Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Ebaseaduslikud ja keelatud tegevused

  Airbnb ei luba ebaseaduslikku tegevust ega muud käitumist, mis võiks meie kogukonda kahjustada.

  Mis on Airbnb-s lubatud

  • Kanepi omamine ja kasutamine isiklikuks tarbimiseks: asukohtades, kus see on seaduslik ega riku majustuskoha reegleid, võivad täiskasvanud tarbida kanepit.
  • Kanepi kasvatamine: kui see on seadusega lubatud, võib majutaja või korraldaja kohalike eeskirjadega lubatud piirides kanepit kasvatada ja töödelda oma majutuskohas või elamuse toimumise kohas, kui sellest on külalistele eelnevalt teada antud.

  Mis Airbnb-s lubatud ei ole

  • Laste seksuaalne ärakasutamine: alla 18-aastase isiku sundimine, mõjutamine või ahvatlemine isiklikult või veebis seksuaalseks tegevuseks, olenemata kohalikest seadustest, on keelatud.
  • Inimkaubandus: isiku töölevõtmine, varjamine, transportimine, üleandmine või vastuvõtmine jõu, pettuse või sunni abil töö või seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ei ole lubatud.
  • Tasulise seksuaalteenuse pakkumine: majutuskohta, elamust või sellega seotud kinnisvara ei tohiks kasutada tasuliste seksuaalteenuste, nagu erootiline massaaž või prostitutsioon, pakkumiseks.
  • Seksuaalteenuste hankimine: külalised ei tohiks tellida ja majutajad ei tohiks reklaamida ega pakkuda tasulisi seksuaalteenuseid.
  • Kommertspornograafia: majutuskohta, elamust või sellega seotud kinnisvara ei tohiks kasutada kommertspornograafia, fotode või videote valmistamiseks.
  • Ebaseaduslikud narkootikumid: ebaseaduslikud või piiratud kasutusega narkootikumid, nagu oopium, opiaadid, opioidid, koka ja kokaiin, amfetamiini tüüpi stimulandid, kesknärvisüsteemi depressandid ja hallutsinogeenid, ei tohiks majutuskohas, elamuses ega sellega seotud kinnisvaras olla ja neid ei ole lubatud seal kasutada, välja arvatud juhul, kui arst on need haigusseisundi tõttu määranud.
  • Narkootikumide tootmine või valmistamine: majutuskohta, elamust või sellega seotud kinnisvara ei ole lubatud kasutada ebaseaduslike narkootikumide tootmiseks või valmistamiseks toorainest ja/või taimedest.
  • Narkootiliste ainete kasvatamine: majutuskohta, elamust või sellega seotud kinnisvara ei ole lubatud kasutada selliste taimede kasvatamiseks, millest valmistatakse ebaseaduslikke narkootikume, välja arvatud kanep.
  • Narkootikumide turustamine: majutuskohta, elamust või sellega seotud kinnisvara ei ole lubatud kasutada narkootikumide, sealhulgas kanepi müümiseks, kinkimiseks, salakaubaveoks või turustamiseks, isegi kui see on sinu piirkonnas seaduslik.

  Aitame hea meelega

  Kui sa ise või keegi su lähedastest tunneb, et on ohus või kahtlustab laste seksuaalset ärakasutamise või inimkaubanduse toimumist, pöördu abi saamiseks kõigepealt kohaliku korrakaitseasutuse poole. Kui oled lisaks meie eeskirjade vastase käitumise tunnistajaks, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonnas kehtivatest põhimõtetest.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid