Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Majutajate, korraldajate ja külaliste turvalisus

  Selleks et meie majutuskohad, elamused ja meie kogukonna liikmete omavaheline suhtlemine oleks turvaline, on teatavat laadi käitumine ja tegevus meie kogukonnas keelatud.

  Mis on Airbnb-s lubatud

  • Enesekaitse: kui sulle tungitakse majutuskohas või elamuse ajal kallale, on sul õigus end proportsionaalselt kaitsta, kuni oht on möödas.
  • Lubatud relvad: külalised võivad kaasa võtta relvi, mille omamine on seaduslik, või mittesurmavaid relvi ainult juhul, kui neid hoiustatakse ohutult ja neist on majutajale või korraldajale enne tulekut teada antud. Erandiks on lõhkeseadeldised ja ründerelvad. Majutajad võivad majutuskohas hoida relvi, mille omamine on seaduslik, kui need on pandud ohutult kindlasse kohta. Lisaks tuleb relvade olemasolust külalistele teada anda, kui need asuvad nähtavas kohas või külalised võivad need avastada. Vaata lisateavet majutuskohas relvade hoidmise reeglite kohta.

  Mis ei ole Airbnb-s lubatud

  • Vägivallatsemine või sellega ähvardamine: teiste inimeste, kaasa arvatud intiimpartnerite, laste, loomade, haigete ja puudega inimeste kallal vägivallatsemisel või sellega ähvardamisel meie kogukonnas kohta ei ole.
  • Seksuaalne väärkäitumine: igasugune seksuaalne väärkäitumine on keelatud. Igasugune soovimatu või loata puudutamine, flirtimine vms seksuaalne käitumine või vestlemine intiimsuhete või seksuaalsete eelistuste teemadel ei ole vastuvõetav.
  • Ohtlikud või keelatud loomad: majutuskohta või elamuse toimumiskohta on keelatud kaasa võtta loomi, kelle omamine on ebaseaduslik. Kodu- ja metsloomad, kes võivad broneeringu ajal ohtlikud olla, tuleb nõuetekohaselt eraldada ning neist eelnevalt teada anda. Loomadest, kes ei ole seni ohtlikud olnud, ei ole vaja teada anda. Teadaandmise kohustus kehtib ainult ohtlike loomade kohta. Vaata lisateavet ohtlikke loomi käsitlevate reeglite kohta.
  • Lõhkeseadeldised, ründerelvad jms: selliseid asju ei tohi majutuskohta või elamuse toimumiskohta kaasa võtta, isegi kui nende omamine on seaduslik.
  • Riivistamata/avalikustamata relvad: kõik relvad, mille omamine on seaduslik, tuleb nõuetekohaselt riivistada ja avalikustada.

  Aitame hea meelega

  Kui sa ise või keegi su lähedastest tunneb, et on ohus, pöördu abi saamiseks kõigepealt kohalike korrakaitsjate poole.

  Suhtume enesetapu- ja enesevigastuse ähvardustesse väga tõsiselt ning võime paluda võimuorganitel läbi viia tervisekontroll, kui saame teada, et keegi võib olla psüühilise kriisi seisundis.

  Nagu ikka, kui oled meie eeskirjadega vastuolus oleva käitumise tunnistajaks või koged seda isiklikult, palun teata sellest meile.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonna suhtes kehtivatest eeskirjadest.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid