Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Vastutustundlik majutusteenuste osutamine Eestis

  Artiklit saab lugeda siit eesti keeles või inglise keeles.

  Koostasime selle artikli eesmärgiga aidata Airbnb majutajatel tutvuda majutusteenuse osutamist puudutavate kohustustega ning anda ülevaade mitmesugustest asjakohastest õigus- ja haldusaktidest ja headest tavadest. Majutajana on sul kohustus järgida meie juhenddokumente, nagu nt meie majutusstandardid ning oma riigi õigusakte ja muid konkreetses olukorras kehtivaid eeskirju.

  Soovitame sul ise asja lähemalt uurida, sest siinne artikkel ei ole ammendav, mistõttu seda ei saa pidada õigus- või maksunõustamiseks. Kuna me seda artiklit reaalajas ei uuenda, siis peaksid lisaks iga viidet kontrollima ja veenduma, et vastav teave ei ole vahepeal muutunud.

  Sisukord

  Tervis ja puhtus

  COVID-19 tervishoiukriisi kontekstis on turismisektori taastumise keskmes asjakohaste tervisekaitse- ja ohutusmeetmete võtmine. Üldist teavet Airbnb täiustatud koristusprotokollist leiadüldist teavet majutuskohtades majutamise kohta.

  Põhilised koristussoovitused leiad

  Tagasi algusse

  Riiklikud maksud

  Maksustamine on keerukas teema. Maksud, mida sul tuleb maksta, võivad olla erinevad, sest olenevad sinu konkreetsest olukorrast. Seepärast soovitame asja ise lähemalt uurida või konsulteerida maksuspetsialistiga.

  Üldjuhul loetakse raha, mida sa Airbnb majutajana teenid, maksustatavaks tuluks, mis võidakse maksustada eri makseliikidega, nagu nt üüri-, tulu- või käibemaks.

  Eestis tuleb esitada maksudeklaratsioonid igal aastal 31. märtsiks. Soovitame külastada Eesti Maksu- ja Tolliametit ja lugeda, kas sa pead deklareerima majutusteenuse osutamisega teenitud tulu, mille leiad majutaja tulude kokkuvõttest. Veel tasub uurida, kas sul on õigus mitmesugustele mahaarvamistele, nagu näiteks maksuvähendused ja -kergendused.

  Tasuta maksujuhend

  Meie soov on, et sinul kui Airbnb majutajal oleks oma maksukohustustest hea ülevaade. Seepärast oleme koostöös ühe sõltumatu raamatupidamisfirmaga koostanud tasuta maksujuhendi, mis annab ülevaate Eesti maksundusest.

  Oma tuluandmete vabatahtlik edastamine

  Airbnb on koostöös Eesti Maksu- ja Tolliametiga (EMTA) lihtsustanud Eesti tulumaksudeklaratsiooni täitmist sinu Airbnb majutustulu andmetega. Nüüdsest on sul võimalus lubada Airbnb-l vabatahtlikult edastada oma majutustulu andmed EMTA-le. Kui sa annad selleks oma nõusoleku, eeltäidab EMTA sinu tulumaksudeklaratsiooni andmetega Airbnb platvormi kaudu teenitud tuludest. Selle korra kasutamise kohta võid lugeda meie 4 etapist koosnevat juhendit inglise keeles või eesti keeles

  . Tagasi algusesse

  Reeglid ja õigused

  Oluline on veenduda, et sul oleks lubatud kasutada oma kinnisvara majutusteenuste osutamiseks. Mõnel juhul ei ole see nt lepingute, seaduste või ühistu sisekorraeeskirjade tõttu lubatud. Kui tahad konkreetses olukorras kehtivate eeskirjade, piirangute ja kohustuste kohta rohkem teada saada, soovitame sul konsulteerida juristi või kohaliku omavalitsuse pädeva esindajaga.

  Lähtekohaks saad võtta selles artiklis kirjeldatud teabe majutamisega seotud eeskirjadest ja lubadest.

  Lepingud ja load

  Mõnikord on üürilepingutes, hoonestuseeskirjades ja ühistu sisekorraeeskirjades sätteid, mis keelavad majutusteenuse osutamise. Sellepärast soovitame kõik sinu sõlmitud lepingud läbi vaadata või võtta ühendust oma üürileandja, kohaliku omavalitsuse või mõne teise pädeva asutusega.

  Sul võib olla võimalus lisada oma üürilepingule lisa, mis täpsustab kõigi asjaosaliste murekohad, kohustused ja vastutuse.

  Laenukohustustest tulenevad piirangud

  Kui su majutuskohale on võetud hüpoteeklaen, siis soovitame uurida laenulepingust või otse laenuandjalt, kas sinu majutuskohas on allüürile andmine või majutamine lubatud.

  Sotsiaaleluruumide kohta kehtivad piirangud

  Sotsiaaleluruumide kohta kehtivad üldjuhul reeglid, mis keelavad nende loata allüürile andmise. Kui sa elad sotsiaalmajas ja soovid hakata majutamisega tegelema, soovitame enne konsulteerida maja halduri või ühistuga.

  Korterikaaslased

  Kui sinu majutuskohas elab peale sinu veel keegi, soovitame nendega kirjaliku lepingu sõlmida, kus oleksid kirjas kõik poolte ootused ja eeldused. Nii näiteks võid oma korterikaaslastega kokku leppida, kui sageli võid külalisi majutada, kuidas peavad külalised sinu majutuskohas käituma, kas sa jagad teenitud tulu oma kaaselanikega jpm.

  ELi tarbijakaitsealased õigusaktid

  EL tarbijakaitsealased õigusaktid sätestavad, et kui sa pakud interneti teel kaupu ja teenuseid kaubanduslikul eesmärgil, pead sa andma tarbijatele nende kohta konkreetset teavet. Ka Airbnb majutajana tegutsemist loetakse teenuse osutamiseks. Meil on olemas teave ja materjalid, mis aitavad sul otsustada, kas ka sina võid end majutajaks pidada ja mõista oma vastutust tarbijakaitsega seotud küsimustes ELis .

  Väärkasutus

  Kui me saame teavet võimaliku väärkasutuse kohta, võtame asjakohased meetmed. Meil on olemas juhendid, mis aitavad kohalikel omavalitsustel teatada eluruumide väärkasutamisest.

  Tagasi algusesse

  Turvalisus

  Me hoolime majutajate ja külaliste turvalisusest. Külaliste hingerahu suurendamiseks võid teha mõned lihtsad ettevalmistused. Nii näiteks võid neile jätta juhised hädaolukorras toimimiseks ja märkida üles võimalikud ohuallikad.

  Hädaolukorra kontaktid

  Jäta külalistele loetelu järgmiste telefoninumbritega:

  • kohalikud hädaabiteenistused
  • lähim haigla
  • sinu telefon
  • varukontakt (juhuks, kui külaline ei saa sind ennast kätte)

  Veel tasub täpsustada, kuidas sinuga hädaolukorras kõige kindlamini ühendust saab. Oma külalistega saad turvaliselt suhelda ka Airbnb sõnumite kaudu.

  Esmaabivahendid

  Hoia oma majutuskohas esmaabikomplekti ja ütle külalistele, kus see asub. Kontrolli regulaarselt, kas selles on olemas piisavas koguses kõik vajalik.

  Tuleohutus

  Kui su majutuskohas on gaasiga töötavaid seadmeid, siis kontrolli, kas oled täitnud kõiki gaasiohutusnõudeid ja kas su majutuskohas on olemas töötav vingugaasiandur. Veel peaks su majutuskohas olema tulekustuti. Ära unusta ka seda regulaarselt üle kontrollida.

  Väljapääsud

  Sinu majutuskohas peab olema selge info evakuatsioonitee kohta. Riputa evakuatsioonitee kaart seinale, et see oleks külalistele hästi näha.

  Ohtude ennetamine

  Mõned nõuanded selle kohta, kuidas potentsiaalseid ohte ennetada:

  • selgita oma majutuskohas välja kohad, kus külalised võivad komistada või kukkuda
  • kõrvalda väljaselgitatud ohud või tähista need nähtavalt
  • kinnita kõik lahtised juhtmed
  • trepid peavad olema ohutud kasutada ja käsipuudega
  • kõrvalda või peida kõik asjad, mis võivad külalistele ohtlikud olla

  Laste turvalisus

  Mõned külalised reisivad lastega ja tahavad teada, kas sinu majutuskoht neile sobib. Sa võid lisamärkustesse oma Airbnb konto kuulutuse üksikasjades kirjutada potentsiaalsed ohuallikad või anda teada, et sinu majutuskoht ei sobi lastega reisivatele külalistele.

  Sisetemperatuur

  Mitmesugused kütte- ja kliimaseadmed mõjutavad märkimisväärselt sinu külaliste mugavustunnet. Külaliste enesetunde parandamiseks on mitmeid võimalusi:

  • õhuta oma majutuskohta piisavalt
  • jäta külalistele juhised selle kohta, kuidas kütte- ja kliimaseadet kasutada
  • kontrolli, kas termostaat töötab korralikult, ja ütle külalistele, kus see asub
  • Neid seadmeid tuleb regulaarselt hooldada

  Tagasi algusse

  Viisakus

  Kohusetundliku majutaja üks ülesanne on selgitada külalistele, kuidas on kõige parem kohalikega suhelda. Kui sa selgitad külalistele kohalikke reegleid ja kombeid, tagad sellega kõigile osalistele parima võimaliku kogemuse.

