Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Heanaaberlikkus

  Lugupidav käitumine ei piirdu Airbnb kogukonnaga – see peab laienema ka ümbritsevatele inimestele. See hõlmab naabrite mitte häirimist pidude, ürituste, müra või muu ärritava käitumise ja tegudega.

  Mis on Airbnb-s lubatud

  • Majutaja määratud reeglid: me soovitame majutajatel selgelt väljendada, mida nad külalistelt ootavad. Seda saab teha majutuskoha reeglites, kuulutusel ja Airbnb sõnumitega. Airbnb-s kehtivad küll teatavad miinimumnõuded, kuid majutajad võiksid neile lisada oma asukoha suhtes asjakohast teavet või juhiseid.
  • Üritused majutusasutustes: suuremaid üritusi tohivad korraldada ainult majutusettevõtted, nagu hotellid või kodumajutused, eeldusel, et need ei sega või häiri muul moel kohalikku kogukonda.

  Mis Airbnb-s lubatud ei ole

  • Häirivad peod ja üritused: kohaliku kogukonna turvalisust ohustavad või häirivad peod või kogunemised on olenemata suurusest keelatud. Lisateave pidude ja muude ürituste suhtes kehtivate reeglite kohta.
  • „Peopinda“ pakkuvad majutuskohad: pidude või muude ürituste korraldamiseks tohivad end oma kuulutusel ja mujal pakkuda ainult majutusettevõtted.
  • Naabrite häirimine: häiriv käitumine ja tegevus, sh suitsetamine naabrite lähedal või kohtades, kus suitsetamine on keelatud, prügi mahaloopimine, lärmamine või naabrite kodu sissepääsu tõkestamine ei ole lubatud.

  Aitame hea meelega

  Kui sa ise või keegi su lähedastest tunneb, et on ohus, pöördu abi saamiseks kõigepealt kohaliku korrakaitseasutuse poole. Kui oled lisaks meie eeskirjade vastase käitumise tunnistajaks, anna sellest meile teada.

  Kuigi need juhised ei hõlma kõiki võimalikke olukordi, annavad need üldise ülevaate Airbnb kogukonnas kehtivatest põhimõtetest.

  Seotud artiklid