Eesliinil majutus COVID-19 päästetöötajatele

Mis on eesliini majutuskohad?

Airbnb.org-i kaudu saavad majutajad pakkuda majutust COVID-19 päästetöötajatele, kes peavad olema oma töökohale lähemal või oma perest turvalises kauguses.

Mis on eesliini majutuskohad?

Airbnb.org-i kaudu saavad majutajad pakkuda majutust COVID-19 päästetöötajatele, kes peavad olema oma töökohale lähemal või oma perest turvalises kauguses.

Kellele need mõeldud on?

Eesliini majutuskohad on mõeldud päästetöötajatele, kes on seotud Airbnb mittetulundusühingutest partneritega ja vajavad majutuskohta.

Kellele need mõeldud on?

Eesliini majutuskohad on mõeldud päästetöötajatele, kes on seotud Airbnb mittetulundusühingutest partneritega ja vajavad majutuskohta.

Kuidas aidata

Kas oled huvitatud COVID-19 päästetöötajate majutamisest? Pead olema Airbnb majutaja, kes saab majutuseks pakkuda kogu majutuskohta.

Kuidas aidata

Kas oled huvitatud COVID-19 päästetöötajate majutamisest? Pead olema Airbnb majutaja, kes saab majutuseks pakkuda kogu majutuskohta.

Vastused sinu küsimustele

Loe lisateavet programmi ja selle kohta, kuidas majutada COVID-19 päästetöötajaid.

Eesliini majutuskohad ja Airbnb.org

Eesliini majutuskohtade programm on liitumas artikli 501 punkti c alapunkti 3 kohase mittetulundusühingu Airbnb.org-iga, mille raames saab kriisi ajal jagada elukohti ja ressursse.