Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Mida oodatakse elamuste ja nende korraldajate puhul

  Elamused peavad vastama kvaliteedi- ja ohutusnõuetele. Elamuste korraldajad peavad olema asjatundlikud ning neil peavad olema eriteadmised ning sidemed, mis aitab tagada, et Airbnb-s pakutakse ainult kvaliteetseid elamusi, mida korraldavad asjatundlikud ja heatahtlikud korraldajad.

  Mis on Airbnb-s lubatud

  • Tervishoiu- ja ohutusnõuete järgimine: elamus on lubatud juhul, kui korraldajad järgivad tervishoiu ja ohutuse alaseid õigusnorme ning ohutusnõudeid.
  • Toiduohutusega seotud ettevaatusabinõud: toitu hõlmavad elamused on lubatud ainult juhul, kui korraldaja rakendab piisavaid ettevaatusabinõusid, et vältida toiduga levivaid haigusi ja täidab Airbnb nõudeid toidu käitlemise kohta elamuste ajal.
  • Teatud loomad: otsene kokkupuude loomadega on lubatud ainult kodu- või põllumajandusloomade puhul. Kõigist teistest loomadest tuleb tagada ohutu kaugus. Elamuste korraldajad peavad täitma Airbnb loomakaitse juhiseid.
  • Relvadega seotud teatud elamused: tulirelvade, tera- või heitrelvadega seotud elamused on lubatud juhul, kui korraldajad lubavad elamusele üksnes 18-aastaseid või vanemaid külalisi, järgivad kohalikke asukoha ja nõutava kindlustuse alaseid õigusnorme ning esitavad Airbnb määratud teenuseosutaja poolt kinnitatud nõuetekohased load.
  • Täiskasvanutele mõeldud teemad: korraldajad võivad pakkuda seksuaalseid teemasid sisaldavaid elamusi, mis ei ole mõeldud seksuaalse erutuse tekitamiseks (lubatud on näiteks postitantsu treening, buduaarfotograafia, seksi ajalugu jne), tingimusel, et need toimuvad äripinnal. Korraldajad peavad selliseid elamusi pakkuma ainult 18-aastastele või vanematele külalistele ja eelnevalt ära märkima kõik seksuaalsed teemad (nt alastus), kõik muud juuresviibivad isikud ja asukoha privaatsustaseme, ning andma külalistele võimaluse ebamugavustunde korral tegevusest loobuda.
  • Poliitilise sisuga tegevus: poliitilist tegevust hõlmavad kogemused on lubatud ainult juhul, kui need on informatiivse ja hariva iseloomuga ega hõlma otseset poliitilist tegevust nagu kampaaniad ja korjandused.

  Mis ei ole Airbnb-s lubatud

  • Loomade ekspluateerimine/kuritarvitamine: korraldajad ei tohi lubada otsest kokkupuudet metsloomadega (nt ratsutamine, paitamine, söötmine) ning ületöötanud ja ülekoormatud kodu- ja/või tööloomadega ega reklaamida ja pakkuda spordiüritusi (nagu härjajooks või hobuste võiduajamine) ega metsloomasaaduste ostmist või tarbimist.
  • Täiskasvanute teemad: korraldajad ei tohi pakkuda seksuaalse suunitlusega tegevusi, nagu stripiklubides käimine või täiskasvanute kino külastamine. Alastust ja teatud seksuaalseid teemasid hõlmavaid elamusi ei tohi eluruumides korraldada.
  • Ohtlikud spordialad: korraldajad ei tohiks pakkuda elamusi, mis hõlmavad äärmuslikke kõrgusi või koopaid (nt benji- või langevarjuhüpped, koptersuusatamine, koobastes käimine), teatavaid ookeaniga seotud tegevusi (nt vabasukeldumine, lohesurf, haisukeldumine) või teatavaid jääl või mägedes toimuvaid tegevusi (nt kanjoni-, jää- või vabaronimine).
  • Ohutuse eiramine: korraldaja peab tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel rakendama piisavaid ja asjakohaseid ettevaatusabinõusid.
  • Sooliselt välistavad elamused: korraldajad ei tohi pakkuda ainult ühele sugupoolele suunatud elamusi, välja arvatud juhul, kui kehtib üks järgmistest põhjustest: õiguslikud või kultuurilised nõuded, privaatsusnõuded või ruumi turvalisuse nõuded.

  Vaata lisateavet Airbnb elamuste standardite ja nõuete kohta.

  Aitame hea meelega

  Kui märkad meie põhimõtete vastast käitumist, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonnas kehtivatest põhimõtetest.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid