Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Mida oodatakse külaliste puhul

  Me eeldame, et külalised peavad kinni meie standarditest ning käituvad majutajate, nende naabrite ja teiste kogukonnaliikmete suhtes viisakalt ja lugupidavalt.

  Mis Airbnb-s lubatud ei ole

  • Lugupidamatus ümbritsevate kogukondade vastu: külalised peavad oma peatumise või elamuse ajal kohalikku kogukonda ja selle reegleid austama. See hõlmab muu hulgas järgmist: vaiksed tunnid, parkimiskohad ja -ajad, lubatud autode arv ning prügi ja prahi nõuetekohane kõrvaldamine selleks määratud kohtades.
  • Broneeringu tingimuste eiramine: külalised peavad järgima majutaja määratud tingimusi, kui need ei ole vastuolus Airbnb eeskirjadega. Nende hulka kuuluvad muu hulgas: saabumis- ja lahkumisajad, külaliste arv, lemmikloomade või suitsetamise lubatavus ja muud broneerimise ajal kokku lepitud tingimused.
  • Hoolimatus majutuskoha suhtes: külalised ei tohi lahkudes jätta majutuskohta või selle ümbrust seisukorda, mis nõuab erakorralist koristamist või tavapärasest põhjalikumaid parandustöid. Koristustasud on mõeldud ainult tavalise majutusjärgse koristamise kulude katteks. Külalised peaksid kokkuleppel majutajaga tagastama ka kõik võtmed.
  • Turvaseadmete manipuleerimine: külalised ei tohi ühtegi lubatud ja nõuetekohaselt avalikustatud turvaseadet välja lülitada ega muul viisil nende tööd häirida.
  • Võõra vara kasutamine: külalised peavad eemale hoidma kohtadest, kuhu neil ei ole lubatud minna ja kus võib olla isiklikku või salajast teavet.

  Lisateave meiepidude ja muude ürituste korraldamise põhimõtete jakülaliste usaldusnõuete kohta.

  Aitame hea meelega

  Kui märkad meie põhimõtete vastast käitumist, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonnas kehtivatest põhimõtetest.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid