Turvalisem reisimise jätkumine

Püsi kursis uusimate nõuannetega reisimise kohta
COVID-19 ajal ja pärast seda.

Turvalisus on meie kõigi teha

Palume Airbnb kogukonnal järgida meie COVID-19 tervishoiu- ja ohutusnõudeid.

Maski kandmine

Külalised ja majutajad peavad suhtlemisel järgima maski kandmisega seotud kohalikke seadusi ja juhiseid.

Distantsi hoidmine

Kui see on kohalike eeskirjadega ette nähtud, peavad majutajad ja külalised hoiduma üksteisest kahe meetri kaugusele.

Tõhustatud koristamine

Majutajad peavad järgima meie ekspertide poolt heaks kiidetud viiest sammust koosnevat tõhustatud koristusmeetodit.

Iga majutus kõrgemal tasemel

Meie ekspertide poolt heaks kiidetud viiest sammust koosnev tõhustatud koristusmeetod ei piirdu ainult pinnapealse koristusega ja on oluline majutajapoolne samm meie kogukonna turvalisuse tagamisel.

Omaette, rahvamassidest eemal asuv majutuskoht

Eramajutuskohad. Kontaktivaba saabumine. Avarad väliruumid. Palju hingamisruumi. Leia majutuskoht sulle kõige olulisemate mugavustega.

Sinu küsimused ei jää vastuseta

Kes on kohustatud järgima uusi ohutus- ja koristusjuhiseid?

Kõik majutajad peavad järgima meie COVID-19 ohutus- ja koristusnõudeid. Lisateave Airbnb tõhustatud koristusmeetodi kohta.

Kui see on kohalike eeskirjadega ette nähtud, peavad kõik majutajad ja külalised omavahel suheldes kandma maski või näokatet ning hoiduma üksteisest kahe meetri kaugusele. Kui oled COVID-19-ga kokku puutunud või sul on nakkusnähud, soovitame sul muidugi majutamisest ja reisimisest ajutiselt loobuda. Loe ka meie tervishoiu- ja ohutusnõudeid.

Kui sul on küsimusi majutaja tervishoiu- ja ohutusmeetmete kohta, võid neid Airbnb rakenduse kaudu temalt otse küsida.

Kuidas muuta või tühistada olemasolevat broneeringut?

Kui pead oma broneeringut muutma või selle tühistama, ava Airbnb veebisaidil või rakenduses jaotis „Reisid“, kust leiad täpsemat teavet tühistamisvõimaluste kohta. Koostasime selle materjali, et tutvustada külalistele tühistamiskorda ja -tingimusi.

Lisaks võivad külalised, kes ei saa COVID-19 tõttu reisida, oma broneeringu tühistada ja saada kogu raha tagasi. Selleks tuleb võtta ühendust klienditoega. Lisateave meie kergendavate asjaolude põhimõtete kohta.

Milliseid nõudeid peavad Airbnb elamuste ajal täitma korraldajad ja külalised seoses COVID-19-ga?

Riikides, kus see on lubatud, tohib jälle Airbnb elamusi korraldada. Külalised ja majutajad peavad järgima vahetute elamuste puhul ohutusnõudeid, sealhulgas suhtlemisdistantsi hoidmist ja maski kandmist, kui see on kohalike seaduste või eeskirjadega ette nähtud. Kui oled COVID-19-ga kokku puutunud või tunned end haigena, jää mõistagi koju! Lisateave tervise- ja ohutusnõuete kohta elamuste ajal.

Soovi korral võid oma grupile teha ka privaatse broneeringu. Kui sulle ühisüritused ei meeldi või kui vahetuid elamusi sinu riigis veel ei korraldata, võid proovida meie veebielamusi.

Milliseid paindlikke broneerimisvõimalusi Airbnb pakub?

Majutajad määravad kindlaks tühistamistingimused ja need on eri majutuskohtades erinevad. Leiad iga majutuskoha tühistamistingimused selle kuulutuse pealehelt. Oleme lisanud uue filtri, millega saad otsida paindlike tühistamistingimustega majutuskohti. Lisateave uue filtri kohta.

Muud materjalid

Kergendavate asjaolude põhimõtted

Tühistamise tingimused

Majutaja abivahendid