Majutaja nõuandekogu

Majutaja nõuandekogus saavad majutajad Airbnb tulevikku puudutavates küsimustes kaasa rääkida.

Tutvustame liikmeid

Need 23 eeskujulikku majutajat esindavad parimat, mida meie kogukonnal on pakkuda. Nad on kogukonna juhid, Supermajutajast saadikud, kogukonnakeskuste liikmed või aktiivsed teistes Airbnb kogukonna programmides. Nad suhtuvad majutamisse kirglikult, on andnud märkimisväärse panuse Airbnb kogukonda ja üheskoos edasi minnes on nende häälel kaalu.

Dandara Buarque

Ma olen Brasiilias Maceiós kohaliku kogukonna juht ja Supermajutajast saadik. Airbnb on minu suur kirg, sest see võimaldab mul mõtestatult lävida väga paljude erinevate inimeste ja kultuuridega.

Dolly Duran

2017. aastal hakkasin pakkuma majutust eraldi ühetoalises majaosas oma kodus Floridas, aitamaks oma kodulaenu maksta. Nüüd haldan mitut majutuskohta ja aitan Supermajutajast saadikuna uutel majutajatel alustada.

Rachel Melland

Olen juba peaaegu kümme aastat meie Inglismaa Peak Districti rahvuspargis asuvas talus jurtades majutust pakkunud, kuid naudin ikka veel sära, mis süttib külaliste silmis saabudes. Olen ka Supermajutajast saadik.

José Manuel Esquivel Ramírez

Paar aastat tagasi taastasin ühe koha Hispaanias Jerezis ja hakkasin seal majutama. Nüüd tegutsen kogukonna juhina ja kujundan teiste majutajate majutuskohti, aidates nii kaasa oma kogukonna majandusele ja jätkusuutlikkusele.
Kuva profiil

Jue Murugu (Juliette)

Majutamine on olnud minu kirg alates 2015. aastast! Nairobis tegutseva kogukonna juhi ja Supermajutajast saadikuna on mul siiras rõõm tõdeda, et mõned inimesed, keda olen aidanud, on saanud Supermajutajateks.
Kuva profiil

Katie Mead

Minu vapustav majutusseiklus sai alguse 2014. aastal. Supermajutajast saadiku ja kogukonna juhina olen toetanud kohalikke majutajaid ja edendanud mõistlike eeskirjade loomist Lake Arrowheadis California osariigis.
Kuva profiil

Keshav Aggarwal

2019. aastal hakkasin Delhis, Indias korraldama Airbnb kaudu tänavakunstielamust ja olen just alustanud uue ettevõtmisega, kus pakun ainulaadset muldmaja majutust. Veebielamuste ülemaailmse kogukonna juhina meeldib mulle luua kultuurilisi sidemeid.
Kuva profiil

Mauricio Bernal Cruz

Mehhiklase ja kogukonna juhina hindan kõrgelt oma kodukohta ja mulle meeldib inspireerida teisi leidma oma kuuluvustunnet. Olen olnud Airbnb majutaja alates 2019. aastast.
Kuva profiil

Rie Matsumura

Olen alates 2016. aastast uhkusega vastu võtnud erinevatest kultuuridest külalisi Jaapanis Okinawas. Olen algusest peale olnud kohaliku kogukonna juht ja töötanud selle nimel, et laiendada majutamisvõimalusi saarel.
Kuva profiil

Sarah Huang (Yang-Fen)

Alustasin majutajana Adelaide'is, Austraalias 2016. aastal. Nüüd olen Supermajutajast saadik ja kogukonna juht ning mu mitteametlik Airbnb moto on: „Õpi teistelt, jaga teistega, teeni teisi.“
Kuva profiil

Tatiya Uttarathiyang

Olen kogukonna juht Tais ja mulle meeldib see, kuidas Airbnb muudab maailma väiksemaks. Alustasin majutamist 2013. aastal hobi korras ning nüüd tegutsen täiskohaga majutuskohtade kaasmajutaja ja elamuste kaaskorraldajana.
Kuva profiil

Marielle Térouinard

Majutamine on kui aken maailma ja minu jaoks on see maagiline. Liitusin Airbnb-ga 2013. aastal väikeses külas Chartres'i lähedal Prantsusmaal ning olen nüüd aktiivne kogukonna juht ja vabatahtlik.
Kuva profiil

Claudia Pattarini

Hakkasin majutama 2015. aastal ja asutasin koos teiste Itaalia majutajatega Airbnb Como järve kogukonna. Toon majutamisse teemasid nagu sotsiaalne kaasatus, majanduslikud võimalused ja austus looduskeskkonna vastu.
Kuva profiil

Daniel Chamillard

Hakkasin majutajaks 2012. aastal ja see on minu kirg! Supermajutajast saadikuna Hispaanias julgustan ja innustan inimesi selles põnevas seikluses osalema.
Kuva profiil

Deirdre Gower

Hakkasin korraldama Airbnb elamusi 2014. aastal ja oma esimese veebielamuse tõin välja 2020. aastal. Olen kogukonna juht Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas ja minu südameasjaks on liikumispuudega inimeste reisivõimalused.
Kuva profiil

Delphine Bresson

Alates 2020. aastast olen majutanud külas Fontainebleau metsa kõrval Prantsusmaal. Kogukonna juhina otsin aktiivselt viise säästva turismi propageerimiseks.
Kuva profiil

Felicity Stevens

Ma olen juba kümme aastat võõrustanud meie nõiduslikus Sydney nurgakeses külalisi kogu maailmast. Keskendun kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele, ressursside säästmisele ja jäätmete vähendamisele.
Kuva profiil

Jennifer Schnier

Hakkasin 2018. aastal majutajaks Kanada Georgia lahe biosfääris, mis on maailma suurim magevee saarestik. Mul on kogemusi jätkusuutlikust reisimisest ja tutvustan ka oma külalistele jätkusuutlikke lahendusi.
Kuva profiil

Kirk Brown

Hakkasin 2020. aastal Atlantas oma sõbraga koos majutama ja saime üsna varsti hästi teenivateks Supermajutajateks. Nüüd õpetame teisi, kes soovivad ka Airbnb kaudu majutada.
Kuva profiil

Nadia Giordani

Hakkasin majutajaks 2016. aastal, pärast oma esimese väikemaja valmimist. Nüüd haldan teist kuulutust ja mul on võimalus Atlantas kogukonna juhina teiste majutajatega suhelda.
Kuva profiil

Pauline Aughe

Hakkasin majutajaks 2015. aastal, et toetada oma abikaasat, kes põdes rasket haigust. Sellest ajast alates on majutamine olnud rikastavaks kogemuseks kogu meie perele.
Kuva profiil

Ronaldo Monge

Sündisin ja kasvasin üles Puerto Ricos ning alustasin majutamisega 2015. aastal oma vabas magamistoas Chicagos. Täna koolitan majutajaid ja kaasmajutajaid ja pakun viit erinevat Airbnb elamust.
Kuva profiil

Yajaira Sosa

Tegutsesin teenindussektoris juba ammu enne seda, kui ma 2015. aastal Airbnb-s majutust pakkuma hakkasin. Olen kogukonna juht Dominikaani Vabariigis ja teen koostööd teiste majutajatega.
Kuva profiil

Märgi taga

Majutaja nõuandekogu on meie majutajate kogukonna mitmekesine ja kaasav esindusorgan.
  • Ühtekokku 129 aastat majutamiskogemust
  • Nõuandekogu peegeldab meie majutajate soolist, rassilist, etnilist, seksuaalset ja sotsiaalmajanduslikku mitmekesisust
  • Lai valik erinevaid elukogemusi
  • Esindatud on erinevad kultuuritaustad ja kodud 15 riigis
  • Eestvedajad olulistes valdkondades nagu jätkusuutlikkus, mitmekesisus, ligipääsetavus ja mittediskrimiseerimise põhimõte

Korduma kippuvad küsimused

Mis on majutajate nõuandekogu eesmärk?

Majutaja nõuandekogu aitab mõjutada majutajaga seotud eeskirju, programme ja tooteid. Nõuandekogu annab ka teavet selle kohta, kuidas Airbnb majutaja sihtfondi majutajate kogukonna toetamiseks kasutatakse.

Mida võib majutajate nõuandekogult oodata?

Majutaja nõuandekogu esindab Airbnb juhtkonnas majutajate kogukonda. Nõuandekogul on tähtis roll Airbnb tuleviku kujundamisel.

Kuidas majutajate nõuandekogu valiti?

Majutajad nimetati ametisse nende kogemuste, majutamisoskuste ja kohalikes kogukondades avalduva mõju alusel.