Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Hoiame oma kogukonna tervist

  Meie kogukonnal on liikmeid kogu maailmas ja seepärast on tähtis haiguste levikut piirata.

  Mis on Airbnb-s lubatud

  • Vältimatu kerge haigestumine: kui majutaja või külaline jääb pisut haigeks, kuid peab majutamist või reisimist jätkama, tuleb tal teiste kogukonnaliikmetega ühes ruumis viibides võtta tarvitusele ettevaatusabinõud.

  Mis ei ole Airbnb-s lubatud

  • Raske nakkushaiguse levitamine: inimesed, kellel on diagnoositud raske nakkushaigus, kes on sellega kokku puutunud ja/või kellel on selle nähud, ei tohi broneeringu ajal suhelda teiste kogukonnaliikmetega. Nakkusohtlike majutuskohtade ja nendega seotud kontode suhtes võidakse rakendada ajutisi piiranguid.
  • Avalike tervishoiunõuete eiramine: kõik külalised ja majutajad peavad ühisruumides viibides või võõrastega kokku puutudes järgima avalikes nakkushaigusi (nt COVID-19) käsitlevates tervishoiueeskirjades sätestatud suhtlusdistantsi hoidmisega seotud nõudeid ning kandma asjakohaseid kaitsevahendeid.
  • Koristamisnõude eiramine: majutajad peavad järgima Airbnb viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit.

  Vaata lisateavet meie karantiini ja isolatsiooni ajal majutamise põhimõtete ja Airbnb majutuskohtades kehtivate tervishoiu- ja ohutusnõuete kohta.

  Aitame hea meelega

  Kui märkad meie eeskirjade vastast käitumist, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonna suhtes kehtivatest eeskirjadest.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid