Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Piiratud sisu

  Võttes arvesse kõiki oma kogukonna liikmeid, piirame teatud sisu nii veebis, peatumistel kui ka elamustel.

  Mis on Airbnb-s lubatud

  • Eelnevalt ära mainitud alastust sisaldav või seksuaalse alatooniga sisu kuulutuses: lubatud on teatud alastust sisaldavad kunstiteoseid, seksuaalse alatooniga sisu ja seksuaalsete teemadega objektid, juhul kui majutuskoht või elamus ei ole alla 18-aastastele kättesaadav ja kui need on kuulutuse kirjelduses ära märgitud. Külalisi ei tohiks Airbnb majutuse ajal täiskasvanutele mõeldud sisu ootamatu ilmumisega šokeerida või neie sellega ebamugavust valmistada.

  Mis ei ole Airbnb-s lubatud

  • Keelatud sisu: sisu, mis rikub meie sisueeskirju või autoriõigustega seotud tingimusi.
  • Vägivaldne või vägivalda detailselt kujutav sisu majutuskohas: majutajad ei tohiks eksponeerida jagatud ruumides füüsilist vägivalda kujutavat sisu, välja arvatud juhul, kui sellel on ajalooline või kultuuriline tähendus. Sellise sisu olemasolek tuleb majutuskoha kirjelduses kirjalikult ära märkida.
  • Vägivaldne või vägivalda detailselt kujutav sisu majutuskoha kirjelduses: majutajad ei tohiks oma majutuskoha kirjeldusse lisada füüsilist vägivalda kujutavaid pilte.
  • Ühemõtteliselt seksuaalne sisu Airbnb-s: ühemõtteliselt seksuaalne sisu pole lubatud. Kui peatumine või elamus sisaldab täiskasvanutele mõeldud või ühemõtteliselt seksuaalset sisu, tuleks see majutuskoha kirjelduses ära mainida ning ühemõtteliselt seksuaalset sisu kujutavaid fotosid ei ole lubatud lisada.
  • Ühemõtteliselt seksuaalne keelekasutus: majutajad ega korraldajad ei tohi eksponeerida ega kasutada suuliselt või kirjalikult keelt, mis on mõeldud seksuaalseks erutamiseks või mis sisaldab seksuaalset tegevust või viitab sellele.
  • Vägivaldne või vägivalda detailselt kujutav või seksuaalse alatooniga sisu kuulutuse kirjelduses (ainult Mandri-Hiinas):
   • seksuaalse alatooniga sisu ja alastust või peaaegu alastust kujutavad kujutised on keelatud, välja arvatud juhul, kui sisu on poliitilise, sotsiaalse, religioosse, kultuurilise või kunstilise väärtusega või kultuuriliselt tähendusrikas.
   • Vägivaldne või vägivalda detailselt kujutav sisu ning relvade piltide postitamine on põhjusest olenemata keelatud.

  Aitame hea meelega

  Kui märkad meie põhimõtete vastast käitumist, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonnas kehtivatest põhimõtetest.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid