud ta mingi arst.“

Asjakohane: „Külaline jõudis kohale hilja ja karjus mu peale, et ma teda piisavalt kiiresti sisse ei lasknud. Ta käitus kogu kohalviibimise ajal ebaviisakalt ja närviliselt. Mina tema patsient küll olla ei tahaks.“

Tühistatud broneeringutega seotud vaidluste lahendamine

Airbnb-s saad hinnanguid tühistatud broneeringute kohta postitada alates saabumispäevale järgnevast südaööst. Sedasi kogume tagasisidet majutuse kõige tähtsamate aspektide kohta, nagu näiteks suhtlus, majutuskoha reeglite rikkumine, saabumise ajal majutuskohaga seotud probleemid jms.

Kui otsustadki tühistatud broneeringu kohta hinnangu anda, palume piirduda vaid selle kirjeldamisega, mida sa ise vahetult kogesid. Kui Airbnb saab teada, et hinnang tühistatud broneeringu kohta sisaldab tõestatult meie kogukonna jaoks ebaolulist teavet (näiteks pettumus lennu ärajäämise pärast jne), võib ta hinnangu eemaldada.

Tühistatud broneeringud

Mõnel juhul võidakse külalistele anda võimalus postitada hinnanguid teatud broneeringute kohta, mis on tühistatud pärast saabumispäeva südaööd.

Kui otsustad tühistatud broneeringu kohta hinnangu jätta, palume, et piirduksid tagasiside andmisega selle kohta, mida sa ise kogesid, näiteks suhtluse, majutuskoha reeglite rikkumise, saabumise ajal majutuskohaga seotud probleemide jms kohta. Pea meeles, et kui sa majutuskohta ei saabunud, ei pruugi sul olla asjakohast teavet asukoha, mugavuste või väärtuse kohta. Võime tühistatud broneeringu kohta antud hinnangu eemaldada, kui esitatud teave ei ole meie kogukonna jaoks oluline (näiteks pahameel lennu ärajäämise pärast jne) või kui külaline tühistab broneeringu asjaolude tõttu, mis ei ole seotud tema kogemusega Airbnb-d kasutades.

Kas sellest artiklist oli abi?
Saa abi broneeringute, konto ja palju muuga seotud küsimustes.
Logi sisse või registreeru