OHUTUS COVID-19 AJAL

Iga majutus kõrgemal tasemel

KÕRGEM TASE

Turvalisus on meie kõigi teha

Meie kasutajate turvalisus on meile väga tähtis. Airbnb majutajad kogu maailmas järgivad meie uusi COVID-19-ga seotud ohutus- ja koristusnõudeid, et saaksid julgemalt ja kindlamalt reisida. Airbnb ohutusnõuete jaoks tähendab see uut taset ning oleme palunud kõigil majutajatel* sellega nõustuda 20. novembriks 2020.

Meie kasutajate turvalisus on meile väga tähtis. Airbnb majutajad kogu maailmas järgivad meie uusi COVID-19-ga seotud ohutus- ja koristusnõudeid, et saaksid julgemalt ja kindlamalt reisida. Airbnb ohutusnõuete jaoks tähendab see uut taset ning oleme palunud kõigil majutajatel* sellega nõustuda 20. novembriks 2020.

Maski kandmine
Külalised ja majutajad peavad suhtlemisel kandma maski.
Distantsi hoidmine
Majutajad ja külalised peavad rahvusvaheliste tervishoiuorganisatsioonide soovitusel hoidma suhtlemisel vähemalt kahemeetrist distantsi.
Tõhustatud koristamine
Majutajad kogu maailmas järgivad meie viiest sammust koosnevat, ekspertide poolt heaks kiidetud tõhustatud koristusmeetodit.

TÕHUSTATUD KORISTAMINE

Puhas mugavus

Me palume majutajatel järgida meie tõhustatud koristusmeetodit, mis on harilikust koristamisest põhjalikum ja tagab kogu majutuskoha desinfitseerimise. See ekspertide poolt heaks kiidetud meetod aitab tagada meie kogukonna turvalisust.

Me palume majutajatel järgida meie tõhustatud koristusmeetodit, mis on harilikust koristamisest põhjalikum ja tagab kogu majutuskoha desinfitseerimise. See ekspertide poolt heaks kiidetud meetod aitab tagada meie kogukonna turvalisust.

LÄHEDALASUVAD MAJUTUSKOHAD

Omaette, rahvamassidest eemal asuv majutuskoht

Eramajutuskohad. Kontaktivaba saabumine. Avarad väliruumid. Palju hingamisruumi. Leia järgmise reisi jaoks majutuskoht sulle kõige olulisemate mugavustega.

Eramajutuskohad. Kontaktivaba saabumine. Avarad väliruumid. Palju hingamisruumi. Leia järgmise reisi jaoks majutuskoht sulle kõige olulisemate mugavustega.

Sinu küsimused ei jää vastuseta

Kuidas aru saada, kas majutuskohas järgitakse Airbnb uusi ohutus- ja koristusjuhiseid?

Kõik majutajad (v.a Hiinas) peavad 20. novembriks nõustuma meie uute COVID-19-ga seotud ohutus- ja koristusnõuetega. Majutajad, kes seda ei tee, võivad saada hoiatuse, nende konto võidakse peatada ja mõnel juhul isegi Airbnb-st eemaldada. See, kas majutaja on nõustunud järgima oma majutuskohas Airbnb tõhustatud koristusmeetodit, on alati näha – kui on, siis on tema kuulutusel ülaosas sädelev märk ja sõna „Ülipuhas“. Lisateave Airbnb tõhustatud koristusmeetodi kohta.

Lisaks peavad kõik majutajad ja külalised täitma Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ja USA Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (CDC) väljastatud olulisi COVID-19-ga seotud ohutussoovitusi. Nii näiteks pead kandma maski ja hoidma distantsi iga inimesega, keda su broneering ei hõlma, nagu näiteks majutaja. Kui oled COVID-19-ga kokku puutunud või sul on nakkusnähud, soovitame sul muidugi majutamisest ja reisimisest ajutiselt loobuda. Loe ka meie COVID-19-ga seotud tervisesuuniseid Airbnb kasutajatele.

Kui sul on küsimusi majutaja kasutatavate tervise- ja ohutusmeetmete kohta, võid neid Airbnb rakenduse kaudu temalt otse küsida.

Kuidas muuta või tühistada olemasolevat broneeringut?

Kui pead oma broneeringut muutma või selle tühistama, ava Airbnb veebisaidil või äpis jaotis „Reisid“, kust leiad täpsemat teavet tühistamisvõimaluste kohta. See materjal tutvustab külalistele tühistamiskorda ja -tingimusi. Külalistel, kes on teinud broneeringu enne 14. märtsi 2020 ja ei saa seda COVID-19 tõttu kasutada, võib olla õigus selle trahvivabale tühistamisele. Lisateave meie kergendavate asjaolude põhimõtete kohta.

Kust leiavad reisijad lisateavet meetmete kohta, mida Airbnb rakendab seoses COVID-19-ga?

Meie reisijatele mõeldud COVID-19 ressursside keskusest leiate artikleid ja muid materjale reisipiirangute, tingimuste jms kohta.

Milliseid nõudeid peavad Airbnb elamuste ajal täitma korraldajad ja külalised seoses COVID-19-ga?

Riikides, kus see on lubatud, tohib jälle Airbnb elamusi korraldada. Vahetute elamuste ajal peavad korraldajad ja külalised täitma asjakohaseid ohutusnõudeid, nagu näiteks hoidma distantsi, kandma maski ja COVID-19-ga kokkupuutumise või haigestumise korral elamusel osalemisest loobuma. Lisateave tervise- ja ohutusnõuete kohta elamuste ajal.

Soovi korral võid oma grupile teha ka privaatse broneeringu. Kui sulle ühisüritused ei meeldi või kui vahetuid elamusi sinu riigis veel ei korraldata, võid proovida meie veebielamusi.

Milliseid paindlikke broneerimisvõimalusi Airbnb pakub?

Tühistamistingimused määravad majutajad ning need on olenevalt majutuskohast paindlikud, mõõdukad või ranged. Leiad iga majutuskoha tühistamistingimused selle kuulutuse pealehelt. Oleme teinud uue filtri, millega saad otsida paindlike tühistamistingimustega majutuskohti. Lisateave uue filtri kohta.

Kust võivad majutajad saada lisateavet?

Majutajad leiavad meieCOVID-19 ressursside keskusest artikleid ja materjale, mis aitavad neil hakkama saada COVID-19 pandeemia ajal ja hiljemgi. Lisaks võivad nad lugeda meie tõhustatud koristamise juhendit, mis seletab üksikasjalikult lahti Airbnb viiest sammust koosneva tõhustatud koristusmeetodi.

Kõik Airbnb majutajad peavad 20. novembriks nõustuma meie uute COVID-19 ohutus- ja koristusnõuetega. Kui sa selleks kuupäevaks oma nõusolekut andnud ei ole, võid saada hoiatuse, su konto võidakse peatada ning mõnel juhul Airbnb-st isegi eemaldada.

Muud materjalid

COVID-19-ga seotud tervisesuunised Airbnb kasutajatele

Rahvusvahelised reisipiirangud ja -soovitused

Tühistamise tingimused

Majutaja abivahendid