Soovitatud tulemuste nägemiseks keri edasi

  Kergendavate asjaolude põhimõtted

  Märkus. See artikkel ei käsitle koroonaviiruse (COVID-19) pandeemiaga seotud asjaolusid. Loe meie COVID-19-ga seotud kergendavate asjaolude artiklit, et saada teavet COVID-19-ga seotud asjaolude rakendamise ulatusest, aga eriti pärast 14. märtsi 2020 tehtud broneeringute suhtes kehtivate asjaolude rakendamise ulatusest.

  Kehtib alates: 20. jaanuar 2021

  Ülevaade

  Käesolevates kergendavate asjaolude põhimõtetes selgitame, kuidas toimub tühistamine juhul, kui pärast broneerimist tekib sinust sõltumatult ootamatu olukord, kus sul ei ole võimalik oma broneeringut kasutada. Põhimõtted hõlmavad nii majutuskohtade kui ka elamuste broneeringuid.

  Kui tühistamine on võimalik käesolevate põhimõtete alusel, asendavad need broneeringu suhtes kehtivaid tühistamistingimusi. Käesolevate põhimõtetega hõlmatud sündmusest mõjutatud külalised võivad oma broneeringu tühistada ning saada olenevalt olukorrast kas kogu raha tagasi, reisikrediiti ja/või muud hüvitist. Käesolevate põhimõtetega hõlmatud sündmusest mõjutatud majutajad ja elamuste korraldajad saavad tühistada trahvivabalt, kuid nende kalendris võidakse olenevalt olukorrast broneeringuga hõlmatud päevad blokeerida.

  Millised sündmused on hõlmatud

  Käesolevate põhimõtete tähenduses on „sündmus“ olukord, mis tekib pärast broneeringu tegemist ja mida ei ole broneerimise ajal võimalik ette näha ning mille tõttu ei ole broneeringu kasutamine võimalik või seadusega kooskõlas.

  Muudatused riiklikes reisieeskirjades. Ootamatud muutused viisa- või passinõuetes, mille tõttu on sihtkohta sõitmine võimatu. See ei hõlma reisidokumentide kaotamist või aegumist ega muid külalise reisimissuutlikkusega seotud isiklikke asjaolusid.

  Väljakuulutatud hädaolukorrad ja epideemiad. Kohalikul tasandil või kogu riigis välja kuulutatud hädaolukorrad, epideemiad, pandeemiad ja rahvatervisega seotud hädaolukorrad. See ei hõlma piirkonnas tavaliselt levivaid haigusi nagu malaaria Tais või dengue palavik Hawaiil.

  Riiklikud reisipiirangud. Riikides ametlikult kehtestatud reisipiirangud, mille tõttu on võimatu sõita majutuskoha asukohta või elamuse toimumiskohta, sealt tagasi või seal viibida. See ei hõlma mittekohustuslikke reisisoovitusi jms riiklikke juhiseid.

  Sõda jms konfliktid. Sõda, konfliktid, sissetungid, kodusõda, terrorism, plahvatused, pommitamised, mässud, vastuhakud, tänavarahutused ja kodanikurahutused.

  Looduskatastroofid. Loodusõnnetused, vääramatu jõud, põhikommunaalteenuste ulatuslikud katkestused, vulkaanipursked, tsunamid ning muud rasked ja ebatavalised ilmastikunähtused. See ei hõlma piirkonnas piisavalt tõenäolisi ilmastiku- või loodusnähtusi, nagu näiteks orkaanihooajal Floridas levivad orkaanid.

  Mida käesolevad põhimõtted ei hõlma

  Kõik muu. Käesolevate põhimõtete alusel saab tühistada ainult eespool kirjeldatud sündmustest mõjutatud broneeringuid. Kõik muu on välistatud. Näiteid olukordadest, kus broneeringu tühistamine kergendavatel asjaoludel ei ole võimalik: ootamatu haigestumine, haigus või vigastus; riiklikud kohustused, nagu kohtukaasistujana tegutsemine, kohtumenetluses osalemine või sõjaväeteenistus; reisinõuanded või muud riiklikud juhised (mis ei ole reisikeelud); sellise sündmuse ärajätmine või edasilükkamine, mille jaoks broneering oli tehtud; ja transpordihäired, mis ei ole hõlmatud sündmusega seotud, nagu nt teesulud ning lennu-, rongi-, bussi- ja parvlaevasõitude tühistamised. Kui tühistad broneeringu eeltoodud põhjustel, määratakse tagasimaksmisele kuuluv summa kindlaks broneeringu suhtes kehtivate tühistamistingimuste alusel.

  Mida edasi teha

  Kui me teatame sulle või avaldame teavet, mis kinnitab, et need põhimõtted hõlmavad sinu broneeringut, siis järgi palun meie antud tühistamise juhiseid. Kui me teatame sulle või avaldame teavet selle kohta, kuidas käesolevaid põhimõtteid kohaldatakse, peaksid saama oma broneeringu nende põhimõtete alusel tühistada nii, et avad oma reiside lehe ja tühistad seal vastava broneeringu. Kui sa leiad, et käesolevad põhimõtted peaksid kehtima ka sinu broneeringu suhtes, isegi kui me ei ole sulle sellest teatanud ega vastavat teavet avaldanud, palun võta meiega oma broneeringu tühistamiseks ühendust. Igal juhul peaksid olema valmis esitama tõendusmaterjali selle kohta, kuidas asjaomane sündmus on sind või sinu broneeringut mõjutanud.

  Küsimuste korral võta palun meiega ühendust.

  Muud asjad, mida peaksid teadma

  Need põhimõtted hõlmavad kõiki broneeringuid, mille puhul saabumine toimub nende põhimõtete jõustumiskuupäeval või hiljem. Lisaks ei hõlma meie kergendavate asjaolude põhimõtted Luxe broneeringuid, mille kohta kehtivad eraldi Luxe’i majutuskohtade tagasimaksetingimused.

  Kas said vajalikku abi?

  Seotud artiklid