  Hoone sisekorraeeskirjad

  Kui su hoones on ühiskasutatavaid ruume või mugavusi, siis selgita külalistele nende kasutamise reegleid.

  Majutuskoha reeglid

  Peale selle võid lisamärkustesse oma Airbnb konto kuulutuse üksikasjades lisada ka oma majutuskoha reeglid. Külalistele üldiselt meeldib, kui sa neile kohe teada annad, mida sa neilt ootad.

  Naabrid

  Üldjuhul on hea naabritele saabuvatest külalistest teada anda. See annab neile võimaluse soovi korral asja kohta oma mõtteid ja muresid jagada.

  Müra

  Külalised broneerivad Airbnb majutuskohti erinevatel põhjustel, sh puhkuseks ja pidutsemiseks. Selleks et kõik sujuks ladusalt, ütle külalistele, mismoodi su naabrid mürasse suhtuvad.

  Kui sa ei taha, et su külalised sinu maja elu häirivad, saad liigmüra ära hoida ka teistmoodi:

  • määra öörahu aeg
  • ära luba majutuskohta lemmikloomi
  • anna teada, et su majutuskoht ei sobi lastega reisivatele külalistele
  • keela peod ja etteteatamata lisakülalised

  Parkimine

  Ütle külalistele, kuidas on korraldatud sinu hoones, hoone juures või ümbruskonnas parkimine. Näiteid parkimise korraldusest:

  • Pargi ainult selleks ette nähtud kohas
  • Ära pargi teisipäeviti ja neljapäeviti tänava vasakpoolsel küljel – tänavakoristus
  • Tänaval tohib parkida ainult kl 19–7

  Lemmikloomad

  Kontrolli kõigepealt oma üürilepingust või hoone sisekorraeeskirjadest, ega seal pole toodud lemmikloomi puudutavaid piiranguid. Kui lubad oma külalistel lemmikloomi kaasa võtta, hindavad nad seda, kui jätad neile teavet lemmikloomadega jalutamise ja jäätmete kõrvaldamise kohtade kohta. Jäta neile ka juhiseid hädajuhuks, nt lähima loomahotelli number, kui külalise lemmikloom peaks sinu naabreid häirima.

  Privaatsus

  Austa alati oma külaliste privaatsust. Meie eeskirjad jälgimisseadmete kasutamisest näevad selgelt ette, mida me oma majutajatelt seoses jälgimisseadmetega ootame, kuid mõnes kohas kehtivad lisaõigusnormid, millest sa pead teadlik olema.

  Suitsetamine

  Kui sa ei luba suitsetamist, soovitame jätta oma külalistele majutuskohta tähised. Kui sa lubad suitsetamist, siis pane kindlasti ettenähtud kohtadesse tuhatoosid.

  Tagasi algusesse

  Kindlustus

  Konsulteeri oma kindlustajaga ja uuri välja, millised on sinu konkreetsed kohustused, piirangud ja kindlustuskate.

  Majutaja garantii ja kindlustus

  Airbnb majutaja garantii ja Airbnb majutaja kindlustus tagavad sulle kindlustustingimustes loetletud kahjujuhtumite korral esmase kindlustuskatte. Need ei asenda siiski omaniku kindlustust, üürniku kindlustust või asjakohast vastutuskindlustust. Võimalik, et pead täitma veel ka teisi kindlustusnõudeid.

  Vastutus ja esmane kindlustuskate

  Vaata koos oma kindlustajaga läbi sinu kui omaniku või üürniku kindlustustingimused, et su majutuskohal oleks piisav vastutus- ja kahjukindlustus.

  Tagasi algusesse

  Muu majutamist puudutav teave

  Loe meiemajutamise KKK, et saada lisateavet selle kohta, kuidas Airbnb-s majutamine käib.

  Tagasi algusesse

  Tuletame meelde, et Airbnb-l puudub kontroll majutajate tegevuse üle, mistõttu ütleme lahti igasugusest sellega seotud vastutusest. Kui majutajad oma kohustusi ei täida, võidakse neil majutamine keelata või nende konto Airbnb veebisaidilt kustutada. Airbnb ei vastuta kolmandate osaliste saitidele viivatel linkidel sisalduva teabe usaldusväärsuse ega õigsuse eest (sh kõik õigusaktide ja eeskirjade lingid).

  Kas said vajalikku abi?